Skupinová mobilita žáků

Konečně nadešel den D a my jsme po dlouhých přípravách vyrazili v rámci projektu Erasmus+ ve druhém květnovém týdnu na návštěvu Salzburger Land, Berchtesgaden a zejména školy v Neumarkt am Wallersee. Die Mittelschule Neumarkt am Wallersee je školou v rakouské spolkové zemi Salzburger Land s přibližně 170 žáky a stupněm vzdělání odpovídajícím druhému stupni v ČR. Svým obsahem vzdělání se podobá naší škole.

Setkání s vrstevníky a pedagogy partnerské školy bylo pro nás všechny hned od prvního okamžiku příjemným a obohacujícím setkáním. Naši hostitelé nás přivítali velmi srdečně. Ve vstupní hale visela česká i rakouská vlajka, pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté občerstvení, které v žákovské kuchyňce přichystali tamější žáci. U vstupních dveří běžela na televizní obrazovce krátká informace v němčině i v češtině o naší návštěvě. Místní pan starosta, paní ředitelka, pedagogové a žáci podílející se na přípravě pohoštění se nám věnovali po celou dobu uvítacího programu, v němž bylo zahrnuto vzájemné seznámení, prohlídka školy a jejího okolí.

V daném týdnu jsme dle smluveného vzdělávacího programu realizovali všechny naplánované aktivity. Naši žáci v tělocvičně školy prezentovali v angličtině přibližně před 200 diváky nejbližší okolí mysločovské školy, systém vzdělávání v České republice a především naši školu. Tréma na nich nebyla vůbec znát!

Příjemné napětí panovalo při rozčleňování rakouských vrstevníků a našich žáků do čtyřčlenných týmů (dva Češi, dva Rakušané). Takto utvořené skupinky plnily zadané úkoly ve vědomostním kvízu, v němž mnohé otázky byly nejen záludné, ale i zábavné a tvořivé. Celý kvíz byl v angličtině z toho důvodu, aby podmínky byly pro obě strany spravedlivé a všichni žáci komunikovali v cizím jazyce. První část kvízu probíhala papírovou formou a sloužila jako „icebreaker“. V průběhu práce ve skupinách měli žáci prostor na seznámení se s chodem školy, jejím materiálním vybavením, pomůckami, rozvrhem hodin, nabídkou kroužků aj., neboť úkoly plnili jak v kmenových třídách, tak v odborných učebnách i dalších prostorech např. v knihovně, konzultační místnosti. Druhá část kvízu probíhala on-line v aplikaci Kahoot!, a tak všichni viděli průběžné výsledky i umístění svých týmů. Důležitou roli hrály nejen vědomosti, ale také schopnost rychle se společně domluvit v cizím jazyce na správné odpovědi.

Další významnou aktivitou byla účast ve vyučování. Aby měli žáci co největší možnost spolu komunikovat, byly hodiny zaměřené prakticky: vaření a stolování (smažení palačinek), hudební výchova (nácvik rytmické písně), dílny (soutěž v zatloukání hřebíků, stolní hry na ručně vyráběných plánech) a tělocvik (míčové hry).

Pomyslným vyvrcholením naší návštěvy pak bylo společné sportovní utkání: dívky v dodgeball (obdoba vybíjené) a hoši ve fotbale. Publikum tvořila celá škola. Po slavnostním nástupu obou týmů se strhl napínavý souboj jak u dívek, tak u chlapců. V tělocvičně skandovali všichni! Vlajky obou zemí vlály nad publikem po celou dobu zápasů. Bohužel jsme v obou disciplínách prohráli velmi těsně. Medaile tak patřily soupeřům. Naše přátelství se zahraničními vrstevníky však prohra neohrozila. S novými přáteli ze školy v Neumarkt am Wallersee jsme se loučili s pozvánkou k nám do Mysločovic a výměnou kontaktů.

Kromě návštěvy partnerské školy jsme také poznávali historii, kulturu, alpskou přírodu a péči o životní prostředí v Sazburger Land. Navštívili jsme Mozartovo město Salzburg, solný důl v Hallein s keltskou vesničkou, největší ledovou jeskyni na světě Eisriesenwelt, k níž návštěvníky vyveze nejstrmější lanovka v Rakousku a soutěsku Liechtensteinklamm s úchvatným vodopádem na jejím konci. Využili jsme příhraniční polohy Salzburska a dvakrát vyjeli i do Německa. Speciální autobus nás vyvezl na Hitlerovo Orlí hnízdo, loďkou jsme se projeli po Königsee (Královském jezeře).

Zajímavým zážitkem byla i návštěva statku s hovězím dobytkem v Seekirchen am Wallersee, v němž nás bohatě pohostili, představili své biohospodářství včetně voňavého sena, dobytku a nezbytné techniky.

Během poznávání daného regionu jsme vyplňovali pracovní listy. Abychom byli schopni správně odpovědět na dané úkoly, vyhledávali jsme spoustu zajímavostí z daného regionu v informačních panelech, letácích, plánu města a pozorně poslouchali průvodce, kteří vedli prohlídky v anglickém jazyce.

Náš pobyt v Salzburger Land je sice za námi, ale on-line komunikace s novými přáteli nám umožňuje neustále se zdokonalovat v cizím jazyce. Zkušenost, že jsme schopni dorozumět se i bez překladače, posílila naši sebedůvěru a je pro nás velmi motivující v dalším studiu.

Fotogalerie 1

Fotogalerie 2

Quiz

Diplomy quiz

Diplomy sport