Rakouský školský systém je v mnohém odlišný od toho českého. Ať už rozdělením stupňů vzdělání, či časovým a obsahovým rozvrhem hodin. V rámci rozvoje digitálních dovedností jsme zpracovali náš rozvrh hodin a dle našich jazykových možností jsme jej stručně popsali. Výsledek nám poslouží při porovnávání rozdílů i shodností u rozvrhu hodin našeho a odpovídajícího ročníku partnerské školy.

Práce žáků.

Fotogalerie.