Vážení rodiče, v příloze níže naleznete dokument s názvem „Informace školám k provozu od 24. 5. 2021“. Z něj pro provoz naší základní školy vyplývá následující:

Od pondělí 24. 5. 2021 je umožněna přítomnost všech žáků bez rotací, přičemž homogenita tříd a skupin není povinná.

Sportovat se dá pouze ve venkovních prostorách za současného zákazu používání šaten, sprch atd.

Z toho důvodu se žáci budou převlékat na hodiny tělesné výchovy ve svých kmenových třídách (vždy odděleně chlapci a dívky) pod koordinací dohledu a vyučujících tělesné výchovy. V případě nepříznivého počasí se budou žáci vzdělávat ve své kmenové třídě (budou mít alternativní program).

Od pondělí 24. 5. 2021 probíhá výuka náboženství ve všech skupinách dle řádného rozvrhu hodin.

Testování všech žáků probíhá 1x týdně vždy v pondělí. Pokud se žák v pondělí testování neúčastní, je otestován ihned po prvním příchodu do školy v daném týdnu.

Jsme rovněž v kontaktu s TyMy Holešov, kteří se Vám v případě opětovného zahájení některých kroužků na naší škole ozvou s nabídkou a formou jejich realizace do konce školního roku. Rovněž informace ohledně výuky v ZUŠ Malenovice Vám budou poskytovat průběžně jejich vyučující.

Vážení rodiče, jsme moc rádi, že po dlouhé době budeme mít opět školu plnou žáků. Přejeme Vám pěkný víkend a pevné zdraví.

Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor

  Informace pro školy a školský zařízení 24.5_final