• Ve středu bude výuka kromě prvních tříd ukončena v 8:30 hodin. Žáci si přinesou do školy přezůvky, zámek od šatny a čip na oběd.
  • Ve čtvrtek probíhají ve všech třídách třídnické hodiny (seznámení se s pravidly, Školní řád a další dokumenty školy, rozdání učebnic atd.). Školní jídelna a školní družina jsou v provozu od 2. 9. 2021. Oběd na čtvrtek si, prosím, objednejte nejpozději ve středu 1. 9. 2021 do 13.00 hodin. Obědy na další dny stačí objednat vždy do 6:30 hodin daného dne.
  • V pátek bude zahájena výuka dle řádného rozvrhu, který je již zveřejněn zde.
Přejeme Vám pěkný zbytek dne a těšíme se na viděnou s žáky ve středu 1. 9. 2021 od 7:20 hodin.
S pozdravem Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor