Plné znění Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022-2023 najdete v sekci Mateřská škola-Dokumenty.