V tomto týdnu jsme úspěšně ukončili certifikovaný preventivní program Rozvoj kolektivu, který spolufinancuje Zlínský kraj. Program probíhal ve třídě II. A a IV. B pod vedením lektora ze společnosti MADIO.  Každá třída měla po konzultaci třídního učitele a lektora stanovený konkrétní cíl, který pomohl k rozvoji zdravého klimatu třídy. Tímto děkujeme lektorům a těšíme se na další spolupráci.

Libuše Kračinová, školní metodik prevence