Rozvoj kolektivu je název preventivního programu, který realizujeme díky dotacím Zlínského kraje ve vybraných třídách. Zaměřuje se na vztahy mezi žáky, komunikaci a spolupráci. Rozvoj kolektivu se realizuje průběžně ve školním roce, dohromady třikrát. Dne 2. března se uskutečnilo poslední setkání tohoto programu ve III. B, viz fotogalerie.

Mgr. Libuše Kračinová, školní metodik prevence