Ve čtvrtek 9.2. 2024 proběhl ve třídě 8. B preventivní program zaměřený na rozvíjení pozitivních vztahů v třídním kolektivu.  Program probíhal pod vedením Mgr. Bc. Martina Stavjaníka ze zlínského spolku Unie Kompas, z.s.  Po konzultaci lektora s třídním učitelem se uskutečnil samotný program. Zároveň byl stanoven konkrétní cíl na podporu rozvoje zdravého klimatu ve třídě.

Tímto děkujeme panu lektorovi a těšíme se na případnou další spolupráci.

Mgr. Monika Pavlačíková, třídní učitelka