Vážení rodiče, po množících se dotazech ohledně možného uspořádání sběru papíru ještě v tomto školním roce Vám chceme sdělit, že sběr papíru se uskuteční v pondělí dne 8. 6. 2020 od rána do odpoledních 17:00 hodin. Bude probíhat následujícím způsobem:

  • Sběr je možné přivézt na běžné místo k tomu určené (u vchodu do nové přístavby).
  • Papír se tentokrát nebude vážit, nebudou se rovněž vydávat sběrové lístky s množstvím přineseného sběru.
  • Pokud bude v době Vašeho příjezdu přistaven kontejner, je možné přivezený papír umístit do něj nebo na označené místo.
  • Pokud kontejner ještě přivezený nebude, položte, prosím, papír na plochu parkoviště před vchodem do nové přístavby (prostor viditelně označíme).
Předem Vám děkujeme za přivezený sběr, jehož výtěžek je věnován na činnost dětského parlamentu. Rovněž chceme moc poděkovat členům SDH Mysločovice, kteří v odpoledních hodinách pomohou s přípravou sběru na jeho odvoz.
Přejeme Vám pěkný den. Tomáš Kačor