Vážení rodiče, v pondělí 21. října od 7:00 do 8:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin proběhne sběr starého papíru. Naše škola má nového odběratele, který nabízí vyšší výkupní cenu za vytříděný papír. Pokud je to možné, odevzdávejte prosím odděleně barevný lesklý papír (časopisy a letáky včetně novin) a ostatní papír. Pokud nebudou časopisy vytříděny, zaplatí odběratel vždy menší cenu. Děkujeme všem, kteří se zapojí – výtěžek bude použit k účelům, o kterých rozhodují samotní žáci prostřednictvím dětského parlamentu.