Na konci června jsme s dětmi ukončili celoroční projekt zaměřený na rozvoj hrubé motoriky „Se Sokolem do života“ aneb „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – s motivačními zvířátky děti celoročně plnily úkoly s pomocí různých druhů sportovních pomůcek v interiéru i exteriéru. V letošním roce byl program obohacen o ranní rozcvičky s logopedickými říkankami na jednotlivá písmena abecedy. Své sportovní úspěchy si děti průběžně zaznamenávaly do pracovních sešitů, samotný projekt prolínal všemi akcemi školky, v závěru byli do projektu zapojeni i rodiče v podobě turistického prázdninového úkolu. Hlavní cíl projektu – rozvoj pohybové gramotnosti – byl splněn (více v naší fotogalerii).