Dne 8. 3. proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 12 žáků šestých a sedmých ročníků naší základní školy. První místo získala Laura Vokounová ze 7. A, druhé místo obsadil Denis Bravenec ze 7. B a na třetím místě se umístila Tereza Sedláčková ze 7. A. Vítězka se utká s žáky v okresních kolech dalších dvou soutěží v anglickém jazyce. Výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Z. Hutlová a M. Kosáčová