„Pasuji tě touto dýkou z ocele, aby se ti do školy kráčelo vesele.

Vstaň a podej mi svou pravici, od září budeš ve školní lavici.“

Těmito slovy byli 22. června 2022 pasování na školáky naši milí předškoláci. Kromě pasovaných dětí byli k tomuto slavnostnímu aktu do obřadní síně obecního úřadu v Mysločovicích pozváni také jejich rodiče, pan starosta, paní ředitelka, budoucí paní třídní učitelky a v neposlední řadě také všichni zaměstnanci naší mateřské školy. Po krátkém kulturním představení budoucích prvňáčků následovalo samotné pasování, kterého se ujal kníže Tomáš z Lechotického panství – pan zástupce ředitelky základní školy. Na památku děti dostaly knihu a odznak „Ahoj, školko, budu prvňák!“.

Všichni jsme si tak společně mohli po dlouhé covidové pomlce užít  slavnostní okamžiky, které byly provázeny i slzičkami dojetí.