Dne 17.5. se žáci 7. ročníku Anna Tomčalová a Jiří Svítek zúčastnili ve Zlíně anglické soutěže Mini First Certificate. Soutěž byla založena na písemném testu, který se skládal z poslechového cvičení, čtení textu s porozuměním a z lexikální a gramatické části. Ve velké konkurenci deseti základních škol, se Jiří Svítek umístil na vynikajícím 3. místě, se ztrátou jednoho bodu na místo 2. a šest bodů mu chybělo do celkového vítězství. Oběma žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a věříme, že ve vyšších ročnících využijí svoje jazykové znalosti k úspěšnému složení některé z mezinárodních zkoušek.

Mgr. Kosáčová Marie