Dne 25 .4. 2024 se žáci 4. a 5. ročníků účastnili soutěže ve spellování. Vítězové třídního kola mezi sebou statečně a horlivě soutěžili.
Za 4.ročníky jsou vítězi: Renata Vajdová – 1. místo, Jakub Jurča – 2. místo a David Brázdil – 3. místo.
Za 5.ročníky jsou vítězi: Vojtěch Křižák – 1. místo, Vít Rakovský – 2. místo, Justina Říhová – 3. místo.

SRDEČNĚ GRATULUJEME !!!

Mgr. Katrin Kozubíková