Vážení rodiče,

máme zájem o zkvalitnění spolupráce rodiny a školy, a i s ohledem na současnou dobu (COVID-19) měníme od letošního školního roku systém třídních schůzek a dalších vzájemných jednání. Věříme, že individualizace jednání přinese Vám i Vašim dětem větší spokojenost a pocit bezpečí ve vzdělávacím procesu.

 

Harmonogram a podoba třídních schůzek/individuálních konzultací ve školním roce 2020-2021:

(Jedná se o plánovaný program, který se může měnit s ohledem na aktuální situaci s COVID-19.)

  • Na začátku letošního školního roku neproběhnou tradiční třídní schůzky s výjimkou 1. ročníku z důvodu COVID-19 (termín bude včas oznámen). Společné informace k průběhu školního roku se dozvíte prostřednictvím elektronické žákovské knížky (e-Žk) první týden v září.
  • V průběhu září a října budou probíhat individuální motivační rozhovory zákonných zástupců a dětí s třídními učiteli. Termín si zvolíte v elektronickém přihlašovacím systému, o jehož otevření budete včas informováni prostřednictvím e-Žk. Respektujte prosím, že na jedno dítě připadá jeden termín (týká se zákonných zástupců, kteří nežijí ve společné domácnosti.) Věříme, že toto společné jednání na začátku školního roku významně přispěje k vytvoření vzájemné důvěry rodič – třídní učitel – dítě.
  • Každé druhé pondělí v měsících listopad, prosinec, leden, březen (první pondělí), duben, květen, červen v době od 14:30 do 17:00 budete mít možnost individuálních konzultací s vyučujícími o prospěchu Vašeho dítěte v daných předmětech.
  • V měsíci listopadu proběhne společná třídní schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku a zájemců o studium na víceletých gymnáziích (přijímací řízení ve školním roce 2020-2021).

 

V případě, že budete potřebovat konzultaci mimo výše uvedené termíny z jakýchkoli důvodů (výchovných, vzdělávacích, vztahy mezi spolužáky), postupujte prosím následovně:

  1. Oslovte vždy jako první třídního učitele prostřednictvím e-ŽK nebo emailu.
  2. Třídní učitel Vám v nejbližší možné době odepíše/zatelefonuje a v případě potřeby se domluvíte na termínu osobního setkání. Termín a čas schůzky předá třídní učitel ekonomce školy, která Vás na základě této informace v daném termínu pustí do školy.
  3. Zákonní zástupci, kteří nemají předem domluvenou schůzku, nemohou být vpuštěni do školy.

Předem děkujeme za dodržování výše uvedených informací.

V Mysločovicích 1. 9. 2020

 

Mgr. Pavla Gregorovičová, ředitelka ZŠ Mysločovice

Mgr. Tomáš Kačor, zástupce ředitelky ZŠ Mysločovice