Nařízení ředitelky č. 1/2023 – Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole – najdete v sekci Mateřská škola – Dokumenty.