Dne 10.12. jsme si na naší škole připomněli dva krásné adventní zvyky. Jednalo se o tradici spojenou se svátkem sv. Barbory a sv. Lucie, kdy vždy žáci 9. ročníku obchází třídy 1. stupně a seznámují žáky s jednotlivými zvyky. Bohužel, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, naši žáci 9. ročníku nemohli obcházet jednotlivé třídy a tak alespoň formou vytvořených pracovních listů a krátkého vystoupení v rozhlase mohli tyty obyčeje dětem přiblížit. Bílková, Mezlová