Dne 1. a 2. února absolvovali naši deváťáci výše jmenovanou přednášku, kterou vedl pan Plaček, okresní metodik prevence. Poutavou formou hovořil se žáky nejen o samotných drogách, jejich dělení a způsobu užívání, ale také o možných následcích při jejich užívání (zdravotních, sociálních, ekonomických atd.). Věřím, že přednáška pomohla žákům ujasnit si své priority a cíle, kterých chtějí dosáhnout tak, aby byli v životě spokojení a zdraví.

L. Kračinová