Žáci osmého ročníku se dne 19. října účastnili výše jmenované přednášky, kterou vedla Policie ČR. Přednášející naše nezletilé seznámil s  trestnou odpovědností za různé činy a přestupky u osob mladších 18 let. U modelových příkladů uváděl možné důsledky pro pachatele trestné činnosti. Přednášející kladl velký důraz na prevenci, tedy na volnočasové aktivity a vzdělání. Viz fotogalerie.

L. Kračinová, školní metodik prevence