• Zveme všechny rodiče na třídní schůzku, která se koná ve středu 16. 9. 2020 v 15.30 hodin na školním dvoře MŠ, v případě nepříznivého počasí ve třídě (s rouškami).
  • Na webových stránkách je aktualizovaný Školní řád včetně přílohy, která se týká hygienických opatření. Všichni rodiče si, prosím, prostudujte (najdete v sekci dokumenty MŠ) – na třídní schůzce jen podepíšete, že jste se seznámili s aktualizací těchto dokumentů.