Ve čtvrtek 6. ledna do naší mateřské školy opět zavítali operní pěvec tenorista pan Břetislav Vojkůvka s klavíristkou paní Giovannou Spáčilovou.  Jejich písničky i skladby byly teď zaměřené na vánoční dobu a zimní tématiku. Děti si zatančily, procvičily hravou formou sluchovou pozornost, vytleskávání rytmu,  rozeznávání hudebních nástrojů, zazpívaly si písničky z pohádek a zkoušely i napodobovat samotné pohádkové postavy. V programu též nechybělo povídání o vánočních tradicích a závěrečné společné zpívání koled. Dětem se výchovný koncert velmi líbil.