I přestože byl tento rok velmi náročný z důvodu pandemie, naše děti se celoročně účastnily projektu „Se Sokolem do života“ aneb „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Cílem projektu bylo zdokonalit u dětí hrubou motoriku formou pohybových her  a cvičení v interiéru i exteriéru. Děti cvičily a plnily jednotlivé úkoly s pomocí zvířátek a své úspěchy si zaznamenávaly průběžně do pracovních sešitků. Na závěr jim byly odměnou medaile a drobné dárkové předměty. Projekt celkově obohatil naši běžnou činnost, byl dobře zpracovaný, děti byly dobře motivované a hlavní cíl projektu se nám podařilo splnit.