Za Spolek přátel ZŠ Mysločovice velmi děkujeme vedení školy, učitelům a především dětem za zapojení se do výzvy „Vánoční přání pro tornádovo“, která byla vyhlášena na počátku měsíce listopadu.
První týden měsíce prosince byla svezena všechna PF z celé ČR k doplnění přání od dobrovolníků tak, aby byla dne 17. 12. 2021 předána starostům obcí Hrušky, Mikulčice, Lužice a Moravská Nová Ves. Celkově nám děti namalovaly 3260 ks vánočních přání, která budou roznesena všem postiženým rodinám z obcí.
Naše škola připravila a předala téměř 300 ks a tímto ještě jednou moc děkujeme!
Díky covidové situaci nemůžeme organizovat vánoční akce dle našeho přání a tak máme radost, že alespoň tímto způsobem můžeme děti naší školy aktivovat k dobrým skutkům.
Barbora Zdráhalová, tel. 604 560 645