Přejeme všem krásné a klidné Vánoce

a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a pohody.