Dne 18. 3. 2022 se náš žák, Michael Palánek, zúčastnil finálového kola Velkomoravské olympiády konané v Mikulčicích. Školní kolo probíhalo online a Michael se účastnil mladší i starší věkové kategorie, kdy v obou kategoriích postoupil do finále, přičemž v mladší kategorii byl vůbec nejlepším řešitelem. Ve finálovém kole svůj úspěch bohužel nezopakoval, paradoxně ve starší věkové kategorii dosáhl lepšího umístění (17. z 32) než v kategorii pro mladší (10. z 11). Děkuji touto cestou Michaelovi za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Pan učitel Hanák