V pondělí 4. dubna jsme den po Smrtné neděli přivítali jaro. V průběhu celého týdne jsme si připomínali jarní tradice a zvyklosti, které se uchovaly v různých částech Moravy. V naší oblasti  jaro vítají mladé dívky obchůzkou s májkem, v jiných částech se chodí s Morenou. Naše děti si zkusily s  pomocí paní učitelky vyrobit Morenu-Smrtku z různých druhů pečiva a provázků. Všichni jsme se pak společně vydali k potoku Racková, kde jsme Morenu představující paní Zimu, utopili. Doufáme, že Morena v podobě nalámaného a rozmočeného pečiva kachnám chutnala a my jsme konečně zahnali krutou zimu a přivolali teplé a slunečné dny (více ve fotogalerii).