Vážení rodiče,

jako každý rok i nyní se na Vás obracíme s žádostí o finanční příspěvek pro Spolek přátel ZŠ Mysločovice a také Vaši spolupráci.

Hlavním cílem spolku je kvalitní podpora školních aktivit pro žáky naší školy a také aktivit mimo základní výuku. V uplynulém školním roce jsme spustili samostatné webové stránky Spolku přátel školy, kde Vám pravidelně přinášíme veškeré informace o platbách a akcích, které hradíme a připravujeme v rámci nejen školní výuky, ale také mimo ni. Rovněž Vás na stránkách Spolku informujeme o všech jednáních, schůzkách a přidružených aktivitách, jichž se účastníme tak, abychom Vám mohli předat informace, které Vás k dění ve škole zajímají a dotazujete se na ně. Webové stránky spolku jsou https://spolekpratelskoly.webnode.cz/.

Příspěvek do Spolku přátel školy činí pro letošní školní rok opět 200,- Kč na žáka. Pokud máte ve škole více dětí, je možno podpořit činnost spolku pouze jednou platbou (ale platbě za obě děti se nebráníme…), kterou zašlete po nejmladším dítěti. Příspěvky předávejte prostřednictvím svých dětí do pondělí 16. 10. 2023.

Děkujeme Vám všem za Vaši podporu. Pokud byste měli zájem s námi spolupracovat, ozvěte se mi prosím prostřednictvím emailu či telefonu.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Barbora Zdráhalová, předsedkyně Spolku přátel ZŠ Mysločovice

tel. 604 560 645, email: barborazdrahalova@seznam.cz