Bližší informace k distanční výuce dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, obdrží zákonní zástupci ve svých e-mailech.