Vážení rodiče, milí žáci – zasíláme Vám informace ohledně zahájení školního roku 2023/2024:

Pondělí 4. 9. 2023

 • Žáci se v 7:20 hodin setkají se svými třídními učiteli v kmenových třídách. Bude probíhat třídnická hodina. Příchod do školy je nejpozději v 7:15 hodin. Žáci se první den nepřezouvají.
 • Žáci si přinesou do školy přezůvky, klíček od šatny, čip na oběd (pokud jej mají), aktovku a psací potřeby. Je možné si přinést i věci do tělesné a výtvarné výchovy (pondělí nebo úterý).
 • Žáci obdrží od svých třídních učitelů „Návratky“, které donesou vyplněné od svého zákonného zástupce v úterý 5. 9. 2023.
 • Od 8:00 hodin budou v případě příznivého počasí žáci rozhlasem postupně svolaní na slavnostní zahájení školního roku před školou. Zde bude školní rok oficiálně zahájen a budou představeni pracovníci školy.
 • Poté se žáci a zákonní zástupce 1. ročníku vrátí do svých kmenových tříd. Ostatní žáci (2. – 9. ročník) odchází domů.
 • V pondělí se nebudou vydávat svačiny ani oběd, školní družina nebude v provozu.
 • Žáci si mohou objednat oběd a svačinu na úterý 5. 9. 2023.

Úterý 5. 9. 2023

 • 1. stupeň bude mít třídnické hodiny 1. – 4. vyučovací hodinu, poté odchází na oběd. Školní družina je tento den v provozu.
 • 2. stupeň bude mít třídnické hodiny 1. – 5. vyučovací hodinu. Odpolední výuka nebude.
 • Žáci si přinesou vyplněné návratky.

Středa 6. 9. 2023

 • Zahájení výuky dle řádného rozvrhu hodin.

Další informace:

 • Rozvrh hodin bude vyvěšen na internetových stránkách školy od středy 30. 8. 2023.
 • Přihlašování do kroužků ZUŠ Malenovice a TyMy Holešov zatím není termínově dané. Jakmile obdržíme termíny, informujeme Vás o nich na internetových stránkách školy.

 

Na setkání s Vámi se těší pracovníci školy.