Od října by měly pro děti (budoucí školáky) fungovat tyto placené kroužky:

  • Angličtina hrou – pondělí (skupinka max. 15 dětí).
  • Hra na zobcovou flétnu – úterý (skupinka 2-3 děti).

V případě zájmu Vám bližší informace podají třídní učitelky II. třídy.