Po projednání a schválení na pedagogické radě dne 3. 12. 2020 byl na podnět zákonných zástupců změněn Denní režim v naší MŠ. Aktualizovaný Školní řád, ŠVP i Denní režim najdete v sekci Dokumenty MŠ.