Dne 8. 4. 2021 nám byly v odpoledních hodinách poskytnuty informace ke znovuotevření mateřské školy. Zákonní zástupci byli ohledně této situace bezprostředně informováni pomocí mailů, ještě téhož dne byla svolána na 17.30 hodin on-line třídní schůzka pro rodiče dětí. Schůzka se konala výhradně pro zákonné zástupce dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání – došlo k předání veškerých potřebných informací souvisejících se znovuotevřením a bylo zodpovězeno na možné dotazy. Rodiče mají závazně nahlásit nejpozději do pátku 6. 4.2021 – 10 hodin, zda jejich dítě nastoupí v pondělí 12. 4. 2021 do mateřské školy.

Distanční výuka tedy dnem 12. 4. 2021 končí, i přesto budeme mladším dětem posílat výukové i námětové materiály vhodné k dobrovolným aktivitám.

Tímto také děkujeme všem rodičům i dětem za výbornou spolupráci při distanční výuce 1. 3. – 9. 4. 2021 (fotky z aktivit dětí najdete posléze v naší fotogalerii).