Vážení rodiče, milí žáci;

z důvodu odlišného způsobu výuky ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Vás informujeme o způsobu hodnocení žáků naší školy v průběhu opakování učiva v měsíci září. Vycházíme z doporučení MŠMT a ČŠI. Zde předkládáme dohodnutá pravidla a pokyny:

  • Na výkonech žáků budeme hledat především pozitiva (to, co umějí).
  • Poskytneme žákům i celé třídě kvalitní zpětnou vazbu, na jejímž základě si žák učivo může dále osvojit, zopakovat a upevnit.
  • Zejména na počátku nabídneme žákům možnost opravy a ve větší míře využijeme motivační hodnocení (body navíc atd.).
  • V měsíci září známkujeme pouze motivačně a dobrovolně. Bude-li tedy žák mít zájem o body (známku) ze zkoušení (ústního, písemného), bude mu zapsána do elektronické žákovské knížky. V opačném případě se v klasifikaci objeví symbol „N“ (znamená „Nechtěl zapsat známku“).
  • Pokud žák nepsal písemnou práci, objeví se u něj po opravě v elektronické žákovské knížce symbol A (absence). Symbol A budeme používat po celý školní rok.
  • Symbol N je kontrola i pro zákonné zástupce žáků, že dítě danou látku prozatím nezvládlo.
  • Nezapsané známky v průběhu měsíce září (symboly N nebo A v elektronické žákovské knížce) nejsou důvodem k neklasifikování žáka na pololetní vysvědčení.
  • Náročnost a délku testů budeme zvyšovat i v dalších měsících pozvolně. Zcela určitě začneme kratšími testy i při známkování celé třídy od měsíce října.

Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor