Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali další opatření vlády ze dne 12. 10. 2020 (především Ministerstva zdravotnictví a MŠMT) spojené s výukou žáků na obou stupních základních škol. Dovolte nám, abychom Vám představili model výuky na naší škole na následující tři týdny. Připomínáme, že distanční výuka je dle „Školského zákona“ od tohoto školního roku POVINNÁ a žáka v případě jeho nepřítomnosti je třeba omluvit stejným způsobem jako v případě jeho nepřítomnosti ve škole (viz pravidla omlouvání ve školním řádu).

Výuka tedy bude probíhat následujícím způsobem:

 • Distanční výuku dle rozvrhu budou mít od středy 14. 10. 2020 všechny třídy od III. ročníků po IX. ročník.
 • Distanční výuka v prvním a ve druhém ročníku se řídí dle pokynů třídních učitelů, kteří se s Vámi spojí (přes elektronickou žákovskou knížku). Výuka bude probíhat formou online konzultací v užší skupině žáků (především Skype). Harmonogram konzultací se opět dozvíte od Vašeho třídního učitele.
 • V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 výuka neprobíhá. Dny 26. 10. a 27. 10. 2020 stanovilo MŠMT jako volné dny; 28. 10. 2020 je státní svátek a na 29. 10. – 30. 10. 2020 připadají podzimní prázdniny.
 • Výuka v domácím prostředí se řídí aktuálním rozvrhem platným od 1. 9. 2020 včetně půlených hodin (začátek výuky je zpravidla v 7:20 hodin).
 • Žáci vzdělávající se distančně z domu absolvují dle rozvrhu všechny hodiny kromě následujících předmětů:
  • Tělesná výchova; výtvarná výchova; hudební výchova; pracovní činnosti; informatika; výchova ke zdraví.
  • V čase těchto hodin budou mít žáci prostor pro odpočinek od počítače, popřípadě čas na vypracování zadaných úkolů z předchozích online hodin.
 • Ostatní vyučovací hodiny budou probíhat online přes Microsoft Teams (všichni žáci mají zřízené účty) nebo přes Skype (ten je určen především pro první a druhé ročníky). Prioritou pro vzdělávání je společné propojení učitele ze školy s žáky pracujícími z domova (online hodina).
 • V některých předmětech může být zadán pouze úkol, který si žák posléze vypracuje. Je to z toho důvodu, aby žák neměl online výuku přes elektronické zařízení (počítač, notebook, tablet, mobilní telefon) například 5 vyučovacích hodin v kuse. V takovém případě se učitel s žáky spojí pouze na začátku hodiny a zadá úkol, popřípadě zadá úkol písemně přes Microsoft Teams. Všichni žáci od III. ročníků obdrželi nakopírovaný rozvrh hodin s vyznačenými hodinami, které se online nevyučují a s barevně odlišenými hodinami, ve kterých je pouze zadaný úkol.
 • Návody pro přihlášení a práci v Microsoft Teams naleznete na stránkách školy v sekci „Pro rodiče“.
 • V případě potřeby zapůjčení elektronického zařízení kontaktujte, prosím, vedení školy.
 • Pro žáky vzdělávající se z domu nebude do 23. 10. 2020 zadán žádný klasifikovaný kontrolní úkol. Prioritou je probírání nového učiva.
 • Další úpravy vzdělávání budou představeny na základě aktuálního dění v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020, kdy výuka neprobíhá.
 • Poprosíme Vás všechny o trpělivost zejména při počátku přechodu na online vzdělávání. Stejně trpěliví budou i Vaši učitelé. V případě jakýchkoliv problémů neváhejte ihned kontaktovat vedení školy nebo třídního učitele (učitelku).

Pravidla pro stravování ve školní jídelně:

 • Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nárok na odebrání obědu ze školní jídelny následujícím způsobem:
  • Vyzvednutím oběda do jídlonosiče v době od 11:00 do 12:00 hodin.
 • Pokud o obědy nemáte zájem a máte je přihlášené, nezapomeňte si obědy odhlásit nejpozději do 6:30 hodin toho dne, ve kterém máte oběd objednaný.

S přáním pevného zdraví Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor