Skupinová mobilita žáků

V rámci projektu Erasmus+ Skupinová mobilita žáků navštívili naši deváťáci v uplynulém týdnu partnerskou školu v rakouském Neumarkt am Wallersee. Tamní žáci i pedagogové pro ně připravili velmi pestrý program po celou dobu pobytu (občerstvení na uvítanou, prohlídku školy, skupinové aktivity, soutěže, sportovní utkání a jiné). V průběhu týdne...

AZ Quiz

V uplynulém týdnu se konal již 6. ročník AZ Quizu v anglickém a německém jazyce. Letošní ročník byl pro naše soutěžící velmi úspěšný. V anglickém jazyce z patnácti soutěžících obsadila Sára Suchá (IX .B) druhé místo, v německém jazyce z dvanácti soutěžích patřila první dvě místa našim zástupcům: Eliška Matulová (IX. B) získala druhé místo

Preventivní besedy

Ve dnech 23. a 26. dubna navštívil okresní metodik prevence, pan Plaček, naši školu. Se žáky 3. a  8. ročníku rozebíral téma bezpečí na internetu, v 5. ročníku se s dětmi bavil o kouření, jeho nástrahách a nebezpečí. Panu Plačkovi tímto děkujeme a již nyní se těšíme na jeho příští návštěvu. L. Kračinová, školní metodik

Kamarád

Kdo je kamarád? Jak se správný kamarád chová? O tom si povídali naši nejstarší deváťáky s prvňáčky v rámci projektu Poznáváme se navzájem. Nahlédněte do fotogalerie. L. Kračinová, H. Hvozdenská, N. Majzlíková

Policie ČR

Ve dnech 6. a 7. února navštívil naši školu příslušník Policie ČR. V rámci prevence rizikového chování hovořil se žáky v jednotlivých ročnících o různých tématech: ve druhém ročníku se konala beseda pod názvem Policista je náš kamarád, v pátém ročníku (Ne)bezpečný internet a v osmém ročníku pak Trestná odpovědnost mládeže a páchaná na mládeži.

Rozvoj kolektivu

V tomto týdnu jsme úspěšně ukončili certifikovaný preventivní program Rozvoj kolektivu, který spolufinancuje Zlínský kraj. Program probíhal ve třídě II. A a IV. B pod vedením lektora ze společnosti MADIO.  Každá třída měla po konzultaci třídního učitele a lektora stanovený konkrétní cíl, který pomohl k rozvoji zdravého klimatu třídy. Tímto...