Policie ČR

Ve dnech 6. a 7. února navštívil naši školu příslušník Policie ČR. V rámci prevence rizikového chování hovořil se žáky v jednotlivých ročnících o různých tématech: ve druhém ročníku se konala beseda pod názvem Policista je náš kamarád, v pátém ročníku (Ne)bezpečný internet a v osmém ročníku pak Trestná odpovědnost mládeže a páchaná na mládeži.

Rozvoj kolektivu

V tomto týdnu jsme úspěšně ukončili certifikovaný preventivní program Rozvoj kolektivu, který spolufinancuje Zlínský kraj. Program probíhal ve třídě II. A a IV. B pod vedením lektora ze společnosti MADIO.  Každá třída měla po konzultaci třídního učitele a lektora stanovený konkrétní cíl, který pomohl k rozvoji zdravého klimatu třídy. Tímto...

Jsem v pohodě

Naše škola se zapojila do podpůrného a rozvojového projektu Jsem v pohodě, který spolufinancuje MADIO a Zlínský kraj. Jedná se o online setkání pro žáky, která se uskuteční každých 14 dnů. Účast v projektu je dobrovolná, anonymní a žáci se mohou účastnit těch setkání, pro která se rozhodnou. Cílem a obsahem setkání je práce s technikami...

Než užiješ alkohol, užij rozum

Dne 7. 11. přednášel kurátor OSPOD, pan Plášek,  v 7. ročníku na výše uvedené téma. Beseda byla poutavá, pan Plášek hovořil o alkoholu, jeho historii, nebezpečích v jeho požívání, porovnával rizika množství požití u jednotlivých druhů alkoholu. Uváděl mnoho případů z praxe ze zlínského regionu a především dopad na zdraví člověka a jeho právní...

Kariérové poradenství

Dne 16. 10. 2023 navštívili žáci 9. ročníku v rámci skupinového kariérového poradenství Informační a poradenské služby na Úřadu práce ve Zlíně. Zde žáci získali základní přehled o školách ve Zlínském kraji, nabízených oborech a povoláních. Z besedy si odnesli Atlas školství a internetové odkazy, které jim mohou být při výběru střední školy...

Rodiče vítáni

Velmi nás potěšilo, že naše základní škola získala certifikaci Rodiče vítáni. Tímto krokem chceme u rodičů posílit vědomí, že jsou u nás vítáni, chceme s nimi spolupracovat a tím vytvářet dobré klima školy. Kritéria k získání certifikace si můžete přečíst zde nebo na nástěnce v hlavním krčku školy, případně na webových stránkách Rodiče vítáni...

Adaptační pobyt pro 5. ročník

Letošní Adaptační pobyt mají už páťáci úspěšně za sebou. Díky teplému slunečnému počasí mohli většinu času trávit v přírodě: v lese a na louce. Spousta pohybových her, týmových aktivit, aktivit zaměřených na ztišení a vnímání přírody ve dne i v noci, výborná kuchyně a skvělé instruktorky! To všechno přispělo k nezapomenutelné atmosféře...