Zeměpisná olympiáda

Dne 16. 1. 2024 se na naší škole konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Tohoto kola se účastnilo celkem 24 žáků ve 3 kategoriích. Za 6. ročník se do okresního kola probojovali jako nejlepší řešitelé Václav Zavoral (6.A) Anna Tomčalová (7.B)  a Kryštof Foukal (9.A). V okresním kole se nejvíce zadařilo Kryštofovi, který skončil na krásném

Úspěch ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže

Letos se naše škola znovu účastnila výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže, kterou pořádá Okresní sdružení hasičů Zlín. Celkem jsme zaslali 111 krásných obrázků z nichž byl vybrán na 3. místě ve své kategorii obrázek Verči Brázdilové ze třídy 6.A. Předávání cen proběhlo v úterý 13. 6. 2023 přímo na hasičské zbrojnici a

Výtvarná soutěž – Požární ochrana očima dětí a mládeže

V měsících únoru a březnu se ZŠ Mysločovice zapojila do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže, kterou pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Z naší školy jsme zaslali celkem 111 krásných obrázků do okresního kola. Zde se setkaly tisíce obrázků z celého okresu. Do krajského kola byl na 3. místě vybrán obrázek

Zeměpisná olympiáda

Dne 22. 2. 2023 se vybraní žáci naší školy účastnili okresního kola zeměpisné olympiády ve Zlíně. Konkrétně se tohoto kola účastnili žáci: Anna Hradilová (6.A), Denis Bravenec (7.B) a Kryštof Foukal (8.A), kteří postoupili ze školního kola jako nejlepší řešitelé. Nejlepšího výsledku v okresním kole dosáhl Kryštof Foukal, který ve své kategorii...

Výtvarná soutěž – Strašidlo s životopisem

Tento rok proběhl pátý ročník soutěže Strašidlo s životopisem, který pořádá Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín. Na naší škole je hned několik výtvarných talentů, a tak jsme se rozhodli soutěže zúčastnit. Do soutěže se zapojilo několik tříd jak z prvního, tak i druhého stupně pod vedením paní učitelky Mezlové a pana učitele Mokrého. Ze

Výtvarná soutěž Všichni můžeme být umělci – 700 let města Zlína

V měsíci dubnu se naše škola účastnila výtvarné soutěže Všichni můžeme být umělci – 700 let města Zlína. Soutěže se účastnilo široké zastoupení škol ze Zlína a blízkého okolí. V kategorii II. stupeň ZŠ se na 1. místě umístila Eliška Kašková s dílem „V“ aneb Slavný Zlín a v kategorii I. stupeň ZŠ skupinová díla se

Výtvarná soutěž „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“

Během podzimních měsíců se několik tříd naší školy účastnilo výtvarné soutěže „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“ pořádané policií ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Téma výtvarné soutěže: Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici? Školního kola se účastnily třídy 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A a 6.B. Z těchto tříd jsme společnými silami vybrali několik...