Zeměpis 8. třída

Pracovní list jižní Evropa
Západní Evropa – Velká Británie a Irsko.
Západní Evropa – Státy Beneluxu.
Západní Evropa – Francie.
Střední Evropa – Německo.
 
Střední Evropa – Rakousko.   
Střední Evropa – Švýcarsko a Lichtenštejnsko.  
Střední Evropa – Polsko a Maďarsko.   
Střední Evropa – Slovensko.
 Opakování Slovensko.
 
Opakování Slovensko – Slepé mapy města, povrch, vodstvo  
Opakování Evropa 28. 4. – ověřte si své znalosti o Evropě pomocí kvízů
     
ČR – přírodní podmínky
 
ČR – obyvatelstvo a sídla
ČR – hospodářství: zemědělství
ČR – hospodářství: průmysl
ČR – hospodářství: služby 
Kraje ČR I.