Pozor! Skypový účet Renata Mezlová

český jazyk  IX. A  https://join.skype.com/kdUdlLOqKtxS

český jazyk  IX. B  https://join.skype.com/lB2PBh7wTbSv

Český jazyk – Přijímací zkoušky  https://join.skype.com/iZbe9rDctASj

Úkoly na období od 11. 3. do 13. 3. 2020

Cvičení jsou vybrána z učebnice, přepiš je do sešitu.

1. 86/1

2. 88/1

3.89/4a

4. Životopis -str. 113

– Vypiš z modré tabulky hlavní znaky životopisu

– Strukturovaný životopis – 113/2a

Žáci připravující se na přijímací zkoušky si kromě těchto úkolů procvičují testy Cermat.

Úkoly na pondělí 16.3. 2020

-naučit se Významové poměry mezi větami hlavními – strana 86/poměr a spojky/

– učebnice strana 89/ 7 – dokončit souvětí a určit poměry mezi větami

 

Úkoly na úterý 17. 3. 2020

– čítanka strana 59, sešit literatury, nadpis : Literatura 2. poloviny 20. století. Beat generation.

 • výpisky z textu / Co je to Beat generation? Uveď hlavní představitele./
 • Václav Hrabě: Variace na renesanční téma – strana 59
 • opsat báseň, určit počet slok, počet rýmů
 • podtrhnout ve třetí sloce rýmy a určit druh rýmu
 • najít v básni personifikaci
 • určit téma básně /hlavní myšlenka, o čem báseň je/
 • Láska je jako…………./doplň tři varianty/
 • určit o jaký literární druh se jedná/lyrika, epika, drama/
 • zapsat: Báseň zhudenil Vladimír Mišík./viz youtube- lze si poslechnout/

Úkoly na středu 18. 3. 2020

-slohový sešit : Mluvený projev – diskuse

– učebnice strana 125 – opsat modrý rámeček nahoře

– strana 125/ 3b – odpovědi podle vlastního názoru

Žáci připravující se na přijímací zkoušky se zaměří také na  procvičování testů Cermat.

 

Úkoly na čtvrtek 19. 3. 2020

– sešit mluvnice: Pravopis syntaktický

– Vytvoř souvětí s hlavními větami, které budou v poměru slučovacím, stupňovacím, odporovacím, vylučovací, příčinném, důsledkovém /celkem šest souvětí – viz tabulka strana 86/

– učebnice strana 89/ 6a – doplnit čárky, určit VH, VV /věty jsou vybrány a upraveny – Jaroslav Seifert: Všechny krásy světa /

Test v pátek 20. 3. 2020 – Souvětí souřadné, Beat generation, diskuse

Kontrolní test

 1. Vypiš poměry mezi větami hlavními ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Podtrhni spojky a urči poměry v souvětí souřadném

Nemám čas, neboť sázím zeleninu.

Do knihovny nechodila, měli totiž doma hodně knih po babičce.

Hosté chtěli zaplatit, ale číšník nepřicházel.

Cestou z práce se mu porouchalo auto, a proto dorazil později.

Šel pomalu za vesnici a  viděl  rozkvétající stromy.

Buď přijedeme v úterý, nebo se stavíme v pátek.

Bratr mi nejen volal, dokonce mi poslal i dárek.

3. Napiš souvětí podle vzoru

1VH, a proto 2VH

1VH, avšak 2VH, který  3 VV

Když 1VV, 2VH, ale 3VH

4. Doplň : Souvětí souřadné má……………………………..VH.

5. Co je to diskuse?

6. Co je to Beat generation ? Napiš aspoň dva představitele tohoto směru.

 

7. Doplň díla: Václav Hrabě:

Jaroslav Seifert:

Karel Čapek

 

Úkoly na  pondělí 23. 3. 2020

 • sešit mluvnice: Pravopis
 • učebnice strana 53 / 11 a, opsat cvičení
 • synonymum ke slovu cesta:…………………………………………………………………
 • slova skloňující se podle vzoru stavení:……………………………………………………………………………………
 • slova skloňující se podle vzoru pán:…………………………………………………………………………………………
 • slovo  skloňující se podle vzoru stroj:……………………………………………

Úkoly na úterý 24.3. 2020

– čítanka strana 67 – autorské divadlo – sešit literatury:Autorské divadlo

– zápis:

Co je to autorské divadlo? Co je jeho hlavním cílem?

Na co navazuje?

Které autorské divadlo patřilo v 60. letech 20. století k nejpopulárnějším a kdo tam

působil?

Názvy současných autorských divadel.

 

–  čítanka strana 66 – Miroslav Horníček : Hovory s Janem Werichem – přečíst

Co jsou to prkna, která znamenají svět?

Co je to forbína? /viz internet/

Úkoly na středu 25. 3. 2020

 • sešit mluvnice: Skladba. Opakování – souvětí podřadné.
 • učebnice strana 80. Opiš druhy vedlejších vět.
 • učebnice strana 80 /7     Cvičení opiš. Podtrhni spojovací výrazy /např. ačkoliv, když/, urči druhy vedlejších vět.

 

Úkoly na čtvrtek 26. 3. 2020

 • slohový sešit :Publicistické útvary
 • učebnice strana 126   –   viz modré a červené tabulky
 • Odpověz na následující otázky.
 • zápis: Kde se setkáváme s publicistickými útvary?
 •             Co je jejich úkolem?
 •             Jak se dělí publicistické útvary/ také jednotlivé typy, např. zpravodajské – zpráva, oznámení/
 •             Co je to aktualizace?
 •              Co je to automatizace?
 •              Co je to tzv. noticka?
 •              Zpráva nás informuje o události, která se už stala.
 •               Oznámení nás informuje o události, která se teprve stane.
 •              Zpráva i oznámení jsou  stručné a říkají nám, kdy , kde, co /kdy to bylo, nebo bude……..      kde to bylo, nebo bude…..co to bylo, nebo bude…..…./. Na závěr zprávy můžeme napsat hodnocení akce, na závěr oznámení můžeme připojit výzvu k účasti na akci.
 • doplňující úkol /volitelný / : Napiš jednu zprávu, jedno oznámení.

 PZ / Přijímací zkoušky/- Ti, co se připravují na přijímací zkoušky, budou dostávat další úkoly z českého jazyka.

 • čtvrtek 26.3. 2020 –  viz: Cermat. Jednotná přijímací zkouška.Testová zadání k procvičování. Didaktický test 2020. / Test vypracuj, najdi chyby, zapiš si časový limit/

 

Kontrolní test č. 2 – pátek 27. 3. 2020

 1. Urči druh vět vedlejších: Ačkoliv se na závod připravoval, vzdal to……………………………………………

Kdo hledá, najde………………………………………………………………………………

Nepřišel, protože měl hodně práce…………………………………………………….

Jestliže vytrváš, dosáhneš svého cíle………………………………………………….

Přestože o tom mluvil, neudělal to…………………………………………………….

Viděl Jindřicha, jak hraje fotbal………………………………………………………..

2. Urči poměry mezi větami hlavními:  Neměl čas, a proto nepřišel……………………………………………………………………

Buď přijedeme v pondělí, nebo se stavíme v pátek……………………………………………………………

Určitě si pochutnáš, jsem totiž dobrý kuchař……………………………………………………………………

Má rád čaj, ale občas pije i kakao…………………………………………………………………

3. Doplň i/y/a                         Lidičky se shromáždil-    na náměstí.

Z domu jsme vyšl-    časně zrána.  Na okraji pole se modral –   chrpy.

Housata a káčata vyběhl –   na dvorek. Koně se pásl-   na louce. Orl-  létal-   nad  skalam-.

Zahlédl-   jsme datl-.  Pod mohutn – m-    dub-   b-lo     příjemně.

4. Co je to autorské divadlo? …………………………………………………………………………………………………..

5. Napiš název nějakého autorského divadla………………………………………………………………………………

6. Kde se setkáváme s publicistickými útvary?…………………………………………Napiš názvy tří publicistických útvarů…………………………………..

7. Jaký je rozdíl mezi zprávou a oznámením..……………………………………………………………………………………………………………….

Úkoly na pondělí 30.3.2020

-sešit mluvnice:Pravopis

 • učebnice strana 67 – Opiš tabulku nahoře, z modrého rámečku vypiš ukázkové věty , popř. doplň zápis
 • 67/ 26 –  opsat

Žáci připravující se na přijímací zkoušky budou dostávat úkoly pod označením PZ /přijímací zkoušky/.

PZ  – Cermat    –   didaktický test 2019

– Pamatuj: Jedno n píšeme, jestliže slovo končí na  -ík /deník, ceník/, na – ice/vinice/, nebo je odvozeno od zvířat /havraní, sloní, jelení/

Doplnit: muflo_í, povi    ost,  de    ík, ra      í čaj, havra     í  vlasy, ce     ík zboží

 

Úkoly na úterý 31.3. 2020

 • sešit mluvnice: Skladba. Souvětí.
 • zápis:  Na větu podmětnou se ptáme Kdo? Co? Nahrazuje pomět věty hlavní.  Kdo šetří, má za tři./Šetřílek má za tři/
 •                                                                                                                                              Na ceduli je napsáno, že otvírají zítra./Na ceduli je napsána otvírací doba/
 •                                                                                                                                               Je zajímavé, že přišel. /Je zajímavý jeho příchod/
 •           Věty typu Kdo……,. Je zajímavé, že……………Je nutné, aby…………….Je napsáno, že…………….Je dáno, že………… jsou  podmětné.
 •           Na větu předmětnou se ptáme pádovými otázkami /Co? Na čem? O čem?…/ Lidé se ptali, zda jede autobus. / Na co se ptali?/
 •            Chlapci se domluvili, že pomůžou./ Na čem se domluvili?/ Tereza se ptala, co bude k obědu. /Na co se ptala?/
 •  učebnice strana 79/3    Doplň věty a urči, zda se jedná o větu předmětnou, nebo podmětnou.

PZ – 31.3. 2020 / Úkoly navíc pro žáky připravující se na přijímací zkoušky/

– Co je to metonymie?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Najdi metonymii: Koupili si damašek. Viděli v divadle Shakespeara. Četli Máchu. Znám knihy od Čapka. Rád poslouchám hudbu.

– Napiš slovo, které je v 1. pádě čísla jednotného, je tříslabičné , je příbuzné se slovem květina a skloňuje se podle vzoru stroj.

– Doplň – nap-tí, p-šina, p-nkava, ob- m válce, ob- v roku

– Najdi v textu zájmena a urči jejich druh: Jsem s  ním spokojen. Zdá se, že mu jde práce od ruky. Je skvělý a můžeme se na něho spolehnout. Je to člověk, který nám vždy rád pomůže.Co si více přát?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-Podtrhni v textu předložku: Stál uprostřed kruhu. Jel kolem domu. Bydlí vedle, hned vedle mě. Byl úplně mimo. Kromě nás to neví nikdo.

– Myslím , že musíme najít správné řešení. – Urči pád a vzor u slova správné.

Urči druh přísudku.

Urči vzor slova řešení.

 

Úkoly na středu 1. 4. 2020

– sešit  literatury: Literatura 20. století

– čítanka strana 93 – Zapiš, co je  esej. Vypiš spisovatele píšící eseje./rámeček dole/

– čítanka strana 93 – Přečti si článek : Psát

Vypiš z článku: Co je to psaní?

 

PZ /přijímací zkoušky/

 • včerejší úkoly:
 • Koupili si damašek. Viděli v divadle Shakespeara. Četli Máchu.
 • květináč
 • napětí, pěšina, objem válce, objev roku
 • ním – osobní
 • se – osobní
 • mu- osobní
 • se- osobní
 • něho – osobní
 • to- ukazovací
 • který – vztažné
 • nám – osobní
 • Co? – tázací
 • si – osobní
 •  předložky – uprostřed kruhu, kolem domu, vedle mě, kromě nás
 • správné – mladé, 4. pád
 • musíme najít – přísudek slovesný složený
 • řešení – stavení

PZ – 1. 4. 2020

– učebnice strana 83/3     Utvoř souvětí podle grafu.

-Cermat- jednotné přijímací zkoušky : 2019 – Zadání didaktického testu

 

Úkoly na čtvrtek 2. 4. 2020

 • sešit sloh: Funkční styly ve slohu – učebnice strana 136 /zapsat/
 •                    styl prostě  sdělovací/běžně dorozumívací/ – každodenní ústní i písemný styk, předávání informací/běžné hovory, prosté dopisy/
 •                  styl odborný – má nás poučit, používá odborné názvy – termíny /výklad/
 •                  styl administrativní – používá se na úřadech, při úředním jednání/žádost, životopis/, vyznačuje se ustálenými obraty
 •                  styl publicistický – používá se v médiích, cílem je informovat, přesvědčovat / zpráva, fejeton,…/
 •                  styl řečnický – je to styl mluvených projevů/ přednáška, proslov/
 •                  styl umělecký – styl uměleckých děl, má působit esteticky /poezie, próza, drama/
 • Zařaď ke stylu: životopis-………………………………………..komentář……………………………..zpráva……………..…

komedie…………………………proslov……………………………..výklad…………………………………román……………………

 

PZ – 2. 4. 2020

 • včerejší úkoly , např.:Ačkoliv s tím souhlasil, řekl, že nepřijde, protože nemá čas.
 •                            Jestliže bude pěkně, pojedeme na výlet, který jsme už dlouho připravovali a který jsme si vysnili..
 • nové úkoly:
 •  – hnilé jablko, -patřit sýkorku, po setm- ní, – barvená křídla, – hromáždit se, vojenský -běh, -běh lidu, být – ticha, – končit, -bít budku pro ptáky
 • Najdi inverzi: – opíral se o hůl trnitou, viděl jasný měsíc, hledal poklad ztracený
 • Najdi kontrast: – bílý a černý, bílý a modrý, tichý a hlasitý, malý a ještě menší
 • Co patří do prózy?……………………………………………………………………………………………………………………
 • Co je to literatura věcná a umělecká?…………………………………………………………………………………………
 • Napiš slovo tříslabičné slovo, příbuzné ke slovu břeh, skloňující se podle vzoru stavení.
 • Napiš dvě věty s rozvitým podmětem.
 • Cermat  –  Jednotná přijímací zkouška-  2019  -zadání didaktického testu

Kontrolní test č. 3 – pátek 3.4. 2020

 1. Co je to esej?……………………………………………………………………………………………………………………..
 2.  Napiš názvy funkčních stylů ve slohu:………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
 3.  Kde se používá styl administrativní?…………………………………………………………………………………..
 4.  Jaká slova se používají v odborném stylu?…………………………………………………………………………..
 5.  Zařaď ke stylu: životopis………………………………..poezie..………………………….proslov……………………………
 6.  Doplň i/y/a : Koně se pásl_. Ledoborce vyplul_. Jedl_ jsme slanečky.Strašáci vlál_ ve větru.Nová auta vyjel_ do ulic. Čtení  ani psaní mu nečinil_ potíže. Lidičky se sešl_.  Ve voliéře poletoval_  kanáři a andulky. Knihy a časopisy se prodával_ se slevou. Housata se batolil_ v trávě. Děvčata tomu nevěřil_. Sněhuláci už roztál_. Davy sportovců stál_ na startu.
 7.  Urči poměr mezi větami hlavními:  Pršelo, a proto jsme zůstali doma………………………….
 8.                                                                     Nemám čas, mám totiž hodně práce……………………..
 9.                                                                     Šel do obchodu, ale zapomněl koupit mléko……………………………………….
 10.                                                                      Buď ti zavolám, nebo přijedu……………………………………………………
 11.                                                                      Eva uvařila oběd, dokonce upekla i bábovku……………………………………..
 12.  Co je to autorské divadlo?……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Úkoly na pondělí 6. 4. 2020

-sešit mluvnice: Skladba. Hlavní zásady českého slovosledu.Pořádek slov ve větě.

 • učebnice strana 96

-zápis: Uspořádání slov v české větě ovlivňují tři činitele:

1. činitel významový /aktuální členění výpovědi/ – Větu/výpověď/ lze rozdělit na dvě části – východisko a jádro. Východisko je to, co známe. Jádro je nové nebo nejdůležitější sdělení. Např. : V  dějepise jsme se učili o Janu Husovi.

V dějepise jsme se učili – východisko výpovědi/Od této informace jsme vyšli./

o Janu Husovi – jádro výpovědi /To je nová informace./

Naše maminka peče dobré koláče.

Naše maminka peče – východisko

dobré koláče – jádro

2. činitel mluvnický – určuje postavení některých větných členů

Přívlastek shodný stojí před podstatným jménem, ale může stát i za ním,

když chceme slovo zdůraznit / Ty opičko nezbedná! /. Také u odborných názvů píšeme Pks za podstatné jméno – lípa srdčitá, Univerzita Karlova. Pks lze napsat za podstatné jméno i v tomto případě: Žena sedící u okna se usmála.

3. činitel zvukový

Nepřízvučná slova /příklonky/ se přiklánějí k předchozímu slovu. Půjč mi to.

– učebnice strana 97 – Vyber si nejméně tři věty a uprav slovosled.

 

PZ – Cermat – Jednotná přijímací zkouška -2018

PZ : Řešení úkolů z 2.4. 2020

 

 1.   shnilé jablko, spatřit sýkorku, po setmění, zbarvená křídla, shromáždit se, vojenský zběh, sběh lidu, být  zticha, skončit, sbít budku pro ptáky
 2. – opíral se o hůl trnitou, hledal poklad ztracený
 3.  – bílý a černý, tichý a hlasitý
 4.  Do prózy řadíme romány, povídky, pohádky, pověsti atd.
 5.  Literatura umělecká/krásná/ má estetickou úlohu. Literatura věcná nás má především poučit.
 6.  pobřeží
 7.  Náš pes štěkal. Malé děti jsou roztomilé. Tvoje věci leží na stole.

Úkoly na úterý 7. 4. 2020

 • čítanka strana 84 – Milan Kundera
 •  přečíst, odpovědět na otázky:
 •  Z jaké knihy je povídka vybrána?
 • Jedná se o literaturu uměleckou nebo věcnou?
 •  Patří text do prózy?
 •  Co chce mladík udělat?
 •  Kdo je to Apostol?
 •  Jaké oblečení mu mladík vybral?
 • Kde se s Janou sešli?
 • Jaké jazyky Apostol ovládá?
 • Do jaké školy mladík chodí?
 •  Zalíbí se Janě Apostol?
 • Co je to dandy?
 • učebnice strana 86, zápis Milan Kundera/Kdo je to? Základní dílo./

Kontrolní test č. 4 – středa 8. 4. 2020 

Tento test má být odevzdán nejpozději do  úterý 14. 4. 2020 do 12 hodin.

1.Uveď tři činitele ovlivňující český slovosled………………………………………………….

2. Co je to východisko?………………………………………….

3. Co je to jádro?…………………………………………………………..

4. Uveď dvě díla Milana Kundery……………………………………………………………..

5. Urči poměry mezi větami hlavními, nebo druh věty vedlejší:

Nedovedla se  na ně zlobit dlouho, měla je totiž ráda……………………………………..

Mám hlad, a proto si uvařím polévku……………………………………………….

Je to ten, který má modré tričko………………………………………….

Přestože nepršelo, zůstali doma………………………………………………..

Kdo hledá, najde…………………………………………………….

Pozoroval ptáky, jak si staví hnízdo……………………………………………………

Řekl, že to zařídí…………………………………………….

6. Zařaď ke stylu: báseň ……………………..žádost……………………..proslov…………………

7. Doplň: Často o tom vyprávěl_. Některé zpěvačky a zpěváci v soutěži neobstál_.

Mluvil_ o Karlov_. Na oslavu přišl _  moji mil_ přátelé. V ZOO jsme viděl_ lv_. Rodiče mi dal_ dárek. Čtení ani psaní mu nečinil_ potíže. Lidičky se shromáždil_

na náměstí. S mil_ m_ lidm_ se rádi vídáme. Co jste zapom_l_? Petře stůj!

Tam_ jší obyvatelé se živ_ rybolovem. Tvoje dom_nka je zajímavá.

8. Kde se setkáváme s publicistickými útvary?………………………………………………

9. Doplň díla: Vladislav Vančura:…………………………………………………..

Ivan Olbracht:…………………………………………………………….

J. D. Salinger:………………………………………………………………..

Bohumil Hrabal:…………………………………………………………………

 

Úkoly na úterý 14. 4. 2020

-učebnice strana 94 – Tvoření vět

– zápis: Základem věty je určitý slovesný tvar. Slovesný tvar na sebe může vázat další slova.

Schopnost slovesa vázat na sebe určitý počet slov se nazývá valence.

Sloveso může být nevalenční, jednovalenční, dvouvalenční, vícevalenční.

Příklady vět a valence sloves:

Zablýsklo se. /nevalenční- neváže na sebe další slovo/

Nastal večer. /jednovalenční – váže na sebe jedno slovo – večer/

Rybář chytil rybu. /dvouvalenční – rybář chytil,chytil rybu/

Prodavačka vrátila zákaznici peníze. / vícevalenční – prodavačka vrátila, vrátila peníze, vrátila zákaznici – sloveso na sebe váže tři slova- je trojvalenční/

-učebnice strana 95/ cvičení 3a

např. Soused prodal zahradu – sloveso je dvouvalenční- soused prodal, prodal zahradu

Zablýsklo se. – nevalenční    Nebavil se s námi. dvouvalenční

 

 

 

PZ – Cermat – Jednotné přijímací zkoušky – 2017

Úkoly na středu 15. 4. 2020

-sešit literatury : Literatura exilová a samizdatová/čítanka strana 65/

-zápis: Co je to literatura samizdatová?

Co je to literatura exilová?

-sešit literatury: Karel Kryl /čítanka strana 61/

– zápis: Kdo to byl Karel Kryl?

Uveď alespoň tři jeho písně.

 

PZ – středa 15. 4. 2020

1. Co je to esej?

2. Co je to lyrika?

3. Najdi chyby: Karlovi věci, směsy, zhnilá hruška, o návštěvníkovy, nejznámější, nejvýznamější, potmněšilý úsměv, nedorozumnění, skvělí sportovci, plátěná košile

prkenná podlaha, ramení kloub, klokanní kapsa, denní program, ranné brambory

4. Co je to anafora?

5. Najdi zájmena a urči jejich druh: Blízko její tlapky se mihl stín něčeho, co by se dalo nazvat člověkem, ale ona nevěděla, zda je to přítel, nebo se jedná o někoho, koho by se měla bát.

6. Doplň: Housata a kotě si hrál_. Čtení ani psaní mu nečinil_ potíže. Lyžování a plavání mu docela šl_. Auta a kolo se objevil_  u domu. Moře, pohoří a skaliska se prostíral_ přímo před námi. Malé kotě spal_ v botě.

7. Doplň interpunkci: Dobrý den vážení přátelé! Petře stůj! Já vám lidičky vážně nevím.

Je to číslo kluk nezbedná. Dobrý večer dámy a pánové!

Úkoly na čtvrtek 16. 4. 2020

-učebnice strana 123 Proslov

-zápis:/ Opiš modrý rámeček/

Co je to proslov? Kdy se pronáší? Jaký mívá ráz?Jaký musí být řečníkův projev?

Části proslovu.

-učebnice strana 123/2

-učebnice strana 124/7

-přečíst proslov 124/4a

 PZ – Cermat 2017 

Kontrolní test č. 5 – pátek 17. 4. 2020

1. Co je to valence?…………………………………………………………………………………………………

2.Urči jakou valenci mají slovesa v následujících větách:

Odpoledne sadili mrkev……………………………..

V kině promítali komedii……………………………

Pršelo…………………………………………………..

Aleš přinesl babičce dárek……………………………………..

Eva namalovala pěkný obrázek…………………………………….

Nastal večer…………………………………………………………………

Moji přátelé mi volali…………………………………………………..

3.Co je to proslov? Jaký má obvykle ráz?…………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………………….

4. Do jakého funkčního stylu proslov patří?…………………………………………………….

5. Z jakých částí se proslov skládá?…………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………………….

6. Vysvětli pojem exilová literatura…………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………………….

7. Vysvětli pojem samizdatová literatura………………………………………………………

………………………..……………………………………………………………………………………………

8. Doplň/i,y, mě,mně/:

Rád se setkávám s m_l_m_  lidm_. Děti i dospělí soutěžil_ v běhu. Mluvil_ o m_.

Nad horam_   se vznášel_   orl_ . Na co jste si vzpom__l_? To je nedorozum_ní.

Pom_nky rozkvetl_. Zná m_. Moji znám_ přijel_. Housata a kotě si hrál_. Čtení ani psaní mu nečinil_  potíže. Erbenov_ pohádky m_ zaujal_. Hloučky sportovců stál_ na startu. M_ši a hraboši běhal_ po pol_. Bl_zko ml_na jsme sl_šel_ hrom,a tak b_lo jasné, že se bl_ž_ bouřka.

9. Najdi chyby: Karlova univerzita, Základní škola Mysločovice, Vánoční svátky, Ulice U dubu, dům U Tří housliček, Malá strana v Praze, Hrad/Praha/, První světová válka, Bible kralická, Mariánské lázně, městské Divadlo Zlín

PZ Cermat 2017

Úkoly na pondělí 20. 4. 2020

-učebnice stran 99, sešit mluvnice: Prostředky návaznosti v jazykových projevech

Každý jazykový projev se vztahuje k nějaké situaci. Jsou v něm pojmenovány různé jevy z okolního světa. Tato pojmenování se nazývají předměty řeči. /zjednodušeně: Musíme vědět o čem je řeč./

Pro zjištění toho, co je předmětem řeči /o čem je řeč/slouží lexikální prostředky:

-opakování stejných slov – Včera přišla teta. Teta je velmi milá.

-použití zájmen a příslovcí – Včera přišla teta. Ona je velmi milá.

Chodíme na procházku do lesa. Tam je hezky.

-použití synonym – Včera přišla teta. Tato žena je velmi milá.

-učebnice strana 100/cvičení 5 – Vyber si aspoň 4 věty na doplnění.

-učebnice strana 100/ cvičení 6 /Upravte sdělení tak, aby dávalo smysl./

např. Zašli jsme do obchodu reklamovat mobilní telefon mého bratra. Telefon se rozbil.

 

PZ  Cermat 2016

Zopakuj si druhy přídavných jmen, zájmen, číslovek.

Pravopis :Předpony s, z, vz

-bírat známky, -hrabat listí, -padnout _  višně, vojenský _běh,  _běh lidu, _hnilá hruška, _létnout do výše,_mazat tabuli, _končit, _ trávit dovolenou, _ trávit jídlo, vyvážená _trava, _ jednat pořádek, _červivět, _bít budku,_hromáždit se

 

Řešení úkolů z minulého týdne:

1.Esej je publicistický žánr na pomezí věcné a umělecké literatury, je to úvaha středního nebo kratšího rozsahu. Autor se zamýšlí nad určitým společenským problémem tak ,jako by to byl jeho osobní problém.

2. Lyrika – jeden z literárních druhů, vyjadřuje pocity, nálady.

3. Chyby a správné tvary: Karlovy věci, směsi, shnilá hruška, o návštěvníkovi, nejvýznamnější/významný/, potměšilý úsměv, nedorozumění, ramenní kloub, klokaní kapsa, rané brambory

Pozor! plátěná košile – jedno n    přípona -ěný /plátěný , hliněný/

4. Zájmena: její – přivlastňovací

se – osobní

něčeho – neurčité

co  – vztažné

se – osobní

ona – osobní

to – ukazovací

se – osobní

někoho – neurčité

koho  – vztažné  /kdo bez koho/

se – osobní

5. Housata a kotě si hrály. Čtení ani psaní mu nečinilo potíže./abstraktní podstatná jména rodu středního – lo/Lyžování a plavání mu docela šlo. Auta a kolo se objevily u domu. /jedno podstatné jméno rodu středního je v čísle jednotném – ly/Moře, pohoří  a skaliska se prostíraly do nekonečna.

6. Dobrý den, dámy a pánové! Petře, stůj! Já vám, lidičky, vážně nevím. Je to číslo, kluk nezbedná!

Dobrý večer, dámy a pánové!

Úkoly na úterý 21. 4. 2020

-čítanka strana 102 Pozorovatelka

-Přečti si ukázku a odpověz na následující otázky:

1.Jak se jmenuje hlavní postava? Jaké má vlastnosti?

2. Kde se ukázka odehrává?

3. Kdo je  Petr?

4. Kdo je Martin?

5. Najdi v textu slova, spojení slov – výrazy patřící do nespisovné mluvy.

6.Co pro dívku znamenalo „být někde odložená“ ?

Jaký měla pocit?

7. Jak přistupuje ke svému HANDICAPU Martin a jak hlavní hrdinka příběhu?

 

PZ – Cermat 2016

 

 

Úkoly na středu 22. 4. 2020

Pravopis

Najdi chyby: Náměstí míru, Mariánské Lázně, Karlovy Vary, cizími lidmy, skvělí sportovec, Bible kralická, restaurace U černého koně, Petrovy věci, plátěná košile, hliněná nádoba, vivyklaný zub, sjednat pořádek, o Honzovy, Zlínské obchody

 

Slohové postupy – učebnice strana 137

– informační – informuje, sděluje fakta

-popisný – vystihuje vnější znaky objektu nebo děje

-charakterizační – vystihuje vnitřní znaky objektu nebo osoby

-vyprávěcí – děj, událost, příběh

-výkladový- vysvětluje určitý jev, uvádí souvislosti

– úvahový- vyjadřuje názory, myšlenky autora, hodnotí, porovnává

Uveď k těmto tématům vhodný slohový postup:

 1. Jak funguje lidský mozek?
 2. Naše dovolená na Šumavě
 3. Můj oblíbený herec
 4.  Počasí dnes
 5.  Můj pokoj
 6.  Jak se Honza stal králem
 7.  Je sport důležitý?

PZ – Doplň interpunkci.Najdi v textu přídavná jména, zájmena, číslovky a urči jejich druh. Proveď rozbor souvětí.

V naší učebnici je několik zajímavých cvičení která jsou zaměřena na  český pravopis ale dnes máme udělat pouze druhé a třetí cvičení ze strany 125. U druhého cvičení si můžeme vybrat ze čtyř možností.

Jeho přátelé nám poslali mnoho pozdravů nebotˇsi nás prý oblíbili a proto by se s námi rádi znovu setkali někdy koncem léta.

Cermat 2016

Úkoly na čtvrtek 23. 4. 2020

Řešení včerejšího úkolu:

 1. Jak funguje lidský mozek – výkladový sloh. postup
 2.  Naše dovolená na Šumavě – vyprávěcí
 3.  Můj oblíbený herec – charakterizační
 4.  Počasí dnes – informativní
 5.  Můj pokoj – popisný
 6.  Jak se Honza stal králem – vyprávěcí
 7. Je sport důležitý – úvahový

Najdi chyby: náměstí Míru, cizími lidmi, skvělý sportovec, restaurace U Černého koně, vyviklaný zub, zjednat pořádek,

o Honzovi, zlínské obchody

– sešit mluvnice .Tvarosloví – opakování

 • učebnice strana 48 – cvičení 2b ,, např. objemný – objemně ,příjemný – příjemně
 • učebnice strana 48 – cvičení 3 / budoucí studenti celé, ostatní si vyberou alespoň tři tvary, např. Zpravidla chodí včas. Je to výjimka z pravidla. Vcelku se nic nestalo. V celku těchto prvků je jeden odlišný. …/
 • učebnice strana 48 – cvičení 4 Např. Dnes je venku hezky. Rychle se převlékni.

PZ  Řešení předchozích úkolů

sbírat známky, shrabat listí, spadnout z višně, vojenský zběh, sběh lidu, shnilá hruška, vzlétnout do výše, smazat tabuli, skončit,

strávit dovolenou, strávit jídlo, vyvážená strava, zjednat pořádek, zčervivět, sbít budku, shromáždit se

V naší učebnici je několik zajímavých……VH, která jsou zaměřena…..VV přívlastková, ale…….VH poměr odporovací

Jeho přátelé…..VH, neboť……VH poměr příčinný, a proto …………VH poměr důsledkový

 • přídavná jména tvrdá-  zajímavých, český
 • zájmena – naší /přivlastňovací/, které/vztažné/, si /osobní/, jeho/přivlastňovací/, si /osobní/, nás/osobní/,se/osobní/, námi/osobní/
 • číslovky – několik/základní/, druhé, třetí/řadové/, 125/základní/, druhého/řadová/, čtyř/základní/,mnoho/základní/

-Zopakuj si neohebné slovní druhy/příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce/. Najdi je v textu a označ je:

Na břehu rybníka seděl podivný mužíček a vyjeveně se díval kolem sebe. Vypadal vystrašeně a roztomile. Najednou promluvil:“Tak už dost! Kéž bych tu měl zase svého kapra, co se líně válí u dna a dovede dělat vlny!“Juch, “ vykřikl vesele. „Už je tady!“

V  testu číslo 5 se objevily chyby zejména v určování valence slovesa/nebylo započítáno do klasifikace/,ve velkých písmenech a částečně také v pravopisném cvičení.  Proto znovu vysvětluji:

 

Valence je schopnost slovesa vázat na sebe určitý počet slov.  V následujících větách jsou slovesa a ta jsou buď nevalenční, jednovalenční, dvouvalenční nebo i vícevalenční.

Pršelo. – nevalenční /Jedná se o větu jednočlennou, tudíž zde není podmět, na který by se slovesný tvar navázal/

Odpoledne sadili mrkev. / sadili- Kdo?, sadili- Kdy? , sadili- Co? sadili oni , sadili odpoledne, sadili mrkev/ – trojvalenční /lze napsat i vícevalenční/

Eva namalovala pěkný obrázek. /namalovala- Kdo?, namalovala- Co? Eva namalovala, namalovala obrázek/- dvojvalenční

Moji přátelé mi volali. /volali- Kdo? ,volali – Komu? přátelé volali, volali mi/ – dvojvalenční

 

U pravopisu   byly  nejčastěji chybně napsány tyto věty: Housata a kotě šly. /Zde bude – ly, protože oba podměty jsou rodu středního a jeden z nich je v čísle jednotném./      Čtení ani psaní mu nečinilo potíže. /Podstatná jména rodu středního jsou abstraktní/.

To je nedorozumění. /nedorozumíme se/

Velká písmena: Karlova univerzita, Mariánské Lázně /název města/, první světová válka, Hrad/ konkrétně v Praze/

Všechny vás zdravím a chválím vás za vzorné plnění úkolů.

Kontrolní test č. 6 – pátek 24. 4. 2020

1.Napiš názvy slohových postupů……………………………………………

………….………………………………………………………………………………..

2. Přiřaď slohový postup k danému tématu:

 • Můj oblíbený zpěvák…………………………………………………….
 •  Moje oblíbená hračka………………………………………………….
 •  Proč je důležitá láska?…………………………………………………
 • Moje nejlepší prázdniny………………………………………………

3. Napiš díla: Jan Neruda:………………………………………………….

Jan Werich…………………………………………………..

Jan Otčenášek………………………………………………

Ernest Hemingway:………………………………………

Josef Škvorecký…………………………………………….

Karel Čapek…………………………………………………

J. D.  Salinger………………………………………………………

 

4. Najdi v textu příslovečné spřežky: Vzpomínky z paměti nevymažeš. Naučil jsem se text zpaměti. Nakonec přijel. Na konec provázku uvázal zvoneček.

5. Urči poměry mezi VH, druhy VV

Je důležité, aby pracoval……………………………………………………

Není nutné, aby odjel………………………………………………………….

Je krásně, a proto vytáhli kolo…………………………………………….

Pozoroval jsem čápa, jak si staví hnízdo…………………………………..

Bolí mě záda, tudíž musím cvičit…………………………………………….

Obloha byla, jako by ji vymetl………………………………………………..

6. Napiš název nějakého autorského divadla………………………………………………………………

7. Jak píšeme strukturovaný životopis?……………………………………………………………….

8. Pravopis: Horolezci a horolezkyně se vydal_  na cestu. Babička a dědeček šl_ do lesa. Sochy i obrazy byl- vystaveny v galerii. To je m_lná dom_nka. S mil_m_  lidm_ se rád potkávám. Připojte uzem_ní. Tam_jší obyvatelé jsou mil_. Choval se rozum_ a skrom_

Připom_li mi, abych jim zavolal. Malá koťata a štěně si hrál_. Moře, pohoří a skaliska se prostíral_ do nekonečna. To je nedorozum_ní.

9. Najdi chyby: Karlova Univerzita, Třicetiletá válka, Mariánské Lázně, Dům U tří housliček, Hrad /Praha/, Františkovy lázně

 

Úkoly na pondělí 27. 4. 2020

Jazykové prostředky – učebnice strana 137

-sešit slohu – zápis:

Jazykové prostředky dělíme na spisovné, nespisovné a na prostředky opouštějící současný spisovný jazyk /zastaralé – archaismy/.

Jazykové prostředky nespisovné – slang, argot, nářečí, profesní mluva, obecná čeština

Jazykové prostředky spisovné se dále dělí na hovorové, neutrální a knižní.

 • hovorové – používají se v mluvených projevech a neoficiálních psaných projevech /panelák/, jsou na hranici mezi spisovností a nespisovností, patří sem i prostředky citově zabarvené /Petruška, šplhoun/
 • knižní – /vypiš/………………………………….
 • neutrální – jsou společné všem funkčním stylům

-učebnice strana 137 /cvičení 10   /Vypiš několik výrazů /

např. znoj – pot, bachař – dozorce ve vězení, zírat – dívat se………………………………………………………..

-sešit mluvnice -strana 144 – otázky   1 – 7    /lze i ústně, procvičování učiva/

Úkoly na úterý 28. 4. 2020

sešit mluvnice : Skladba. Opakování.

1.Procvičování strana 145 – otázky 8 – 15

2. Jazykový rozbor

Kolem domu se prostíral- barevné záhony květin které krásně voněl_.

 1. Doplň interpunkci
 2.  Jedná se o souvětí souřadné nebo podřadné?
 3.  Urči druh vedlejší věty.
 4.  Urči větné členy-  kolem domu………………………záhony………………………..barevné…………………….květin………………………
 5.  Urči druhy slov kolem-    ……………………………, se……………………………., krásně……………………………
 6. U slova záhony – urči vzor…………………………………..
 7.  U slova barevné urči pád a vzor…………………………………………………..
 8.  U slova prostíraly se urči osobu, číslo, způsob, čas, rod, vid, třídu……………………………………………………………………………………….
 9.  Slovo krásně nahraď synonymem………………………………………………

Úkoly na středu 29. 4. 2020

-sešit literatury – zápis :

Josef Kainar : Ve vedlejším domě 

A třeba právě ve vedlejším domě

dějou se věci

skoro zázračný.

A třeba právě ve vedlejším domě

dějou se lidi, který by ti dali,

ze sebe půl,

jen umět zaklepat,

ach, jenom dovést malinko mít rád,

aby to nebylo

jako hra na ozvěnu,

to na ozvěnu pana hlupáka,

co do starejch skal šťastně huláká,

a že on je on,

a když se mu zvuk vrátí,

je celej bez sebe

a zajde na pivo.

Jen umět klepat na lidi

a stěnám naslouchati.

/Vybráno z básnické sbírky Lazar a píseň/

Josef Kainar

Josef Kainar je český  básník /1917 -1971/

 • básnické sbírky: Lazar a píseň, Člověka hořce mám rád, Moje blues
 •  pro děti : Zlatovláska /veršovaná podoba známé pohádky/
 •  Některé svoje texty zhudebnil, nebo byly zhudebněny jinými interprety

/Básník v textu Ve vedlejším domě napsal odpověď na otázku -Jak vyzrát na samotu. Najdeš ji?/

Řešení úkolů ze včerejšího dne:

Kolem domu se prostíraly barevné záhony květin, které krásně voněly.

2. Souvětí podřadné

3. VV přívlastková

4. Kolem domu -Pum, záhony – podmět, barevné – Pks, květin – Pkn

5. kolem -7, se – 3, krásně – 6

6. hrad

7. barevné – 1. pád, vzor mladé

8. prostíraly se – 3. os. , č. množné, způsob oznamovací, čas minulý, vid nedokonavý, rod činný, třída 5.

9. hezky, pěkně

Kontrolní test č. 7 – čtvrtek 30. 4. 2020

1. Josef Kainar – dílo/3/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Do jaké skupiny jazykových prostředků patří slovo panelák…………………………….lučba/dnes chemie/………………………………………………………

3. Přiřaď slohový postup k danému tématu :Moje oblíbená hračka………………………………………………………………..

Je sport důležitý?……………………………………………………………………..

4. Urči valenci : Aleš hraje hokej…………………………………………………….

5. Co je to východisko?…………………………………………………………………..Co je to jádro?…………………………………………………………………………..

6. Urči vid a třídu u slovesného tvaru.: zvítězili…………………………………………………

7. Uveď díla:

G. Apollinaire:..……………………………………………………………..

Voskovec a Werich:…………………………………………………………..

Bohumil Hrabal:……………………………………………………………….

Ernest Hemingway:………………………………………………………….

Jaroslav Seifert:……………………………………………………………

Rudolf Křesťan:…………………………………………………………………..

Vítězslav Nezval:…………………………………………………………………

8.  Urči druh VV a poměry mezi VH

Říkali, že přijdou, a proto jsme je očekávali……………………………………………………………………………………….

Je nutné, abys cvičil, neboť máš talent……………………………………………………………………………………………..

Viděli jsme kočku, jak se vyhřívá na sluníčku…………………………………………….

Princezna byla, jako by ji vyměnil………………………………………………………..

Přestože pršelo, vydali se na výlet……………………………………………………….

Můžeme vám zavolat, ale máme hodně práce, a proto se ozveme až k večeru………………………………………………………………………………………….

9. Zařaď k funkčnímu stylu  přednáška………………………………………román………………………………………………komentář……………………………………

 

10. Pravopis: Připom_li  nám úkoly. Pro m_  za m_    tam běž. Připojte uzem _ ní. Lidičky  se _hromáždil_   na náměstí. Jehňata a kůzlata dováděl_

na louce. V pohádce vystupoval_   hejkalové a rusalky. Malá koťata a štěně si hrál_. Hovořil_ jsme s mil_ m_  přátel_. Kluci sledoval_    orl_   a

sokol_. Auta a kolo se objevil_  u domu. Hloučky fanoušků nadšeně jásal_.

 

11. Najdi chyby: Karel čtvrtý, univerzita Karlova, Městský úřad, Obecní úřad Sazovice, Františkovy Lázně, Dalimilova Kronika, Bible kralická

Pozor! Odkaz na skupiny – Skype Renata Mezlová

český jazyk  IX. A https://join.skype.com/kdUdlLOqKtxS

český jazyk  IX. B https://join.skype.com/lB2PBh7wTbSv

Český jazyk  – přijímací zkoušky https://join.skype.com/iZbe9rDctASj

Úkoly na pondělí 4. 5. 2020

Skladba./ Souvětí.Souřadné spojení vět vedlejších. Poměry mezi několikanásobnými větnými členy./

– učebnice strana 87 – typy složitějších souvětí

Setkali se opět v parku/ 1H/, kam oba chodívali / 2 V- přívlastková/,   aby tam strávili chvíle zaujatí rozhovory na nejrůznější témata/ 3V – účelová/,    ale tentokrát se rozešli velmi brzy/ 4 H-  poměr odporovací/, neboť jejich besedu přerušil náhlý déšť / 5 H -poměr příčinný/.

V článku / 1H /, kterým chtěl vyjádřit svůj vztah k rodnému městu /2V – přívlastková/,  se zaměřil na to / 1H – pokračování věty/, že popisoval historii /3 V – předmětná/, ale současné podobě města se nevěnoval/ 4 H – poměr odporovací/.

Souřadně spojené mohou být i věty vedlejší stejného druhu. Např. Už si nepamatuji/1H/, o čem ten film byl a kdo v něm hrál/obě VV jsou předmětné a je mezi nimi poměr slučovací -spojka a/. 

Pozor! Poměry vznikají i mezi několikanásobnými větnými členy.Např. :Mám rád nejen léto, ale i zimu. / poměr stupňovací/

Nevzal si koláč, ale rohlík. /poměr odporovací/

Úkoly na úterý 5. 5. 2020

-sešit mluvnice: Skladba./Shrnutí včerejší hodiny/

Souřadně mohou být spojeny :

-věty hlavní /v souvětí souřadném/ :

Nepil kávu, ale dal si čaj.  /poměr odporovací/

Budˇ přijedeme v pátek, nebo se objevíme v sobotu. /poměr vylučovací/

O prázdninách jednak chci jet na pár dní k babičce, jednak budu několik týdnů na chatě./poměr slučovací/

-věty vedlejší stejného druhu – Znám člověka, který je velmi moudrý a dokáže poradit. /VV přívlastkové v poměru slučovacím/

-několikanásobné větné členy – Nepiji kávu, ale čaj. /poměr odporovací/

Urči poměry: Princezna byla krásná, ale pyšná. Poradil mi, abych šel za ním a abych se mu omluvil. Venku prší, a tak zůstanu doma.

-čítanka  strana 123/ 

 • přečíst
 • Kolikrát se v úryvku objevuje slovo peníze?
 •  Najdi synonymum ke slovu -říkají.
 • Drama /divadelní hra/- postavy předvádějí příběh, monolog, dialog
 •                                          – komedie, tragédie
 •                                          – dramatik /Co  dělá dramatik?/

PZ – Cermat 2015

Úkoly na středu 6. 5. 2020

-sešit mluvnice : Skladba.

Urči poměry: Honza byl statný, ale líný. Je to nejen zajímavá, ale i smělá myšlenka. Můžete si dát buď salát, nebo omeletu.

Řekl mi, abych se ozval a abych mu poslal své návrhy. Znám lidi, kteří jsou moudří a dovedou poradit.

Na Sněžce začal foukat vítr, a proto jsme se vydali na zpáteční cestu.

Vzkázal mi, že za ním nepůjde, že nemá volno, a tak mu musím předat knihy sám.

Vyprávěli jsme rodičům, jak jsme se měli a co všechno jsme viděli.

Věty vedlejší  lze změnit na větné členy, např.:

Očekával, že ho budou všichni chválit./VV předmětná/ Očekával pochvalu./předmět/

Když odjel, rozešli se./ VV časová/ Po jeho odjezdu se rozešli./Puč/

Když je mlha, musíme jezdit opatrně.  / VV podmínková/Za mlhy musíme jezdit opatrně./ příslovečné určení podmínky/

Všude se najdou lidé, kteří jsou soucitní . /VV přívlastková/ Všude se najdou soucitní lidé./ soucitní – Pks

Zkus z VV vytvořit větný člen:

Když je bouřka, sedím doma.

Znám lidi, kteří jsou moudří.

Kontrolní test č. 8  – čtvrtek 7. 5. 2020

1. Co je to drama?………………………………………………………………………………………………………………..

2. Co je to monolog?…………………………………………………………………………………………………………..

3. Co je to dialog?……………………………………………………………………………………………………………….

4. Souřadně spojeny mohou být:

-……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Urči poměry / U souvětí podřadného urči i druh VV/:

Nepil kávu, ale čaj………………………………………………………………………………………………………….

Zjistili jsme, že každý den běhá a že chodí do posilovny……………………………………………………

Jednak mu věříme, jednak nás nikdy nezklamal……………………………………………………………..

Ujel nám autobus, a tak jsme se vydali pěšky…………………………………………………………………

Známe nejen Pavla, ale i Petra………………………………………………………………………………………….

Hrál na kytaru, dokonce si skládal texty…………………………………………………………………………..

Jsou lidé, kteří se stále mračí a nadávají na svět…………………………………………………………………

6. Doplň :

Kdo hledá, …………………………

Koho chleba jíš, ……………………………………………………………………

Kovářova kobyla…………………………………………………………………..

Kolik řečí umíš, …………………………………………………………………..

Komu se nelení,……………………………………………………………………

7. Utvoř z větných členů VV:

Po skončení filmu se sejdeme tady. ……………………………………………………………………………………………

Za deště chodí ven velmi nerad…………………………………………………………………………………………………..

Představil nám zajímavého člověka………………………………………………………………………………………….

Práce ve skupinách nás baví………………………………………………………………………………………………………

Za mlhy jezděte opatrně…………………………………………………………………………………………………………….

8. Doplň díla:

Vladislav Vančura:……………………………………………………………………………………………….

Ivan Olbracht:……………………………………………………………………………………………………..

Alois Jirásek:……………………………………………………………………………………………………….

Josef Kajetán Tyl………………………………………………………………………………………………….

Konstantin Biebl………………………………………………………………………………………………….

Karel Čapek………………………………………………………………………………………………………..

Jan Otčenášek……………………………………………………………………………………………………..

Osvobozené divadlo./představitelé/………………………………………………………………………..

9. Pravopis: /i,y,a,s,z,mě,mně/

Jel –  z Břeclav_    do Opav_. Náhle  _patřil  svého kamaráda. Hodiny odb_l_  poledne. Zp_tuj své svědom_. Pštros_    strkají hlavu do p_sku. Představení brz_   _končilo. Děti chodil_  bos_.

O m_ se nestarej! Připojte uzem_ ní. Tváří se skrom_.  Kotě a štěňata si hrál_.  Nejez  _hnilé ovoce!

Je to jeho nejvýzna__jší   dílo.  _chladil se v řece. S neznám_ m_    lidmi  nemluvil.

10. Najdi chyby: Bystřice Pod Hostýnem, Vysoké Tatry, mys Dobré naděje, most Legií, Dům u Dvou slunců, Podyjí, Magistrát hlavního města Prahy, ústava České republiky, Anežka česká, mezinárodní den Dětí

Úkoly na pondělí 11. 5. 2020

Skladba. Opakování větných členů.

-sešit mluvnice:

Základní větné členy jsou podmět a přísudek. Tvoří základní skladební dvojici.

Ve větě ale mohou být další slova, jsou to rozvíjející větné členy.

Rozvíjející větné členy jsou přívlastek, předmět, příslovečné určení a doplněk.

Přívlastek /Pk/ se váže na podstatné jméno.Ptáme se na něj Jaký? Který? Čí? Může být shodný/shoduje se s podstatným jménem v pádě/ nebo neshodný.

Pili mátový čaj s medem.  /Jaký čaj?Pks – mátový, Pkn – s medem/

Předmět/Pt/ se váže na sloveso, přídavné jméno. Ptáme se pádovými otázkami – kromě 1. pádu.

Četl knihu. /Co četl? – knihu Pt 4. pád/

Příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky.

Příslovečné určení se váže na sloveso, přídavné jméno, příslovce.

Příslovečné určení místa – Pum- Kde? Odkud? Kudy? Kam?

Pracoval na zahradě. Kde? – na zahradě – Pum

Příslovečné určení času – Kdy? Jak dlouho? Jak často?

Včera bylo pěkně. Kdy? – včera – Puč

Příslovečné určení způsobu – Jak? Jakým způsobem?

Děti vesele poskakovaly. Jak? – vesele – Puz

Příslovečné určení míry – Kolik? Jak mnoho? Do jaké míry?

Hraje velmi dobře.  Do jaké míry dobře? -velmi – Puz2

Příslovečné určení příčiny – Proč? Z jakého důvodu? Z jaké příčiny?

Pro nemoc nepřišel. – Proč? – pro nemoc – Pup1

Příslovečné určení účelu – Za jakým účelem?

Jeli do hor lyžovat. Za jakým účelem jeli do hor? – Pup2

Příslovečné určení podmínky – Za jaké podmínky?

Za deště nechodí ven. Za jaké podmínky? – za deště – Pup3

Příslovečné určení přípustky – Navzdory čemu? I přes co?

I přes obtíže zvítězili. I přes co? – i přes obtíže – Pup4

 

Doplněk/Do/závisí na slovese a zároveň se vztahuje k podstatnému jménu. Doplňkem bývá nejčastěji přechodník , slovo sám, rád, dále jmenný tvar přídavného jména ……./

Turisté se vrátili unaveni.  /turisté unaveni, vrátili se unaveni – doplněk/

 

Úkoly na úterý 12. 5. 2020

-sešit mluvnice: Skladba

1. Jaké znáš základní větné členy?

2. Co spolu tvoří základní větné členy?

3. Jaké znáš rozvíjející větné členy?

4. Jaká znáš příslovečná určení?

 

Urči větné členy v následujících větách:

Do obchodu vstoupil mladý muž.

Moje teta peče výborné koláče s povidly.

Kvůli větru nešli na túru.

Osobní vlak z Prahy přijede na první kolej.

Běž se do koupelny umýt!

Za mlhy jeď opatrně.

Sportovci se vrátili unaveni.

Byl jsem hodně zvědavý na dárky.

Úkoly na středu 13. 5. 2020

Pravopis. Velká písmena.

-Jednoslovná vlastní jména píšeme s velkým počátečním písmenem – Novák, Opava, Zlínsko, Říp

– Vysoké Tatry, Severní Amerika

-Orlické hory, Národní divadlo, Severní ledový oceán

-Zeměpisné názvy obsahující slovo ostrov, poloostrov, mys, moře, záliv, náměstí, třída, nábřeží, alej, sady, řeka-velkým písmenem jen vlastní název:  most Legií, řeka Svatého Vavřince, Středozemní moře, mys Dobré naděje, sady Svobody, náměstí Míru

-oficiální názvy: Magistrát hlavního města Prahy, Základní škola Semice, Armáda České republiky

– dům U Dvou slunců, ulice Pod Vrchem, ulice U Dubu, ulice Jánský vršek, ulice Pátého května

-Pražský hrad, Svatovítský chrám/Chrám svatého Víta/, zámek Lednice

-třicetiletá válka, první světová válka, Velká francouzská revoluce, Pražské povstání

-Zlatá bula sicilská, Ústava České republiky

-Vánoce, Velikonoce, vánoční svátky, Mezinárodní den dětí

-Země, Jupiter, Měsíc, Mléčná dráha /ale: Na nebi svítil měsíc./

Úkoly na čtvrtek 14. 5. 2020

-sešit literatury: Literární druhy a žánry

-lyrika – vyjadřuje pocity, nálady, nemá děj

– přírodní, milostná

– píseň, óda/oslava vlasti, přírody/, hymnus/chvalozpěv/, epigram/krátká útočná báseň – proti vládě, společnosti/, elegie/žalozpěv/

-epika – má děj, dá se vyprávět

-epika malá -např. bajky, anekdota

-epika střední – např. povídka, novela

-epika velká -např.  román, epos

-drama – divadelní hra

– komedie, tragédie

– W. Shakespeare – Romeo a Julie, Sen noci svatojánské

Kontrolní test č. 9 – pátek 15. 5. 2020

1. Literární druhy………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Žánry lyriky/5/………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Žánry epiky/5/…………………………………………………………………………………………………………………………

4.Co je to drama?……………………………………………………………………………………………………………………….

5.Urči druhy přívlastků v následujících větách:

Malý dům se zahradou působil příjemně……………………………………………………………………………………….

Naši milí přátelé přijeli. ……………………………………………………………………………………………………………….

Na zahradě rozkvetly červené, žluté a růžové tulipány……………………………………………………………………..

Teta si kupuje časopisy zabývající se zdravou výživou………………………………………………………………….

V zahradní restauraci, vybavené proutěným nábytkem, jsme seděli celé odpoledne………………………………

6. Napiš názvy rozvíjejících větných členů/4/……………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Urči druh vedlejších vět:

I když neměl čas, pomohl mi…………………………………………………………………………………………

Kdybych přišel dříve, připravil bych ti večeři………………………………………………………………….

Princezna byla, jako by ji vyměnil…………………………………………………………………………………

Pozoroval vlaštovky, jak si staví hnízdo…………………………………………………………………………..

Kdo šetří, má za tři………………………………………………………………………………………………………..

8.  Urči rozvíjející větné členy:

Turisté se vrátili unaveni………………………………………………………………..

I přes obtíže zvítězili………………………………………………………………………

Za deště nechodí ven……………………………………………………………………….

Kvůli sněhu se nedostali do práce včas…………………………………………………………………………………………

9. Pravopis: /n, nn/ havra_í vlasy, plátě__á  košile, ra__í čaj, de__ík, vi__ice, kloka__í kapsa, ra__é

brambory, ra__ý středověk, telefo__í seznam, moje povi__osti, oke__í rám, dřevě__ý dům

10. Velká písmena- najdi chyby:

Mléčná dráha, ústava České republiky, svatovítský chrám, Pražský Hrad, Zlatá bula sicilská, Třicetiletá válka, Zámek Lednice, Most Legií, Atlantský oceán, základní škola Semice

11. Autoři a díla:

W. Shakespeare:

Jaroslav Seifert:

František Ladislav Čelakovský:

Karolína Světlá:

Jan Neruda:

Josef Kajetán Tyl:

Rozmarné léto:

Edison:

Saturnin:

Horalka:

 

Úkoly na 18. 5. 2020

.-sešit mluvnice Skladba. Souvětí souřadné a podřadné. Přísudek.

1. Jaký je rozdíl mezi souvětím podřadným a souřadným?

2. Je skvělé, že přijdeš.

Slyšel páva, jak křičí .

Viděl, jak si koťata hrají.

I když sněžilo, vydali se na cestu.

Šel do koupelny, aby se umyl.

Kdyby  bylo hezky, přijedeme.

Rád cvičím a chodím na túry.

Jednak to umím, jednak to není nic složitého.

3. Přísudek /predikát/ tvoří s podmětem/subjekt/ základní skladební dvojici.

– slovesný /pouze slovesné tvary/

Děti zpívají. Četl jsem knihu. Budu pracovat na zahradě.

Chci se učit matematiku. Musím jít domů. Směl bych vás doprovodit?

Přestal číst knihy o přírodě. Začalo pršet.

Tužka je na stole.

– jmenný se sponou /být , bývat, stát se stávat se/

Lucie se stala zpěvačkou. Jsem šťastný. Dům je pěkný. Čas jsou peníze.

-jmenný

Mladost radost. Sliby chyby.

-vyjádřený citoslovcem

Kočka hop na plot.

-uč. strana 60/1 /lze i ústně/

 

Úkoly na úterý 19. 5. 2020

-sešit literatury: Kompozice literárního díla

Vypiš druhy kompozice – učebnice strana 118

Literatura 19. století – opakování

V 19. století probíhalo Národní obrození. Byla to snaha o obrodu národa, o povznesení českého jazyka.

Představitelé: Josef Dobrovský, Josef Jungman, František Palacký

Další představitelé: K. J. Erben, Božena Němcová, František  Ladislav Čelakovský, Josef Kajetán Tyl…

 

Úkoly na 20. 5. 2020

-sešit mluvnice : Skladba. Větné členy.

Základní členy mohou být holé, rozvité, několikanásobné, např.:

 • holý podmět, holý přísudek      Teta peče.  Honza se stal opravářem.
 • rozvitý podmět /přívlastkem/   Naše teta peče.
 • rozvitý přísudek / Pt, Pu…/        Teta  dnes peče bábovku.
 • několikanásobný podmět         Petr, Pavel a Honza sportují.
 • několikanásobný přísudek       Zahradník ryl, kopal a kypřil. /stejná činnost/

Druhy podmětu:

– vyjádřený : Petr píše. /Je ve větě vyjádřen./

– nevyjádřený: Píše. /Lze si ho domyslet – on/

– všeobecný: Hlásili to v rozhlase. Říkali mu Paleček. /lidé, člověk, někdo/

Označ, zda se jedná o podmět holý, rozvitý, několikanásobný:

1. Tužka leží na stole.

2. Jeho myšlenky mě zaujaly.

3. Auto je v garáži.

4. Teta a strýc jsou  z Prahy.

 

Úkoly na čtvrtek 21. 5. 2020

-sešit mluvnice: Význam slova – opakování

Sousloví – ustálené slovní spojení dvou nebo více slov s jedním věcným významem :

základní škola, anglický jazyk, osobní vlak, přehradní nádrž…..

Někdy lze sousloví vyjádřit jedním slovem- často vznikne nespisovná varianta:

základka/nespis.   /, angličtina, osobák/ nespis./, přehrada.

K ustáleným slovním spojením patří:

 • přirovnání – Má hlad jako vlk. Je chudý jak kostelní myš.
 • rčení – Jedl vtipnou kaši. Vzal nohy na ramena.
 • přísloví -Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Pozor! obecní úřad – sousloví, nový úřad- ne

Kontrolní test č. 10 – pátek 22. 5. 2020

1. Napiš tři představitele Národního obrození……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Urči druh přísudku:

Petr se stal učitelem…………………………………….

Jsem šťastná………………………………………………

Jedli jsme koláče………………………………………..

Kočka hop na plot……………………………………….

Musím jít domů………………………………………….

Pes – přítel člověka………………………………………

Sliby chyby…………………………………………………

3. Co je to retrospektivní kompozice?……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Co je to kronikářská kompozice?…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Najdi sousloví: základní škola, osobní vlak, starý vlak, obecní úřad, složitý jazyk, Pytharova věta, podstatné jméno, moje jméno

6. Urči druh podmětu /vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný/:

Zpívali jsme pěknou písničku…………………………………………………

V domě bydlí naše teta………………………………………………………….

Hlásili to v rozhlase………………………………………………………………

V divadle hrají Shakespeara………………………………………………….

V nouzi poznáš přítele………………………………………………………….

7. Urči, zda se jedná o přísudek holý, rozvitý, několikanásobný:

Mám rád ovocný čaj………………………………………………………………

Malá Ema kreslí…………………………………………………………….

Zahradník ryl, kopal , kypřil ……………………………………..

8. Pravopis – Najdi slova s chybou. Zapiš je správně:

schátralý dům, zlenivět, sčervivět, dobrá strava, skončit práci, zbírat známky, výrazná sleva, zbít budku, zběh lidu, vojenský zběh, sledovat počasí, slepit papír, shnilé ovoce, smazat tabuli, ztěžovat si práci, ztěžovat si na něco

Nový rok, Karlova univerzita, Sady Svobody, Mys Dobré naděje, Pyrenejský poloostrov, Náměstí Míru,

Třicetiletá válka, ulice U Dubu, Řád bílého lva, restaurace U Černého koně, Pražský hrad, Severní Evropa, Jižní Morava

9. Josef Kajetán Tyl:

Karolína Světlá:

Petr Bezruč:

Jaroslav Hašek:

 

Úkoly na pondělí 25. 5. 2020

Skladba. Interpunkce.

-sešit mluvnice:

1.Souvětí souřadné – poměr slučovací – před a, i čárku nepíšeme: Rád čte knihy a také se zajímá o fotografování.

Ale pozor!

Mezi dvě VH v poměru slučovacím může být vložena VV:

Zavolal mi člověk, který mě urazil, a omluvil se mi.

 

2. VV stejného druhu v poměru slučovacím – čárku nepíšeme:

Řekl, že k nám přijde a že najdeme společné řešení.

Domlouval mu, aby se polepšil a aby práci vykonal.

Přišel člověk, který mi byl sympatický a který mluvil velmi rozumně.

Všichni tvrdili, že se mu hra povedla a jeho výkon byl bezchybný.

Úkoly na úterý 26. 5. 2020

-sešit mluvnice : Interpunkce /čárky/.

Nepil kávu, ale čaj.  několikanásobný větný člen – poměr odporovací

Mám rád nejen ovoce, ale i zeleninu…několikanásobný větný člen – poměr stupňovací

Řekl mi, že má rád  nejen oplatky, ale že si dá i čokoládu.  …Věty vedlejší stejného druhu v poměru stupňovacím

Zavolal mi, abych koupila rohlíky a abych se stavila na poště. ….Věty vedlejší stejného druhu v poměru slučovacím

 

Nevím, milý Honzo, kdy se uvidíme…………..oslovení

Jednou, bylo to takhle koncem léta, k nám přijeli známí z Prahy………..vsuvka

V Praze, tam je blaze………….samostatný větný člen

Oslovení, vsuvka, samostatný větný člen patří do zvláštností větné stavby a neurčujeme je jako větný člen!

Doplň čárky:

Karel Čapek známý český spisovatel napsal Povídky z jedné a druhé kapsy.

Praha to je nádherné historické město.

Do Prahy tam jezdím rád.

Milý Karle moc Tě zdravím.

Jeho teta myslím si bydlí v Brně.

Jednou bylo to takhle koncem léta nás navštívil můj kamarád.

Nebýt vaší pomoci určitě bychom to vzdali.

Úkoly na středu 27. 5. 2020

Řešení ze včerejšího dne:

Karel Čapek, známý český spisovatel, napsal Povídky z jedné a druhé kapsy.

Praha, to je historické město.

Do Prahy, tam jezdím moc rád.

Milý Karle, moc Tě zdravím.

Jeho teta, myslím si, bydlí v Brně.

Jednou, bylo to takhle koncem léta, nás navštívil můj kamarád.

Nebýt vaší pomoci, určitě bychom to vzdali.

-Skladba.

-učebnice strana 147 – 149 Test č. II

Úkoly na čtvrtek 28. 5. 2020

Literatura – opakování:

Literatura druhé poloviny 19. století

Jan Neruda: Povídky malostranské / Hastrman/

Balady a romance – básnická sbírka /Romance o Karlu IV./

fejetony – 2000 fejetonů!

Karolína Světlá: Černý Petříček

Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně – divadelní hra, stala se muzikálem

Alois Jirásek:  /historické romány a příběhy/Staré pověsti české, Psohlavci, Filozofská historie/Národní obrození/

Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša – div. hra

Josef Václav Sládek: Velké, širé, rodné lány – báseň

Jules Verne: Dva roky prázdnin, Cesta kolem světa za 80 dní, Dvacet tisíc mil pod mořem ….zakladatel s literatury scifi

Alexandre Dumas: Tři mušketýři

 

Přečti si a zopakuj si /lze i ústně/:

Slovesný rod

 • činný /podmět práci činí/ Zedníci staví dům. Učitel chválil žáka. Popeláři vyvážejí odpadky.
 • trpný /práci činí někdo jiný než podmět, je tvořen tvarem slovesa být – je, byl, bude a příčestím trpným – chválen, objeven, postaven, stavěn, vydáván…./ Dům je stavěn zedníky. Žák je chválen učitelem. Odpadky jsou vyváženy popeláři……Může být i tvar se zvratným zájmenem: Dům se staví.

Učitel chválil děti. Č      Děti byly chváleny učitelem. T

Dnes jsem objevil poklad. Č     Poklad byl objeven.   T

Úkoly na 29. 5. 2020

sešit mluvnice – Pravopis

Pamatuj si!

-Jižní Amerika, Severní Amerika   ale    jižní Evropa, severní Evropa, jižní Čechy

-třicetiletá válka, první světová válka   ale Velká francouzská revoluce

-bitva na Bílé hoře

– strnulý, strnul

-strávili

-stěží

– stěžovat si na počasí

-ztěžovat si práci

-sady Svobody

-mys Dobré naděje

-učebnice strana 149 – test III.

-sešit literatury: Ze starší české literatury

Nejstarší literární památky pocházejí z 9. a 10. století. Jsou to životopisy Konstantina a Metoděje/Život

Konstantinův, Život Metodějův/ a legendy o svatém Václavovi a svaté Ludmile.

Kroniky:

Kosmova – psána latinsky, je věrohodná, 12. stol./ Kronika česká/

Dalimilova- psána česky, není věrohodná / Kronika tak řečeného Dalimila/

Zbraslavská – Ota a Petr Žitavský /do roku 1337/

 

Úkoly na pondělí 1. června 2020

-sešit mluvnice: Slovesné třídy a vzory

Slovesné třídy určujeme podle zakončení 3. osoby čísla jednotného přít. času /on teď něco dělá/:

 1. třída   -e
 2. třída – ne
 3. třída  -je
 4. třída – í
 5. třída – á

Vzory u jednotlivých tříd:

5. třída – vzor dělá  Např. zpívá, volá, hledá, čeká, hlídá…..

4. třída – vzor prosí, trpí, sází  

prosí – on prosil   / mluví – on mluvil, slíbí – on slíbil/

 

trpí  – on trpěl – Trp!   / mlčí – mlčel – Mlč! , vidí – viděl – Viz! /

sází – on sázel – Sázej! – ej- / on  pobízí – on pobízel – Pobízej!, on                       staví- on  stavěl – Stavěj i stav! /

3. třída – kryje, kupuje

   kryje – on kryl /krátký tvar/ – /šije – šil, pije – pil, směje se – smál se,

přeje – přál/

kupuje – on kupoval – oval – /pracuje – pracoval, stanuje – stanoval,

rekreuje se – rekreoval se, distribuje –                                                             distribuoval, instruovat – instruuje –                                                                instruoval/

2. třída – tiskne, mine, začne

tiskne – on tiskl – / vytiskne – vytiskl, zdvihne – zdvihl, dosáhne –                         dosáhl/

mine – on minul – ul – / on vane – vanul, hrne – hrnul, trne – trnul,

on usne – usnul, hne – hnul/

začne – on začal – al – /on načne – načal, zajme – zajal, najme – najal/

1.třída – nese, bere, maže, peče, umře – utře

nese – nesl

bere – bral

maže – mazal – měkký vzor – ž je měkká souhláska / dokáže – dokázal,

píše – on psal, pláče – on plakal, lže – lhal, hryže-                                          hryzal /

peče – pekl – infinitiv může mít tvar -ci /péci/, / teče , vleče, může! –                             moci, obleče -oblekl- obléci/

umře – utře –  umřel, utřel – /vře – vřel, zavře – zavřel, otevře – otevřel/

Úkoly na úterý 2. června 2020

– Slovesné třídy a vzory -cvičení

Např. mluvili jsme – on mluví /mluvil/ – 4. třída,  prosí

obejme – me – 2. třída, začne

objímá – 5. třída, dělá

najme – me – 2.třída, začne

najímá – 5. třída, dělá

dojme – 2. třída, začne

dojímá – 5. třída, dělá

pomoci – on pomůže – 1. třída, peče

Cvičení: taje –

sleduje –

tancuje –

tančí –

volali –

nosíte –

roste –

vře –

vane –

Úkoly na středu 3. 6. 2020

Přechodníky

Máme přechodník přítomný a minulý.

Přechodník přítomný se tvoří od kmene přítomného/oddělím koncovku přít. času/

 

3. os. č. mn. končí na -ou /nesou, berou/:

 • -a , ouc, -ouce
 • rod mužský nesa   -a
 • rod ženský a střední nesouc  -ouc
 • množné číslo nesouce  -ouce

3. os. č. mn. končí na – í, -ejí:/zpívají,sázejí/

 •  -e, íc, -íce
 • rod mužský – e
 • rod ženský a střední – íc
 • množné číslo – íc

 

 • Příklady přechodníku přítomného: /Děje probíhají zároveň/
 • /Nést/ těžkou tašku, zpíval si.  Nesa/rod mužský/ těžkou tašku, zpíval si.
 • /Nevšímat si/ co říká , usmívala se. Nevšímajíc si…./rod ženský/
 • / Zpívat / veselé písničky, pochodovali k hradu. Zpívajíce…/množné číslo/
 • /Hvízdat si/ , odcházel s rukama v kapsách. Hvízdaje si ./.mužský rod
 • Dívka /nést/ koš s prádlem, usmívala se. Dívka nesouc….

 

Přechodník minulý se tvoří od sloves dokonavých:

-kmen minulý končí na souhlásku , např. vynesl – vynes/oddělila jsem -l/:

 •    vynes, vynesši , vynesše/ -, ši, še/
 • rod mužský – bez koncovky
 • rod ženský a střední :- ši
 • množné číslo : -še

-kmen minulý končí na samohlásku, např. zavolal – zavola/oddělila jsem- l/:

zavolav, zavolavši, zavolavše/ v, vši, vše/

rod mužský : -v

rod ženský a střední: -vši

množné číslo: -vše

Příklady přechodníku minulého: /Děje následují po sobě/

Lukáš /koupit/ obraz, pověsil ho pokoje. Lukáš /koupil- oddělím l  – koupi – samohláska/ koupiv obraz, pověsil ho do pokoje.

Anička /uvařit / večeři, prostřela stůl. Anička /uvařila – oddělím  la – uvaři – samohláska/uvařivši večeři,

prostřela stůl.

Sluha /přinést/ šálky čaje, položil je na stůl. Sluha /přinesl – oddělím l – přines – souhláska/přines/tvar bez koncovky/ šálky čaje, položil je na stůl.

Úkoly na čtvrtek 4. 6. 2020

Opakování  pojmů – mluvnice:

1. Skládání – složeniny :

vlastní – mezi kořeny bývá často spojovací písmenko – velkoobchod, vodoléčba, trojúhelník, starobylý, zeměpis, dějepis, životopis, teploměr, elektroměr, veletrh, krátkozraký, modrobílý

nevlastní – okamžik, pozoruhodný, pravděpodobný, pozoruhodný, zeměkoule, obranyschopný

2. Sousloví /základní škola, podstatné jméno, magnetické pole…/ vzniká spojováním slov v sousloví.

3. Příslovečné spřežky:

Máš zčásti pravdu.     /Vyber z části několik prvků./

Nakonec to dobře dopadlo. / Na konec filmu jsme čekali s napětím./

Dohromady je nás 11. / Skákal do hromady písku./

4. Shoda, řízenost, přimykání:

shoda – Po a Př , Pks

řízenost – Pt

přimykání – Pu , Pkn

Literatura 20. století

Objevují se nové umělecké směry – kubismus, surrealismus, expresionismus…

Představitelem avantgardy byl Guillaume Apollinaire – Alkoholy života/báseň Pásmo/

Dadaisté – /dada – slovní hříčka/ – hra se slovy, básně ve formě obrazců /Tristan Tzara – Jak napsat dadaistickou báseň/

Surrealisté -/představy, podvědomí, sny/ André Breton

Další představitelé avantgardy:

Franz Kafka: Proces

James Joyce: Odysseus

 

Někteří spisovatelé psali tradičně:

Romain  Rolland: Petr a Lucie /1. svět. válka/

Dobrý člověk ještě žije

Thomas Mann: Doktor Faustus /Goethe napsal dílo Faust/

Najdi autory:

Na západní frontě klid

Tři kamarádi

O myších a lidech

Matka Kuráž a její děti

 

Úkoly na pátek 5. 6. 2020

1. Testy- učebnice od strany 150/ lze i ústně/

2. Literatura 19. století:

Božena Němcová

K. J. Erben

Karel Havlíček Borovský

A. S. Puškin:Evžen Oněgin

Walter Scott: Ivanhoe

J. W. Goethe: Faust

Jules Verne: Dvacet tisíc mil pod mořem

, Cesta kolem světa za 80 dní

Alexandre Dumas :Tři mušketýři

Jan Neruda: Povídky malostranské, Balady a romance

Karolína Světlá: Černý Petříček

Svatopluk Čech: Výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně

básn. sbírky Poutí k Eldorádu, Okna  v bouři / Za trochu lásky šel bych světa kraj../

Alois Jirásek: Filozofská historie/ Národní obrození/

Staré pověsti české

histor. romány: Psohlavci, Temno….

Josef Václav Sládek: Velké širé rodné lány

překládal  Shakespeara

Mrštíkové /Alois a Vilém/: Maryša – div. hra

 

Úkoly na úterý 9. 6. 2020

-čítanka strana 104 – 105

-Iva Procházková

-přečíst, napsat do sešitu stručný obsah

Úkoly na středu 10. 6. 2020

– Proslov

 • Vytvoř krátký proslov  k ukončení studia na základní škole, k ukončení 9. třídy
 • Oslov spolužáky, učitele
 • Vzpomeň si na výrazné události, společné akce během školní docházky
 • Co bys přál sobě a spolužákům do budoucího života?

Úkoly na čtvrtek 11. 6. 2020

Opakování

Autoři a díla:

1. Kroniky/3/……………………………………………………………………….

2.Karel IV…………………………………….

3. Jan Hus………………………………………………………………………..

4. Václav Šašek z Bířkova…………………………………………………

5. Miguel de Cervantes………………………………………………………

6. William Shakespeare……………………………………………………

7. Jan Amos Komenský………………………………………………………….

8. Johan Wolfgang Goethe…………………………………………………

9. Walter  Scott………………………………………….

1O. Alexandr Sergejevič Puškin……………………………………………

11. František Ladislav Čelakovský………………………………………………

12. Josef  Kajetán Tyl…………………………………………………….

 

Kontrolní test č. 11 – pátek 12. 6. 2020

1. Které jazyky nepatří do indoevropské jazykové rodiny?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Západoslovanské jazyky……………………………………………………………………………………………………

3. Najdi v textu homonyma oko, ucho, jeřáb, kořen, vlna, los

4. Jak se nazývá nejmenší jednotka řeči?………………………………

5. Patří do spisovné mluvy hovorová čeština?………………………………………

6. Jak se nazývá organizace zabývající se českým jazykem?……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

7. Co je to dialektologie?……………………………………………………………………………………………

8. Najdi sousloví : základní škola, skvělý sportovec, český zpěvák…………………………………………………………………………………….

9. Urči druh VV

Je skvělé, že zvítězil…………………………………………….

Vidím Petra, jak jede na kole……………………………………………………….

Znám místa, kde je krásně…………………………………………………………..

Přestože neměl čas, pomohl mi…………………………………………………….

10. Autoři a díla  :

Vítězslav Nezval:……………………………………………….

Vladislav Vančura:…………………………………………….

Jaroslav Seifert:………………………………………………..

Osvobozené divadlo/představitelé/………………………………………………………………….

Alexandre Dumas:…………………………………………………….

Jan Amos Komenský/2/…………………………………………………………………………………………………..

Kroniky/3/…………………………………………………………………………………………………………………………

Karel IV…………………………………………………………………………….

Jaroslav Vrchlický./2/………………………………………………………………………………………

Bohumil Hrabal…………………………………………………………………..

Jan Otčenášek…………………………………………………………………….

Josef Kajetán Tyl…………………………………………………………….

Karolína Světlá:……………………………………………………………..

Jan Neruda/2/…………………………………………………………………………………………………………………..

Karel Čapek…………………………………………………………………………..

J. W. Goethe……………………………….

Jules Verne/2/……………………………………………………………………………………………………………………..

Miguel de Cervantes………………………………………………………………………………

11. Najdi chyby:

Náměstí Míru, Třicetiletá válka, Karlův most, Severní Evropa, Pražský hrad, Jižní Amerika,

Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Ulice U Dubu, Karlova univerzita, malá Strana v Praze

 

Úkoly na pondělí 15. 6. 2020

Divadla

Národní divadlo – 1881, 1883    /1868 – položen základní kámen ND/

Osvobozené divadlo – 20. a 30. léta století /Voskovec, Werich, Ježek/

Semafor – 60. léta 20. století / Suchý, Šlitr, Molavcová, Šimek, Grossman…./

Divadlo Husa na provázku – Brno – současnost /Balada pro banditu/

Divadlo Járy Cimrmana – současnost

Studio Y -současnost

 

Úkoly na úterý 16. 6. 2020

Opakování. Pravopis.

Lidičky se  _hromáždil_   na náměstí. Kočka a štěně si hrál_. Davy lidí proudil_   ulicemi. Jel_   jsme v_ sutou lanovkou. Připom_ l mi  jeho svátek. L_b__  se mi tvoje názory. Čtení ani psaní mu nečinil_ potíže.

Literatura:

Jan Neruda:

Karolína Světlá:

Jan Amos Komenský:

Jiří Suchý, Jiří Šlitr:

Úkoly na středu 17. 6. 2020

-sešit literatury: Opakování

Přiřaď autory:

Noc na Karlštejně

Vita Caroli

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Lakomec

Romeo a Julie

Pygmalion

Strakonický dudák

Obsluhoval jsem anglického krále

 

Úkoly na středu 17. 6. 2020

Opakování – pravopis

Koně se pásl_. Rodiče přijel_. Sněhuláci roztál_. Strašáci stál_  na pol_. Včely a čmeláci poletoval_.

Skupinky sportovců trénoval_. Lidičky se sešl_  u parku. Dav_ lidí jásal_. Knihy se mi líbil_.

Opakování – literatura

Karel IV.

Kroniky

Jan Hus

Karel Čapek

A. S. Puškin

Walter Scott

W. Shakespeare

J. K. Tyl

Karolína Světlá

Vítězslav Nezval

 

Úkoly na čtvrtek 18. 6. 2020

Opakování /lze zpracovat i ústně/

1.Souvětí podřadné – druhy VV

2. Souvětí souřadné – poměry mezi větami

3. Základní větné členy

4. Rozvíjející větné členy

5. Druhy přívlastků

6. Jazyky slovanské

7. Zvláštnosti větné stavby/větný ekvivalent, vsuvka, oslovení, samostatný větný člen, elipsa- výpustka/

8. Jmenné tvary přídavných jmen

9. Synonyma, antonyma, homonyma, slova jednoznačná a mnohoznačná

 

Úkoly na pátek 19. 6. 2020

Opakování   /lze zpracovat i ústně/

1. Druhy podmětů

2. Druhy přísudků

3. Rod činný a trpný

4. Slovesné třídy

5. Způsob podmiňovací přítomný a minulý

6. Poetismus

7. Divadla

 

Úkoly na pondělí 22. 6.  2020

/lze i ústně/

1.Indoevropská jazyková rodina

2. Hláskosloví/hláska, souhlásky znělé a neznělé, spodoba znělosti, přízvuk /

3.Význam slov /synonyma, antonyma, homonyma, termíny, sousloví, slova mnohoznačná/

4.Skladba /základní větné členy, rozvíjející větné členy, souvětí podřadné a souřadné/

5. Literatura 20. století

 

Úkoly na úterý 23. 6. 2020

Opakování

Kroniky

Karel IV.

W. Shakespeare

Božena Němcová

K. J. Erben

J. K. Tyl

Josef Dobrovský

František Palacký

K. H. Borovský

A. Dumas

Jan Neruda

Karolína Světlá

Jaroslav Vrchlický

Josef Hašek

Osvobozené divadlo

Vladislav Vančura

Vítězslav Nezval

Ivan Olbracht

Semafor

Jan Otčenášek

Bohumil Hrabal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Miguel de Cervantes ………………………………………………….

6. William Shakespeare……………………………………………………

7. Jan Amos Komenský………………………………………………………….