Pozor! Odkaz na skupinu Skype Renata Mezlová          český jazyk  VII. B   https://join.skype.com/kmDL2PsvjbmD

Úkoly na období od 11. 3. do 13. 3. 2020

Cvičení jsou vybrána z učebnice, přepiš je do sešitu.

 1. 46/2
 2. 71/1  Větu jednočlennou neměň ve dvojčlennou. Pouze cvičení opiš a označ větu jednočlennou a dvojčlennou/VJČ, VDČ/.
 3. 75/1 Ve větách podtrhni vlnovkou přísudky a nad větu napiš druh přísudku.

Připravuj si slohovou práci na téma Moje oblíbené zvíře. Práce bude odevzdána až po příchodu do školy.

Úkoly na pondělí 16. 3. 2020

 • Čítanka strana 111,Jaroslav Seifert : Písnička na konec
 • Opiš báseň, podtrhni rýmy, urči druh rýmu.
 • Co je námětem básně? Jaké je její hlavní téma?/O čem básník píše?/
 • Najdi personifikaci
 • Najdi oslovení.
 • Urči, o jaký literární druh se jedná./lyrika, epika, drama/

Úkoly na úterý 17. 3. 2020

– sešit mluvnice, nadpis: Pravopis syntaktický.  Shoda přísudku s podmětem.

– -učebnice strana 80, opsat modrou tabulku nahoře

– učebnice strana 80/1 – napsat cvičení do sešitu

 

Úkoly na středu 18. 3. 2020

-sešit mluvnice, nadpis: Pravopis syntaktický. Shoda přísudku s podmětem.

– učebnice strana 80, opsat modrou tabulku dole-Několikanásobný podmět

– učebnice strana 81/3 – napsat do sešitu

 

Úkoly na čtvrtek 19. 3. 2020

 • slohový sešit : Mluvený projev
 • zápis: Řeč jedné osoby se nazývá monolog. Rozhovor dvou osob se nazývá dialog. Lidé mezi sebou mohou vést diskusi. Diskuse je výměna názorů na určité téma.
 • napsat jednoduchý rozhovor / o sportu, o filmu, ve škole…/
 • příklad rozhovoru: “ Jaké máš rád filmy?“
 •                                     “ Líbí se mi…..“       atd.

Test v pátek 20.3. 2020 – Shoda přísudku s podmětem /pravopis/  

– Mluvený projev /monolog, dialog diskuse/

-Literární pojmy

– Velká písmena – pravopis

 

Kontrolní test   č. 1     /Napiš na samostatný papír/    

1.Doplň i/y/a, podtrhni přísudek

Naši kluci hrál-  fotbal.

Zástupy lidí stál-    na náměstí.

Děvčata zpíval-   písničku o jaru.

Jehně a kůzle poskakoval-  po dvoře.

Hlásil-     to v rozhlase.

Lidičky se shromáždil-    v parku.

Sněhuláci   roztál- .

Včely a čmeláci poletoval-  nad loukou.

Traktory a kombajny vyjel-  do polí.

Na dvorku byl- housata a káčata.

Koně se pásl- .

Náš pes a kočka spolu dobře vycházel-.

2. Doplň: Monolog je…………………………Dialog je………………………………….Diskuse je………………………………………………………………….

3. Literární druhy jsou………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Napiš, jaké máme druhy přísudků………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Urči, zda se jedná o větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent

Krása.

Dnes  svítilo sluníčko.

Včera pršelo.

Pěkný den.

Celý den jsme pracovali.

6. Co je to personifikace?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Najdi chyby, napiš správně: Zlínský kraj, Náměstí Míru, Zlínské obchody, Základní škola Mysločovice

 

Úkoly na pondělí 23. 3. 2020

–  sešit mluvnice: Skladba

–  učebnice strana 82/ Test číslo 17 -/ Zkontroluj si podle klíče vzadu!/

–  učebnice strana 80/ 2 – opsat do sešitu

Úkoly na úterý 24. 3. 2020

 • sešit mluvnice: Skladba. Věta jednoduchá a souvětí./opsat zápis/

Věta jednoduchá má jedno určité sloveso. /Děti si hrály. Dnes budeme vařit oběd. Co jste chtěli? Můj kamarád je dobrý lyžař/.

Souvětí má dvě a více určitých sloves. / Nepřijdu, protože nemám čas. Když uviděl ten nepořádek, rozhodl se, že se pustí do úklidu./

Věty v souvětí bývají odděleny čárkami, spojkami / např.  že, aby, protože, ale/, vztažnými zájmeny/kdo, co jaký, který, čí, jenž/,

vztažnými příslovci/ např. kde, jak/.

Pozor: Včera jsem jedl řízky, dort a zmrzlinu. – obsahuje čárky, ale má jen jedno určité sloveso , je to věta jednoduchá

Urči, zda jde o větu jednoduchou, nebo se jedná o souvětí:

Zpívali jsme písničky o jaru. Mám rád fotbal i hokej. V televizi jsem viděl zajímavý film. Nevím, co chceš. Jsme rádi, že nám píšete.

Budeme muset pracovat,  protože nemáme hotové úkoly. K narozeninám jsem dostal nejen oblečení, ale i knihy.

Úkoly na středu 25.3. 2020

 • řešení včerejšího úkolu – Zpívali jsme písničky o jaru. – věta jednoduchá    Mám rád fotbal i hokej. – věta jednoduchá/Má jedno určité sloveso – mám/        V televizi jsem viděl zajímavý film. – věta jednoduchá    Nevím, co chceš. – souvětí, 2 určitá slovesa/nevím, chceš/
 • Budeme muset pracovat, protože nemáme hotové úkoly. – souvětí          K narozeninám jsem dostal nejen oblečení, ale i knihy. – věta jednoduchá / jedno určité sloveso – jsem dostal – je to jeden slovesný tvar/

   -sešit mluvnice: Skladba. Opakování – přísudek slovesný složený

– učebnice strana 74 – Zápis : Přísudek slovesný složený obsahuje slovesa způsobová nebo fázová. Slovesa způsobová jsou/vypiš z tabulky nahoře/, slovesa fázová jsou/vypiš z modré tabulky nahoře/.

Mohu pracovat doma. – přísudek slovesný složený

Dita chce vařit polévku. – přísudek slovesný složený

Děti přestaly zlobit. – slovesný složený

 • učebnice strana 74/1 – opsat, podtrhnout přísudky slovesné složené

 

Úkoly  na čtvrtek 27. 3. 2020

 • řešení včerejšího úkolu : se musí omluvit, nechce chodit, se nezačne vytahovat,zůstaneme sedět, nepřestanu si vážit, má pracovat, museli bychom se zeptat, nesmíte věřit, začínáme se učit
 • slohový sešit :Životopis.
 • zápis: Životopis výstižně a pravdivě zachycuje základní informace o určité osobě. Může být napsán jako souvislý text ve větách, nebo ho můžeme napsat v bodech/strukturovaný životopis/. Životopis se většinou přikládá k žádosti o zaměstnání , k přihlášce na střední a vysokou školu.
 • učebnice strana 139 – přečíst životopis Karla IV
 • Pokus se udělat strukturovaný životopis Karla IV. podle bodů 139 / 1 b – velmi stručně / Nepiš datum narození./

 

Kontrolní úkol č. 2 – pátek 27. března 2020

 1. Doplň i/y/a    Housata a káčata vyběhl- na dvorek. Lidičky se sešl_   na náměstí. Koně se pásl_.   Co jste chtěl_?  Jedna žákyně a jeden žák zvítězil_    v soutěži.
 2. Urči, zda se jedná o větu jednoduchou, nebo se jedná o souvětí:  Ráno jsme jedli rohlíky, sýr a zeleninu….                                                                                                                                                                               Petr a Pavel hráli fotbal. …..   Mám rád modrou i zelenou barvu.                                                                                                                                  Viděli jsme nejen zámek, ale i zámeckou zahradu.
 3. Doplň: Věta jednoduchá má…………………………………………..Souvětí má………………… …………………………
 4. Vyhledej ve větách přísudek slovesný složený /podtrhni ho, nebo vypiš/

Mohu přijít v pět. Včera odpoledne začalo pršet. Zůstaneme sedět vpředu. Dita chce studovat na gymnáziu. Začínáme připravovat nový program. Jindřich přestal hrát hokej. Museli bychom se zeptat.

5. Co je to životopis?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Jak píšeme strukturovaný životopis?…………………………………………

7. Literární druhy:………………………………………………………………………….

8. Najdi chyby a oprav je: Ulice U Dubu, karlovy Vary, Náměstí Míru, Kutná hora

Úkoly na pondělí 30.3. 2020

 • sešit mluvnice Odvozování /opakování
 •  Zápis: Nová slova můžeme tvořit i odvozováním. To znamená, že přidáváme předponu, příponu, koncovku/např. moře – mořský, rozumný- rozumně/
 •               učebnice strana 66 – opsat modrý rámeček nahoře
 •               uč. strana 66 – cvičení 1  – Vyber si 4 slova a utvoř názvy činitelské
 •               učebnice strana 66 – opsat malý modrý rámeček dole
 •               uč. strana  66/ 8 – např. soused  – sousedka

Úkoly na úterý 31.3. 2020

       – sešit mluvnice: Skladba. Větné členy. Přívlastek.

– Zápis:  Ve větě máme základní větné členy- podmět a přísudek. Ale ve větě mohou být i další slova – další větné členy. Nazýváme je rozvíjející větné členy.

Rozvíjejícím větným členem může být přívlastek /Pk/, např. Malý  pes štěkal.  /slovo – malý je přívlastek/. Ptáme se Jaký pes?

                    Přívlastek se váže na podstatné jméno a ptáme se Jaký? Jaká? Jaké?

Je krásný den/Jaký den? – krásný je přívlastek/      Mám nové tričko. / Jaké tričko? – nové je přívlastek/

– Doplň přívlastky do těchto vět. Podtrhni přívlastky: Postavili ………………….dům. Na kopci stál……………hrad.

Na ………………louce létali motýli. Nad……….střechou letěli holubi.

Zpíval ………….písničku. Mám …………….hrnek.

Úkoly na středu 1. 4. 2020

 • sešit mluvnice: Skladba. Přívlastek.
 • Zápis: Přívlastek se váže na podstatné jméno, stojí před ním – přívlastek shodný/ Pks/, stojí za ním – přívlastek neshodný/Pkn/. Neshodný je proto, že má jiný pád než podstatné jméno.

Malý pes od sousedů utekl. – malý – přívlastek shodný Pks /Jaký pes?/ 1.pád

– od sousedů – přívlastek neshodný  Pkn /Jaký pes?/ 2. pád

Velký dům se zahradou se mi velmi líbil.  velký – Pks

se zahradou – Pkn

– učebnice strana 94/1 – Doplň ke slovům hrad, les, auto atd. přívlastky shodné a neshodné, např.

starý hrad s věží

tmavý les u vesnice

Úkoly na čtvrtek 2 .4. 2020

 • sešit mluvnice: Oprava Kontrolního testu č. 1
 •                              Lidičky, koně, rodiče – píšeme li    /Koně se pásli. Lidičky se sešli.Rodiče přijeli./
 •                             Jehně a kůzle poskakovaly. /Není zde podmět rodu mužského životného/.
 •                             Věta dvojčlenná má 2 větné členy- podmět a přísudek: Venku svítilo sluníčko.-podmět sluníčko,přísudek svítilo – věta dvojčlenná/ Raduji se z dárku. /Já se raduji/ – věta dvojčlenná

– sešit slohu: Pozvánka- učebnice strana141

Zápis: Pozvánku píšeme tehdy, když chceme někoho pozvat na nějakou akci.

Vypiš ze strany 141 /modrý rámeček/, co by měla pozvánka obsahovat.

Napiš krátkou pozvánku /např. na své narozeniny/.

Kontrolní test č. 3   – pátek 3. 4. 2020

 1. Kdy píšeme pozvánku?
 2.  Doplň i/y/a   Koně se pásl-. Lidičky se sešl-. Rodiče přijel-. Jehně a kůzle poskakoval-. Děti se smál-. Vařil- jsme oběd.                            Koťata si hrál-. Žákyně a žáci připravil- program. Skupinky sportovců stál_  na startu. Děvčata se česal_.
 3.  Doplň přívlastek shodný:  Foukal ………………….vítr. Půjčíš mi ………………..pastelku? Uviděli jsme ………….les.
 4.  Jak se ptáme na přívlastek?………………………………
 5. Na co se váže přívlastek?………………………………………………………..
 6.  Napiš druhy přísudků:…………………………………………………………………………………………………………………………….
 7. Vyhledej přísudek a urči jeho druh: Kočka hop na plot…………………………………………………………
 8.                                                                  Museli jsme pracovat na zahradě…………………………………….
 9.                                                                   Aleš je učitelem …………………………………………………………….
 10.                                                                   Naše kočka je bílá………………………………………………………….
 11.                                                                    Včera jsme pekli dort……………………………………………………..
 12.  Utvoř slova přechýlená/ soused – sousedka/ : kuchař -………………………, prodavač-…………………………………………
 13.  Napiš slova odvozená/moře- mořský/: hora- …………………….., škola…………………………pěkný…………………………
 14.  Najdi chyby: Kutná hora, dům U tří housliček, Náměstí Míru, Bystřice Pod hostýnem

Úkoly na pondělí 6. 4. 2020

-sešit mluvnice: Rozvíjející větné členy

– zápis: Základní větné členy jsou podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy jsou např. přívlastek a předmět. Předmět/Pt/ je větný člen, který závisí na slovese nebo na přídavném jméně. Ptáme se na něj pádovými otázkami/kromě 1. pádu/.

Navštívili jsme babičku. /Koho jsme navštívili? Slovo babičku je předmět./

Vzal na výlet. /Vzal koho? Mě. Je to předmět./    Na výlet – není předmět, ptáme se kam.

Natrhali květiny./Co natrhali? Květiny. Je to předmět. Značím Pt./

Kluci mluvili o turnaji. /O čem mluvili? O turnaji. Je to Pt./

 • učebnice strana 83/3

 

Úkoly na úterý 7. 4. 2020

 • sešit mluvnice: Rozvíjející větné členy. Přívlastek a předmět.
 •  zápis: Přívlastek/Pk/ a předmět/Pt/ jsou rozvíjející větné členy.
 •              Věra četla zajímavou knihu. /zajímavou – Pks, knihu – Pt/
 •              Malý kluk hrál hokej. /Malý – Pks, hokej – předmět/
 •              Náš Aleš dostal jedničku. /Náš – Pks, jedničku – Pt/
 •              Uviděli jsme starý hrad s věží. /starý – Pks, s věží – Pkn, hrad – Pt/
 •              Pkn stojí většinou za podstatným jménem, ale také se ptáme Jaký?.
 •               Pkn má jiný pád. /hrad – 1. pád, s věží – 7. pád/
 • Doplň : Na přívlastek se ptáme……………………………………………………..
 •                Pks stojí………..…podstatným jménem
 •                Pkn stojí …………….podstatným jménem.
 •                Na předmět se ptáme ………………………………………………………
 • Najdi ve větách přívlastek a předmět:
 •  Moje teta peče cukroví………………………………………………………….
 •  Náš pes žere kost…………………………………………………………………
 • Musím koupit hezké dárky……………………………………………………
 • Tvoji kamarádi budou hrát fotbal………………………………………………………….
 •  Uviděli jsme velký hrad s věží………………………………………………………………….
 •  Mám nové hodinky…………………………………………………………………
 •  Těšili se na oslavu s  přáteli…………………………………………………..

Kontrolní test č. 4 – středa 8. 4. 2020

Tento úkol má být odevzdán nejpozději v úterý 14. 4 . 2020 do 12 hodin.

1. Jaké znáš rozvíjející větné členy?……………………………………………………………….

2. Jak se ptáme na přívlastek?……………………………………………………………………….

3. Jak se ptáme na předmět?…………………………………………………………………………..

4. Vyhledej ve větách přívlastek a předmět:

např. Velký pes štěkal na souseda. ..Velký – Pks/Jaký?/..na souseda- Pt /Na koho?/

Mám novou kočku..novou -Pks/Jakou?/..kočku – Pt /Mám co?/

 

Malý kluk hrál fotbal……………………………………………………………………

Viděli jsme starý hrad s věží…………………………………………………………..

Hodný pejsek čekal na pána…………………………………………………………….

Mám nové pouzdro…………………………………………………………………………..

Hledali ztracený poklad…………………………………………………………………….

 

5. Doplň i/y/a

Na náměstí se shromáždil_ davy lidí. Tvoji rodiče mi volal_. Dnes jsme hrál_ vybíjenou. Lidičky se seběhl_. Kde jste byl_? Často o tom vyprávěl_. Koťata si hrál_. Koně se splašil_. Hloučky chlapců  stál_ na zastávce. Letadla se vznesl_ do výše. Na stěnách visel_ obrazy. Snažil_ jsme se.

6. Utvoř slovo přechýlené ke slovu ředitel……………………………..

7. Utvoř slovo odvozené ke slovu zahrada………………………………..

8. Najdi  /podtrhni/přísudek, urči jeho druh:

Karel je slavný………………………………………….

Jindřich se stal mlynářem……………………………………

Žába žbluňk do vody…………………………………………

Museli jsme psát úkol……………………………………..

9. Co je to lyrika?…………………………………………………………………………………….

Během mimořádného volna si můžete zapisovat do čtenářského deníku libovolné knížky.

Úkoly na úterý 14. 4. 2020

– učebnice strana 86 – Příslovečné určení

– zápis: Příslovečné určení je další rozvíjející větný člen. Tento větný člen je závislý na slovese, přídavném jméně nebo na příslovci. Máme několik příslovečných určení.

Příslovečné určení místa /Pum/

Ptáme se Kde? Kam? Kudy? Odkud?

Šel domů. /Kam?/- domů je Pum

Pracuje na zahradě. /Kde?/ – na zahradě je Pum

 

Příslovečné určení času – Puč

Ptáme se Kdy? Jak dlouho?

Přijedou zítra. /Kdy?/ – zítra je Puč

Byla v práci do večera. /Jak dlouho?/ – do večera je Puč

Najdi ve větách Pum a Puč:

Aleš se přistěhoval z Prahy.

U vesnice je potok.

Pes štěkal na dvorku.

Odpoledne půjdeme na zahradu.

Zítra upečeme dort.

V neděli jsme měli slavnostní oběd.

Úkoly na středu 15. 4. 2020

Řešení ze včerejšího dne:

Aleš se přistěhoval z Prahy.      Odkud? Z Prahy.- Pum

U vesnice je potok.   Kde?   U vesnice. Pum

Pes štěkal na dvorku. Kde? Na dvorku. Pum

Odpoledne půjdeme na zahradu. Kdy? Odpoledne. Puč

Kam? Na zahradu. Pum

Zítra upečeme dort. Kdy? Zítra. Puč

V neděli jsme měli slavnostní oběd. Kdy? V neděli.Puč

 

-sešit mluvnice: Rozvíjející větné členy

1. Jak se ptáme na Puč?

2. Jak se ptáme na Pum?

3. Najdi ve větách Puč a Pum:

V sobotu jsme uklízeli.

Dopoledne vaříme oběd.

Aleš je v kuchyni.

Kočka spí na křesle.

Včera jsme byli doma.

-sešit literatury: Literární hrdina

-zápis: – literární postava

– většinou hlavní postava literárního díla

– často má kladné vlastnosti /odvaha, smysl pro humor, pomoc druhým, zajímavé nápady/

– např. Ferda Mravenec

Pipi Dlouhá punčocha

Mach a Šebestová

Popelka

Vinnetou

Úkoly na 16. 4. 2020

Příklady řešení ze včerejšího dne:

V sobotu jsme uklízeli.     Kdy? V sobotu. Puč

Aleš je v kuchyni.      Kde? V kuchyni. Pum

Dopoledne vaříme oběd.     Kdy? Dopoledne. Puč

Včera jsme byli doma.    Kdy? Včera. Puč    Kde? Doma. Pum

-sešit mluvnice: Rozvíjející větné členy. Příslovečné určení.

-zápis:  Známe Puč, Pum. Ale máme i příslovečné určení způsobu Puz. Ptáme se na něj Jak? Jakým způsobem? Váže se opět na sloveso, přídavné jméno nebo příslovce.

Vaříme dobře. Jak? Dobře. Puz

Pracovali svědomitě. Jak? Svědomitě. Puz

Utíkal rychle. Jak? Rychle. Puz

Eva zpívá nádherně. Jak? Nádherně. Puz

Ve větě se může objevit několik příslovečných určení.

 

Včera krásně svítilo sluníčko. Kdy? Včera. Puč    Jak? Krásně. Puz

Po zápase diváci nadšeně tleskali.             Kdy tleskali? Po zápase. Puč

Jak tleskali? Nadšeně. Puz

Shrnutí:  Příslovečné určení místa Pum KDE? KAM?

                 Příslovečné určení času Puč KDY?JAK DLOUHO?

                 Příslovečné určení způsobu Puz JAK? Jakým způsobem?

 

-Doplň Pum/Kde?/, Puč/Kdy?/, Puz/Jak?

např. Děti si hrály…………………/Pum/. Děti si hrály na písku.

Kreslili………………………./Puz/. Kreslili pěkně.

Aleš šel……………..…. ./Pum/.

Tetu navštívíme……………………/Puč/.

Pracoval velmi ….…………………../Puz/.

Zpívá ……………….……./Puz/.

Půjdeme …………..…………./Pum/.

Hraje hokej……….……………/Puz/.

Pátek 17. 4. 2020

Ukázka řešení ze včerejšího dne, například/lze doplnit i jiná slova/:

Aleš šel domů. Pracoval velmi dobře……….Půjdeme ven. Hraje hokej skvěle.

 

Kontrolní test č. 5  – pátek 17. 4. 2020

1. Jaké znáš příslovečné určení?…………………………………………………………………………

2. Na co se váže příslovečné určení?……………………………………………………………………

3. Jak se ptáme na příslovečné určení místa?………………………………………………………

4. Jak se ptáme na příslovečné určení času?………………………………………………………..

5. Jak se ptáme na příslovečné určení způsobu?…………………………………………………..

6. Najdi ve větách Pum, Puč, Puz

Dnes hrajeme fotbal…………………………………………………..

Odpoledne šli domů………………………………………………….

Aleš  hraje dobře………………………………………………….

Včera jsme pracovali na zahradě…………………………………

Po zápase diváci nadšeně tleskali…………………………………….

7. Kdo je to literární hrdina?………………………………………………………………………………..

………………………..……………………………………………………………………………………………..

8. Uveď jméno literárního hrdiny..…………………………………………………………………

9. Doplň:

Nad střecham_  letěl_  holub_.

Dav_   lidí   stál_   na náměstí.

Všichni se radoval_.

M_ l_   přátelé nás srdečně přivítal_.

Skupinky chlapců trénoval _  na hřišti.

Vzpom_ l_    si na m_ . To _  potěšilo./mě, mně/

Pom_nky rozkvetl_.

Rád se potkávám s mil_m_   lidm_.

Každý den se konal_   ve městě trh_, kde  prodával_  různé zbož_.

M_slel_  jsme na vás, a proto jsme vám zavolal_.

Úkoly na pondělí 20. 4.  2020

-sešit mluvnice: Opakování pravopisu. Rozvíjející větné členy.

1.Pravopis: Mal_   ps_   si hrál_  s koťaty. Nad střecham_   letěl_   holub_. Vydal_  se na v_let. Lv_  se vyhříval_  na sluníčku. C_z_ věci si neber! Jakubov_ přátelé nás m_le přivítal_. M_ ši a hraboši běhal_ po pol_. Má ve své sbírce drahokam_.

2.Větné členy. Ve větě máme základní větné členy, to znamená podmět a přísudek. Tvoří spolu základní skladební dvojici/z.s.d./. Další slova ve větě jsou rozvíjející větné členy. Může to být přívlastek, předmět, příslovečné určení. 

přívlastek – Pk/Jaký?/-  Pozor! Váže se na podstatné jméno!

předmět -Pt pádové otázky kromě 1. pádu/Co? O čem?…/

přísl. určení místa -Pum/Kde?Kam?/

přísl. určení času – Puč/Kdy? Jak dlouho?/

přísl. určení způsobu  -Puz/Jak?Jakým způsobem/

V jedné větě může být několik větných členů:

Malý Aleš hrál včera fotbal.

 

 

Aleš hrál – z.s.d. /základní skladební dvojice/

Malý – Jaký Aleš? Pks

včera- Kdy? Puč

fotbal – Co? Pt 4. pád

Dnes jsme sázeli na zahradě hlávkový salát.

my jsme sázeli – z.s.d.

dnes – Kdy? Puč

salát – Co? Pt 4. pád

hlávkový – Jaký salát? Pks

Zkus najít větné členy /jako u předchozích vět/:

Malý Jakub hrál dnes hokej. Na dvorku jsme včera natírali starý plot.

 

Úkoly na úterý 21. 4. 2020

Řešení ze včerejšího dne:

Malí psi si hráli s koťaty. Nad střechami letěli bílí holubi. Vydali se na výlet. Lvi se vyhřívali na sluníčku. Cizí věci neber! Jakubovi přátelé nás mile přivítali. Myši a hraboši běhali po poli. Má ve své sbírce drahokamy.

Malý Jakub hrál dnes hokej.

Jakub hrál – z.s.d.

Malý – Jaký? Pks

dnes -Kdy? Puč

hokej – Koho? Co? Pt – 4. pád

Na dvorku jsme včera natírali starý plot.

My jsme natírali – z.s.d.

Na dvorku -Kde? Pum

včera – Kdy? Puč

plot- Koho? Co? – Pt 4. pád

starý – Jaký plot? /váže se na podstatné jméno/ – Pks

-sešit mluvnice: Příslovečné určení míry- Puz 2

Ve větě se může objevit i příslovečné určení míry . Ptáme se Kolik? O kolik? Jak mnoho? Do jaké míry?

Váže se opět na sloveso, příslovce nebo přídavné jméno.

např. Pracoval velmi rychle. rychle – Puz, velmi – Puz 2 /příslovečné určení míry/

Skočil do výšky metr padesát. Kolik? Metr padesát. – Puz 2

Honza je o hlavu vyšší. O kolik? O hlavu. – Puz 2

Přísl. určení způsobu a míry jsou si velmi blízké, a proto příslovečné určení míry označujeme Puz 2.

Zpíval velmi krásně.

On zpíval – z.s.d.

krásně – Puz

velmi – Puz 2

-učebnice strana 88/ 2

Úkoly na středu 22. 4. 2020

-sešit mluvnice: Pravopis. Větné členy.

Knihy a sešity ležel –  na stole. S m- m-  věcm –  zacházej opatrně. Petrov_  znám_ nás přiv_tal_.

Znám Erbenov_ pohádky. Janov_ rodiče se tomu smál_. Děti vesele v_skal_. To jsou ciz_ l-dé.

Matěj a Eva vyhrál_ první cenu. Obě třídy i jejich učitelé jel_ na v_let.

Příslovečné určení příčiny, účelu, podmínky, přípustky

Kromě Pum, Puč, Puz, Puz2 máme další příslovečná určení.

Příslovečné určení příčiny –   Pup 1      Proč? Z jaké příčiny? Z jakého důvodu? /většinou začíná předložkou pro nebo kvůli/

Pro nemoc nepřišel. Proč? Pro nemoc -Pup 1

Kvůli zpoždění autobusu nepřišel včas. Proč? Kvůli zpoždění – Pup1

Příslovečné určení účelu – Pup 2    Za jakým účelem?  

Jeli na hory lyžovat. Za jakým účelem tam jeli? Lyžovat – Pup2

Příslovečné určení podmínky – Pup 3  Za jaké podmínky?

Slavnost proběhne za pěkného počasí.  Za počasí – Pup3 /pěkného – Pks/

Příslovečné určení přípustky – Pup 4  I přes co? I v jakém případě? Navzdory čemu?

I přes obtíže to dokázali. I přes co? I přes obtíže – Pup4

Navzdory překážkám to dokázali. Navzdory čemu? Navzdory překážkám Pup4

 

Doplň Pup1, Pup2, Pup3, Pup4 a slova zakroužkuj:

Kvůli ………….………..nejeli na výlet.   Pup1

Vydali se na hory…………………………. Pup2

Za ………………………………………uvidíme hvězdy.     Pup3

I přes …………………………..dokázali vyhrát.   Pup4

 

Úkoly na čtvrtek 23. 4.  2020

-sešit – sloh: Žádost

-učebnice strana 142 –  143

-Opiš oranžový rámeček dole na straně 143

-Přečti si Žádost o úpravu stravování na straně 142

-Všimni si, že žádost má ustálenou formu, to znamená, že ji píšeme určitým způspobem. Přepiš do sešitu Osnovu žádosti /strana 143/

Kontrolní test č. 6 – pátek 24. 4. 2020

1. Co je to žádost?…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Jsou v žádosti slova citově zabarvená?………………………………………………

3. Co píšeme v žádosti vlevo nahoře?………………………………………………………….

4. Napiš základní větné členy……………………………………………………………………………

5. Napiš rozvíjející větné členy / 3/…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Jak se ptáme na příslovečné určení míry?…………………………………………..

7. Urči  rozvíjející větné členy v následujících  větách:

Pracovali velmi dobře…………………………………………………………………………….

Malý pes štěkal na dvorku……………………………………………………………………..

Na stole leží červená pastelka,……………………………………………………………….

Odpoledne jsem si četl knihu………………………………………………………………

8. Doplň Pup1, Pup2, Pup3,Pup4:

Pro …………………nepřišel./Pup1/

.  Jeli  do Krkonoš………………………./Pup2/

Za ………………………nechodím ven. /Pup3/

I přes.…………………..to dokázali. /Pup4/

9. Napiš název knihy, který obsahuje jméno hlavní postavy…………………………………………………………………….

10. Pravopis:  s mil_m_  lidm_, s ciz_m_ věcm_, Janov_  přátelé, Erbenov_ pohádky, s nov_ m –   objev_, vytrval_  člověk,

znám_   zpěvák, s letn_ m_  dny, drahokam_, mal_ ps_, pozorovat lv_

Úkoly na pondělí 27. 4. 2020

Řeč přímá a nepřímá

– učebnice strana 111

-sešit slohu – zápis:

Řeč přímá podává výpověď  autora tak, jak byla pronesena/ co doslova řekl/. Oddělujeme ji z obou stran uvozovkami.

Většinou obsahuje větu uvozovací, která může být před přímou řečí, za ní anebo uprostřed./Opiš příklady z učebnice strana 111 modrý rámeček/.

Nepřímá řeč vyjadřuje nepřímo, co kdo sděluje. Nemá uvozovky.

Příklady řeči nepřímé: Petr řekl, že přijde. Ondra navrhl, aby šli na hřiště.

-Cvičení : strana 111/  5

Úkoly na úterý 28. 4. 2020

-sešit mluvnice -Skladba. Větné členy.

Text:  Dnes krásně svítilo jarní sluníčko, a proto jsme pracovali na  zahradě.

 1.  Najdi základní skladební dvojice………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2.  Urči větné členy  dnes………………………….krásně…………………….na zahradě………………………
 3. Najdi v textu přívlastek shodný………………………………..
 4. Urči pád, číslo, rod a vzor – na zahradě………………………………………………………………………….
 5.  Urči osobu, číslo, způsob, čas, rod – jsme pracovali………………………………………………………..
 6.  Utvoř synonymum ke slovu krásně…………………………
 7.  Urči druhy slov – dnes…….., krásně…………., jarní…………, jsme…………

Utvoř větu s Pks……………………………………………………..

Utvoř větu s Pum……………………………………………………..

Utvoř větu s Puz………………………………………………………

Úkoly na 29. 4. 2020

-sešit literatury : Lidová slovesnost

Lidová slovesnost je vše, co napsali lidé, konkrétního autora neznáme. Šířila se ústním podáním. Patří sem lidové písničky,říkadla, pohádky, pověsti, pranostiky, přísloví, anekdoty. Sběratelé lidové slovesnosti: Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, František Ladislav Čelakovský, František Bartoš.

Pranostika se vztahuje k počasí. Např.: Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. /24. dubna – otepluje se/

Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem, máj – vyženeme kozy v háj. /teprve v květnu je  venku teplo/

Přísloví vyjadřuje lidovou moudrost. Např. Bez práce nejsou koláče. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

Najdi na internetu další přísloví.

Řešení úkolů ze včerejšího dne:

1. sluníčko svítilo, my jsme pracovali

2.dnes – Puč, krásně – Puz, na zahradě – Pum

3. jarní

4. na zahradě  – 6. pád, číslo jednotné, rod ženský, vzor žena

5. jsme pracovali – 1. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý

6. krásně – hezky, pěkně

7. dnes -6, krásně – 6, jarní – 2, jsme – 5

Kontrolní test č. 7 -čtvrtek 30. 4. 2020

1. Co je to přímá řeč?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Co je to řeč nepřímá?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Uveď příklad přímé řeči……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Uveď příklad nepřímé řeči.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Co je to lidová slovesnost?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Co patří do lidové slovesnosti?./3/..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Sběratelé lidové slovesnosti /2/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Co je to pranostika?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Co je to přísloví?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Najdi rozvíjející větné členy v následujících větách:

Večer jsme umývali nádobí………………………………………………………………………………………………….

Děti vesele skotačily………………………………………………

Malá Evička krásně zpívá…………………………………………………………………………..

Pro nemoc nepřišel…………………………………………………………………………

I přes obtíže dosáhli cíle…………………………………………………………………………………………

Na lavici leží modrý sešit……………………………………………………………………………………

 

11. Pravopis- holub_   pírko, r_ z_ zlato, Honzov_  přátelé, pro  m_   za m_, bl_skav_  kamínek, pom_ nka, dom _nka. dobrý ob_d.

skvěl_   v_kon, tam_jší obyvatelé, připojit uzem_ní, o Jakubov_, vidět orl_, s mil_m_  přátel_

12. Najdi chyby: Ulice U dubu, vánoce, Velikonoce, náměstí Míru

Pozor! Skypový účet Renata Mezlová

český jazyk VII. B https://join.skype.com/kmDL2PsvjbmD

Úkoly na pondělí 4. 5. 2020

-sešit mluvnice : Doplněk /Do/

-zápis: Doplněk je  rozvíjející větný člen , který závisí na slovese a zároveň se vztahuje ke jménu.

Bývá vyjádřený podstatným jménem / Zvolili ho ředitelem./,

přídavným jménem / Vrátili se unaveni. Z nevydařené hostiny hosté odcházeli zklamaní./,

infinitivem / Slyšeli ho pískat si melodii./

Doplňkem často bývají slova sám, rád.

Doplňkem často bývají jmenné tvary přídavných jmen. /Děti běhaly bosy./

 • strana 99/ 3, doplň koncovky a vyznač doplněk
 • např. Svůj pokoj si děti vymalovaly samy. Z nebezpečné vysokohorské túry se horolezci vrátili živi a zdrávi.

 

Úkoly na úterý 5. 5. 2020

-sešit literatury: Jiří Suchý a Jiří Šlitr : Malé kotě /opsat/

Malé kotě

spalo v botě.

Nehas ,co tě

nepá, nepálí.

My jsme kotě

po robotě

spáti v botě

nechá, nechali.

Jiří Suchý a Jiří Šlitr působili v Praze v  divadle Semafor / SEDM MALÝCH FOREM – např. tanec, poezie/. S nimi spolupracovala např. Jitka Molavcová.

 1.  Kde kotě spalo?
 2.  Co je to robota?
 3.  Vypiš rýmy.
 4.  Najdi v textu přísloví.
 5.  Najdi v textu neurčitek /infinitiv/.
 6.  Písničku si můžeš poslechnout na youtube.

Úkoly na středu 6. 5. 2020

-sešit mluvnice: Větné členy – shrnutí

Základní větné členy jsou podmět a přísudek.

Rozvíjející větné členy jsou přívlastek, předmět, příslovečné určení a doplněk.

Máme příslovečné určení času, místa, způsobu, míry, příčiny, podmínky, účelu  a přípustky.

Procvičování- Najdi ve větách větné členy:

Ráno jsme snídali čaj s rohlíkem.

Včera jsme pracovali na naší zahradě.

Děti se vrátily z výletu unaveny.

Aleš pracoval sám.

Malý pes štěkal na souseda.

Pro nemoc nepřijeli.

Jeli na hory lyžovat.

Píše velmi rychle.

Kontrolní test č. 8 – čtvrtek 7. 5. 2020

1. Napiš název divadla, ve kterém působil Jiří Suchý a Jiří Šlitr…………………………………………………

2. Jaké máme základní větné členy?……………………………………………………………………………………….

3. Jaké znáš rozvíjející větné členy………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Napiš typy příslovečných určení…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Na podstatné jméno se váže rozvíjející větný člen, který se nazývá………………………………………………

6. Předmět může být i   v 1. pádě . /ano, ne/……………………………………

7. Urči  všechny větné členy:

Včera jsme pracovali na naší zahradě.

Dnes jsme jedli ovocné knedlíky s meruňkami.

Malá ještěrka se vyhřívala na sluníčku.

Turisté se vrátili z pochodu unaveni.

8. Vyhledej ve větách:

– Pks, Pkn       Pili ovocný čaj s medem……………………………………………………..

– Pum              Děti si často  hrály venku…………………………………………………..

– Pt  /urči pád/                Večer si čtu knihu…………………………………………….

9. Pravopis : V ZOO jsme viděl _  lv_. Choval se rozum_   a skrom__. O  m__ se nestarej!  Vzpom__l_ si na ten film. Tam__jší  zv_ky   jsou zcela odlišné. Rozum_ l  mi. Babička uvařila dobr_  ob__d. Na m_  se můžeš spolehnout. S neznám_ m_   lidm_  nemluví. Náš kocour je velmi zvědav_. Muž nesl ob_mný kufr.

10. Najdi chyby:

Atlantský oceán, Karlův Most, Malá Strana v Praze, Vánoční svátky, obecní úřad Hostišová

Úkoly na pondělí 11. 5. 2020

Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející

 • sešit mluvnice, učebnice strana 96
 • Zápis: Opiš tabulku nahoře/Pozor!/
 •  Přívlastek několikanásobný je tvořen několika přívlastky, které mají podobný význam. /Teta peče makové, povidlové a tvarohové koláče. Mám rád žlutou, modrou a červenou barvu./Přívlastky oddělujeme čárkou, popř. spojkou a.Tento přívlastek může být i neshodný. /Psali tam lidé z měst a vesnic./
 • Přívlastek postupně rozvíjející je tvořen několika přívlastky, které nemají podobný význam./Mám rád tetiny tvarohové koláče. /Jednotlivé přívlastky neoddělujeme čárkou.
 • cvičení – učebnice strana 96 / 1 /lze procvičit i ústně/

Úkoly na úterý  12. 5. 2020

-sešit mluvnice: Skladba.

Urči větné členy v následujících větách:

Pili mátový čaj s medem.

Na zahradě pracuje rád.

Moji milí přátelé přijeli.

Na stole leží modrá a červená pastelka.

-sešit literatury: Autoři a díla

Karel Jaromír Erben: Kytice

Karel Jaromír Erben- pohádky /např. Zlatovláska/

Božena Němcová: Babička

Božena Němcová – pohádky

Karel IV. : Vita Caroli

Ezop – bajky

Jiří Žáček: Aprílová škola

Karel Čapek: Devatero pohádek

Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti

Úkoly na středu 13. 5. 2020

 • sešit mluvnice – Skladba. Přívlastek těsný a volný.

Přívlastek těsný nelze z věty vypustit, protože by se změnil její význam. Např.:

Žáci chodící do kroužku házené přijdou k ředitelně. /Nelze napsat :Žáci přijdou k ředitelně. – Přišli by tam všichni žáci./

Přívlastek volný lze z věty vypustit, aniž by se změnil její význam.  Oddělujeme ho čárkou. Např.:

Seděl na břehu rybníka, obklopeného vrbami. /obklopeného vrbami – přívlastek lze vypustit/

Přívlastek tedy může být :

-shodný a neshodný

-postupně rozvíjející a několikanásobný

-těsný a volný

Úkoly na čtvrtek 14. 5. 2020

-sešit mluvnice: Skladba.

Přívlastek je větný člen, který se váže na podstatné jméno. Ptáme se Jaký?Který?Čí?

 1. Pks,Pkn…Jakub má rád ovocný čaj s medem. ovocný- Pks, s medem – Pkn
 2. postupně rozvíjející a několikanásobný : Naši milí přátelé přijeli. /naši milí – postupně rozvíjející/

U domku kvetou žluté, červené a růžové tulipány.

/žluté, červené a růžové – několikanásobný/

 

3. těsný a volný – Žáci chodící do výtvarného kroužku přijdou k ředitelně. těsný

Venku v mé zahrádce, ochlazované občasným větříkem, bylo příjemně. volný

-sešit literatury: Jana Moravcová: Sen/přečíst úryvek a odpovědět na otázky/

Slyšela jsem tuhle zrána

tuze zděšeného pána.

Povídal mi smutným hlasem,

že se potkal s Fantomasem.

Já mu řekla: ,,Ale pane,

tohleto je nevídané,

jelikož on nezvratně

žije pouze na plátně!“

Práce s textem:

1. Je to báseň lyrická, nebo se jedná o báseň epickou? A proč?

2. Urči druh rýmu.

3. Co znamená….žije pouze na plátně?

4. Najdi oslovení.

5. Najdi v textu časový údaj.

 

Kontrolní test č. 9 – pátek 15. 5. 2020

1. Epika………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Lyrika…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Drama……………………………………………………………………………………………………………………….

4. Literární hrdina…………………………………………………………………………………………………………..

5. Rozvíjející větné členy/4/…………………………………………………………………………………………………

6. Druhy přívlastků /6/……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Urči rozvíjející větné členy:

Nad červenými střechami letěli holubi……………………………………………………………………………………

Naše teta odešla do obchodu nakoupit……………………………………………………………………………………..

Jakub často pracuje sám………………………………………………………………………………………………………..

9. Označ přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný:

Moji milí přátelé přijeli…………………………………………………….

Naše malá kočka je hravá…………………………………………………….

Na zahradě kvetou červené, žluté a růžové tulipány……………………………………………………

Teta peče makové, tvarohové a povidlové koláče………………………………………………………..

Tvůj nový kabát je velmi hezký………………………………………………………………………………

10. Urči, zda se jedná o přívlastek těsný nebo volný:

V zahradní restauraci, vybavené proutěným nábytkem, jsme seděli celé odpoledne…………………..

Jakub čte všechny časopisy zabývající se sportem……………………………………………………………………

11. Autoři a díla:

Božena Němcová:………………………………………………………

Eduard Petiška:………………………………………………………….

Karel Čapek:…………………………………………………………….

Karel IX……………………………………………………………………

12. Pravopis – najdi chyby:

sichravé počasí, Vánoční svátky, Mléčná dráha, národní Divadlo, obecní úřad Míškovice, blízko mlýna,

pomněnka, domněnka, Vánoce, zlínsko, Kutná hora

 

Úkoly na pondělí 18. 5. 2020

-sešit mluvnice: Skladba. Větné členy.

Urči větné členy:

V neděli jsme byli u naší babičky.

Udělal práci sám.

U dřevěného plotu rostl bezový keř.

I přes překážky přijeli do cíle.

Mám nové boty z kůže.

Jedl smažený sýr s hranolkami.

Upekla výbornou bábovku.

Vytvoř větu :

– s Pks

– s Pt

-s Pup4

-s Puč

Úkoly na úterý 19. 5. 2020

-sešit mluvnice : Skladba. Vedlejší věty.

Vedlejší věta příslovečná místní – Kam? Kde?  Šel tam, kam chtěl.

VV příslovečná časová – Kdy? Když přišel, pozdravil.

VV příslovečná způsobová – Jak? Udělal to tak, jak chtěl.

Urči VV, VH, druh VV:

Když jsme přijeli domů, najedli jsme se.

Vypadal, jako by neuměl do pěti počítat.

Pojedeme tam, kde to známe.

Sotva napadl sníh, postavili sněhuláka.

Dělej tak, jak umíš.

Šel tam, kam ho nohy nesly.

 

Doplnění řešení  úkolu ze včerejšího dne:

Když  ..VV příslovečná časová

jako by…VV příslovečná způsobová

kde………VV příslovečná místní

Sotva..VV příslovečná časová

jak…VV příslovečná způsobová

kam ..VV příslovečná místní

Úkoly na 20. 5. 2020

-sešit literatury: František Ladislav Čelakovský: Dárek z lásky /báseň opiš/

 

Když jsem šel přes lávky,

našel jsem korálky

na pěti šňůrečkách navlečené,

dal-li je děvčátku

milý na památku,

bude mít srdéčko zarmoucené.

 

Každý to dobře ví,

že i ten nejmenší

dáreček z lásky je nejmilejší,

přijde – li k ztracení,

nikdy potom není

stříbrem ani zlatem k nahrazení.

/Ohlas písní českých/

Báseň je vybrána ze sbírky Ohlas písní českých. Čelakovský sbíral lidovou slovesnost a skládal poezii inspirovanou lidovou tvorbou.

Báseň se nauč./ Dej si termín např. do 14 dnů./

Odpověz na otázky/lze i ústně/.

1. Jaký je dárek z lásky?

2. Co se stane, když dárek ztratíme?

3. Urči počet slok a počet veršů.

4. Najdi rýmy.

 

Úkoly na čtvrtek 21. 5. 2020

Výpisky a výtah

– učebnice strana 147

Sopky – přečíst

Z uvedeného textu si můžeme udělat výpisky. To znamená, že v bodech, heslovitě zapíšeme informace, které nás zaujaly a jsou pro nás důležité. Např. :

 • sopky – místa, kde horké magma vystupuje skrz zemskou kůru na povrch
 • jsou různé druhy sopek
 • sopečný krb – rezervoár magmatu
 • kaldera – rozlehlý kráter – vrcholek sopečného kužele se zřítí dovnitř

/ 8 000 informací – upraveno/

-sešit slohu: Výpisky a výtah 

Výpisky – vypisujeme si z textu informace, které nás zaujaly, nebo jsou pro nás důležité.

Můžeme je psát v bodech, heslech. Mohou být stručné. Na závěr uvádíme zdroj informací ,autora, název díla.

Výtah – vypisujeme z textu hlavní myšlenky, musíme zachovat stavbu textu. Informace zapisujeme v krátkých větách. Na závěr uvádíme zdroj informací, autora, název díla.

Zkus si udělat výpisky z textu Sopky.

 

Kontrolní test č. 10 – pátek 22. 5. 2020

1.Co jsou to výpisky?…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Co je to výtah?…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Co napsal F.L. Čelakovský?………………………………………………………………………………………………………

4. Co je to lyrika?………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Urči druh vedlejších vět/přísl. místní, časová, způsobová/:

Když mě uviděl, usmál se…………………………………………………………….

Šel tam, kam ho nohy nesly…………………………………………………………

Vypadal, jako by neuměl do pěti počítat……………………………………….

Sotva přišlo jaro, vytáhl z garáže kolo………………………………………….

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá…………………………………………

6. Vyhledej rozvíjející větné členy:

Včera jsme jedli smažený sýr………………………………………………………………………………

Za deště sedí doma…………………………………………………………………………………………….

I přes překážky závod vyhrál………………………………………………………………………………..

Chovej se skromně……………………………………………………………………………………………….

7. Označ druh přívlastku/shodný, neshodný, postupně rozvíjející, několikanásobný/:

Petr, Pavel a Honza hrají fotbal…………………………………………………………………………….

Měl nové kalhoty s kapsami………………………………………………………………………………..

V domě bydlí babička a dědeček…………………………………………………………………………..

Naše milá teta ráda vaří…………………………………………………………………………………………

8. Urči, zda se jedná o přívlastek těsný, nebo volný:

Honza čte všechny knihy zabývající se historií…………………………………………………………………………….

9. Pravopis: /s, z, i, y/

_mazat tabul_,  _ lenivět, _ červivět, _ hrabat trávu, _ bít budku, _ hromáždit se, _ bírat papír,

usměvav_    člověk,  znám_    herec, ciz_  pes, čil_   kluk, s neznám_ m_    lidm_, skvěl _   sportovci,

v_ tečný oběd

 

 

Úkoly na pondělí 25.5. 2020

-sešit mluvnice: Skladba. Vedlejší věty příslovečné.

Z větných členů můžeme vytvořit vedlejší věty. Ptáme se na ně stejně jako na větné členy:

-VV přísl. místní – Kde? Kam?   Šel tam, kam ho nohy nesly.

-VV přísl. časová – Kdy? Když přišel, pozdravil.

-VV přísl. způsobová – Jak? Udělal to tak, jak chtěl.

-VV přísl. měrová – Do jaké míry? Kolik? Dostal tolik zlata, kolik unesl.

-VV přísl. příčinná – Proč? Protože neměl čas, nepřišel.

-VV přísl. účelová – Za jakým účelem?  Jeli na hory, aby si odpočinuli.

-VV přísl. podmínková – Za jaké podmínky? Kdybych měl čas, pomohu ti.

-VV přísl. přípustková- I přes co? /spojky třebaže, přestože, i když, ačkoliv/ Přestože neměl čas, pomohl mi.

Úkoly na úterý 26. 5. 2020

 • sešit mluvnice: Vedlejší věty příslovečné.
 • Urči druh VV:

Půjdu tam, kam mě nohy ponesou……………………………………….

Když napadl sníh, vytáhly děti sáňky…………………………………….

Dal mu tolik zlata, kolik unesl…………………………………………….

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá………………………………..

Nepřišel, protože musel pomáhat na zahradě……………………………………….

Šel do knihovny, aby si půjčil Aprílovou školu ………………………..

Kdybychom měli mouku, upekli bychom bábovku…………………………………..

Přestože pršelo, jeli na výlet……………………………………………………

Úkoly na středu 27. 5. 2020

Řešení včerejšího úkolu:

VV příslovečná místní, časová, měrová, způsobová, příčinná, účelová, podmínková, přípustková

Urči druh VV:

Když nastal večer, děti šly spát……………………………………..

Udělal to tak, jak chtěl……………………………………….

I když neměl čas, pomohl mi………………………………….

Nešli jsme na procházku, protože pršelo……………………………………..

Kdybychom  ho potkali, určitě mu to řekneme……………………………………..

Třebaže sliboval hory doly, nepolepšil se………………………………………..

Jak si kdo ustele, tak si lehne…………………………………………….

-sešit literatury: Kompozice literárního díla

Kompozice literárního díla může být různá:

 1. kronikářská – děj jde postupně v časovém sledu – nejčastější způsob
 2. retrospektivní – děj jde opačně, od konce na začátek – detektivky

 

Úkoly na čtvrtek 28. 5. 2020

-sešit slohu: Životopis

– Napiš strukturovaný životopis podle textu:

Božena Němcová

Narodila se v roce 1820 ve Vídni. Rodina se přestěhovala do Ratibořic na panství  kněžny Kateřiny Zaháňské. Přijela za nimi i babička Marie Magdaléna Novotná, která měla na Barunku velký vliv.V roce 1837 se konala svatba. rodiče vybrali Barunce Josefa Němce, který byl starší než ona. Měli spolu čtyři děti. Rodina se často stěhovala. Při pobytu v Praze se Němcová seznámila s českými spisovateli. Sama se velmi zajímala o literaturu. Sbírala lidovou slovesnost/pohádky/. Napsala Babičku, ve které vylíčila zážitky z dětství. Další díla, např. Divá Bára, V zámku a v podzámčí, Pan učitel líčí životy lidí z bohatých a chudých vrstev. Němcová zemřela roku 1862.

Kontrolní test č.  11 – pátek  29. 5. 2020

1. Co napsala Božena Němcová? /3/………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Vysvětli pojem retrospektivní kompozice……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Vysvětli pojem kronikářská kompozice……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Jak píšeme strukturovaný životopis?…………………………………………………………………………………………

5. Urči druh VV příslovečných:

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá……………………………………………………

Půjdu tam, kam mě nohy ponesou………………………………………………………..

Dostal tolik zlata, kolik unesl………………………………………………………………..

Až přijdeš, povím ti to…………………………………………………………………………..

Kdybych měl andulku, naučil bych ji mluvit……………………………………………

Nemám čas, protože se učím…………………………………………………………………

Vrátil se domů, aby zavřel okna…………………………………………………………..

Přestože sliboval hory doly, nepolepšil se……………………………………………..

I když pršelo,  nevzala si deštník…………………………………………………………

Kdybychom se vydali rovně, určitě nezabloudíme…………………………………….

Sotva otevřel dveře, už ho babička vítala s úsměvem…………………………………

Dělej to tak, jak umíš……………………………………….

6. Urči duh přívlastku:

Pili jsme mátový čaj s medem…………………………………………………………………

Tvoje nová kamarádka je sympatická……………………………………………………….

Pořádáme koncerty dechové, folkové i rockové hudby……………………………………..

Maminka si kupuje časopisy zabývající se zdravou výživou…………………..

7. Pravopis:

Včely a čmeláci poletoval_  nad loukou. Co jste hledal_?  Koně se pásl_.  Myslel_ jsme na vás.  Žákyně a žáci se shromáždil_    před školou.  Davy lidí sledoval_   fotbalov _   zápas. Navštívil_  nás Petrov_   známí.

8. Velká písmena- najdi chyby:

Náměstí Míru, Jižní Čechy, ulice U Dubu, Tichý oceán, Malá strana v Praze, Česká Republika,

Hora Sněžka, obecní úřad Míškovice, Den Matek

 

Úkoly na pondělí 1. června 2020

Dne 1. června je Mezinárodní den dětí. Všechno nejlepší, děti!

-sešit mluvnice: Vedlejší věty.

VV podmětná

– Ptáme se Kdo? Co?

Kdo hledá, najde. Kdo šetří, má za tři. Kdo se bojí, nesmí do lesa.

Je nutné, aby přišel. Je zajímavé, že sněží.

Většinou začíná vztažným zájmenem Kdo….., nebo  Je důležité…, Je nutné…, Je zřejmé….

Vyjadřuje podmět VH – Je důležité, aby přišel. Jeho příchod je důležitý.

VV předmětná

-Ptáme se pádovými otázkami Koho ? Co ? O čem?

Řekl, co máme dělat. /Co řekl?/

Mluvil o tom, co budeme vařit. / O čem mluvil?/

Nevíme, co si myslí. / Co nevíme?/

VV přívlastková

-Ptáme se Jaký? Jaká? Jaké?

Přišel člověk, který mi pomohl./Jaký člověk?/

Znám místo, které je nádherné. /Jaké místo?/

Znám místa, kde je hezky. / Jaká místa?/

VV přívlastková často začíná vztažným zájmenem který, kteří. Nahrazuje přívlastek  VH:

Četl jsem o lidech, kteří byli velmi moudří.

Četl jsem o moudrých lidech.

 

Úkoly na úterý 2. června 2020

-sešit mluvnice: Skladba. VV podmětná.

VV podmětná začíná vztažným zájmenem KDO:

Kdo hledá, najde.

Kdo šetří, má za tři.

Kdo tě zná, věří ti.

Může začínat i tvarem Je nutné, …Je  zřejmé, …Říká se,…Potvrdilo se,…Není nutné,…..:

Je zřejmé, že bude hezky.

Je nutné, aby uvařil oběd.

Říká se, že bude nádherné léto.

 • učebnice strana 78 / cvičení 2

Úkoly na středu 3. 6. 2020

-sešit literatury

Literatura umělecká a věcná

Literatura umělecká – poezie, próza, drama

Jejím úkolem je poskytnout čtenáři estetický zážitek,  pobavit ho, vyvolat pocity apod.

Literatura věcná – encyklopedie, naučné knihy

Jejím cílem je poučit čtenáře, doplnit znalosti, vysvětlit pojmy z různých oblastí apod.

Publicistické žánry – objevují se často ve sdělovacích prostředcích –  médiích / noviny,televize, internet, rozhlas/.

Patří sem zpráva, oznámení, komentář, reportáž/o zajímavých místech, která autor navštívil/,inzerát atd.

Úkoly na čtvrtek 4. 6. 2020

-mluvnice: Vedlejší věty

Kdo šetří, má za tři.

Je skvělé, že přišel.

Půjdu tam, kam mě nohy ponesou.

Kdo hledá, najde.

Udělal to tak, jak uměl.

Kdybych chtěl, dokážu to.

Přestože prší, nevzal si deštník.

-sešit literatury: Literatura faktu.

Stojí mezi věcnou a uměleckou literaturou. Autor pravdivě /podle dostupných zdrojů/ zpracovává určité události, objevy. Data i události jsou věrohodné, vycházejí z autorova bádání. Do prostředí je zasazen příběh. /ale nemá zde hlavní místo jako u umělecké literatury/.

Literatura faktu se objevila po II. světové válce. /Ludvík Souček/

 

Kontrolní test č. 12 – pátek 5. 6. 2020

1. Co patří do literatury umělecké?………………………………………………………………………………………

2. Co patří do literatury věcné?…………………………………………………………………………………………..

3. Charakterizuj literaturu faktu…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.  Jaké znáš základní větné členy?……………………………………………………………………………………….

5. Jaké znáš rozvíjející větné členy?./4/………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Autoři a díla:

Božena Němcová/2/…………………………………………………………………………………………………………….

Karel Jaromír Erben:……………………………………………………

František Ladislav Čelakovský:…………………………………………………………………

Jan Werich:………………………………………………………….

Jiří Žáček:……………………………………………………………

Jaroslav Seifert:……………………………………………………

7. Urči druh VV:

Kdo hledá, najde…………………………………………………….

Přestože pršelo, šli na pouť…………………………………….

Kdybych měl čas, zavolám ti……………………………………

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá…………………………….

Šel tam, kde ho nohy nesly……………………………………….

Půjdeme domů, abychom se najedli……………………………….

Protože hodně pracoval, byl unaven……………………………….

8. Pravopis:

Jsou to mil_  lidé.  Na m_  se můžeš spolehnout. Tvoje dom_  nka je správná. Tam_jší obyvatelé  se živ_    r   bolovem.   O m_   se nestarej! Připom_   l     mi   úkol.  Chovej se rozum___   a skrom___.

 

Úkoly na pondělí 8. 6. 2020

VV doplňková

Pozoroval koťata, jak si hrají.

Viděl Martina, jak jde k nám.

Slyšel kukačku, jak kuká u lesa.

VV doplňková – vidět, slyšet,  cítit,pozorovat …někoho nebo něco/, jak/kterak/ dělá něco

Viděl psa, jak si hraje s míčkem. / psa, jak si hraje/

Pozorovali balon, jak stoupá nad les. /balon, jak stoupá/

Učili malého Honzíka, kterak si má zavázat tkaničky.

-učebnice strana 100/1    Přečti si VV doplňkové.

Úkoly na úterý 9. 6. 2020

Vedlejší věty

Urči druh VV:

Kdo šetří, má za tři.

Přišel člověk, který mi pomohl.

Je to kniha, kterou mám nejraději.

Kdybych měl čas, přijdu.

Přestože snědl oběd, měl ještě hlad.

Šel tam, kam ho nohy nesly.

Je skvělé, že vyhráli.

Dostal jsem jedničku, protože jsem se učil.

Urči větné členy:

Naše kočka leží ráda na polštáři.

Známý zpěvák navštívil loni naši vesnici.

I přes překážky dosáhli cíle.

 

Řešení úkolu z včerejšího dne:

-VV podmětná, přívlastková, přívlastková, přísl. podmínková, příslovečná přípustková, příslovečná místní, podmětná, příslovečná příčinná

Úkoly na středu 10. 6. 2020

Publicistické žánry – objevují se v médiích/sdělovacích prostředcích/.Patří sem např. zpráva, oznámení, inzerát./viz hodina z minulého týdne/

Zpráva a oznámení – KDY? KDE? CO?

Zpráva – událost už proběhla

Oznámení – událost teprve proběhne

Napiš jednu zprávu, jedno oznámení.

Inzerát – koupě, prodej, pronájem, seznámeni

Napiš inzerát.

Úkoly na čtvrtek  11. 6. 2020

– naučit báseň  Dárek z lásky  /viz 20. 5. 2020/

– Kdo četl nějakou knihu, může si ji zapsat a poslat zápis na e- mail, nebo může dodat -„Čtenářský deník“.

– Opakování

1.Synonyma /slova stejného nebo podobného významu/

chodit – kráčet

Antonyma /slova opačného významu/

světlo – tma

smutek – radost

mlčet – mluvit

Homonyma / slova, která se stejně píší, ale mají zcela jiný význam/

kolej – železniční trať, vysokoškolská ubytovna

jeřáb – pták

2. Odborné názvy/termíny/

Jsou to slova jednoznačná, mají jeden přesný význam.

Např. příslovce, lichoběžník, podstatné jméno, sluneční soustava

Terminologie – odborné názvosloví

3. Slova mnohoznačná – mají několik významů

oko /zrak, na polévce, pytlácké oko…/

ucho /uši, ucho na hrnci/

kořen /část rostliny, kořen slova/

U mnohoznačných slov vzniká podobnost často na základě vnějšího vzhledu – tvar, velikost…

 

Kontrolní test č. 13 – pátek 12. června 2020

1. Napiš synonyma k uvedeným slovům:

běžet – ………………………….., dějepis………………….., hezky……………………………

2. Napiš antonyma k uvedeným slovům

ticho……………….., mluvit………………………., světlo……………………………

3. Najdi homonyma/zakroužkuj je/:

los, oko, ucho, podstatná jména, vlna, kořen, jeřáb

4. Co jsou to termíny?……………………………………………………………………………

5. Najdi v textu odborné názvy:

Podstatná jména označují osoby, zvířata, věci. Narýsuj lichoběžník! Před námi se objevila chaloupka.

6. Autoři a díla:

Božena Němcová……………………………………………………………..

Karel Jaromír Erben………………………………………………………..

František Ladislav Čelakovský……………………………………………………………………..

Eduard Petiška…………………………………………………………………….

Jaroslav Seifert……………………………………………………………………….

Jules Verne…………………………………………………………………………..

Karel IV………………………………………………………………………………..

7. Vyhledej přívlastky a urči jejich druh

Uprostřed  pole stojí stará hruška………………………………………

Jedl rohlík se sýrem………………………………………….

Naše milá teta ráda peče……………………………………………………

Půjč mi žlutou a modrou pastelku……………………………………..

8. Urči druh VV:

Kdo šetří, má za tři……………………………………

Slyším psa, jak štěká…………………………………………..

Přestože nám to slíbil, nedodržel slovo…………………………………………………………..

Znám člověka, který je velmi moudrý…………………………………………………………..

Kdyby bylo hezky, šli bychom na procházku………………………………………………………

Udělej to tak, jak umíš………………………………………………………..

Petr šel do obchodu, aby koupil rohlíky………………………………………………………

V neděli k nám přišli hosté, protože jsme slavili dědečkovy narozeniny……………………………………

9. Urči rozvíjející větné členy:

 

Včera k nám přišli milí hosté…………………………………………………………………………

10. Pravopis. Najdi chyby:

Pražský hrad,  Karlův most, Náměstí Míru, Třicetiletá válka, ulice U Dubu, Karlovy Vary, Hostýnské vrchy, Severní Evropa

11. Doplň:

skvěl_     výkon, tam_  jší obyvatelé, o Honzov__, ciz__ pes, v__hodná  koupě, nejv__znam_jší

 

Úkoly na pondělí 15. 6. 2020

Literatura – opakování

Literatura faktu – stojí na pomezí literatury umělecké a věcné. Patří sem:

-životopis, vlastní životopis, paměti, deník, cestopis

Struktura literárního díla:

1.tematika/o čem dílo je/

2. kompozice/jak je dílo psáno/

3. jazyk/jaký autor používá jazyk/

Jazyk může být spisovný a nespisovný. V díle /v knize/ se mohou objevovat např. básnická slova/vesna – jaro, luna – měsíc/, nářečí, slova lichotivá /pejsánek/ , hanlivá/psisko/.

 

Úkoly na úterý 16. 6. 2020

Opakování:

1. Napiš synonymum ke slovu pěkný.

2. Napiš antonymum ke slovu pěkný.

3. Najdi homonyma: oko, los, kolej.

4. Najdi hromadná podstatná jména: listí, lidstvo, prázdniny.

5. Najdi pomnožná podstatná jména: prázdniny, dveře, ptactvo.

6. Urči druh VV: Kdo hledá, najde. Je skvělé, že vyhrál.

7. Co napsala Božena Němcová?

Úkoly na středu 17. 6. 2020

Opakování – pravopis.

Na dvorku byl_   housata a káčata. Včely a čmeláci poletoval_. Holky a kluci hrál_  házenou.

Koně se pásl_. Lidičky se sešli_. Sněhuláci roztál_. Strašáci stál_   na pol_. Slyšel_  jste pohádku o drakov_? Rodiče se smál_. Zpíval_   jsme písničky o létě. Davy lidí jásal_. Skupiny sportovců trénoval_.

Knihy se mi líbil_. Jeho oči zářil_  štěstím.

Božena Němcová:

K. J. Erben:

František Ladislav Čelakovský:

 

Úkoly na čtvrtek 18. 6. 2020

Opakování: /Lze zpracovat i ústně/

Zkus, zda ovládáš učivo.

1.Základní větné členy

2.Rozvíjející větné členy

3.Druhy VV

4.Synonyma

5. Antonyma

6.Homonyma

7. Pomnožná, hromadná, látková podstatná jména /přílad/

8. Jmenné tvary přídavných jmen /příklad/

9. Božena Němcová

Karel Jaromír Erben

Jiří Žáček

Eduard Petiška

Karel Čapek

 

Úkoly na pátek 19. 6. 2020/lze zpracovat i ústně/

Opakování

1.Božena Němcová

2.Karel Jaromír Erben

3. F.L. Čelakovský

4. Synonyma

5. Antonyma

6.Homonyma

7. Sousloví

8. Větné členy

9. Druhy VV

 

Úkoly na pondělí 22. 6. 2020 /lze i ústně/

1. Základní větné členy

2.Rozvíjející větné členy

3. Druhy přísudků /slovesný, jmenný se sponou, jmenný, vyjádřený citoslovcem/

Pes štěká……………..Jsem zdravá……………..Mladost radost………..

Žába žbluňk do vody…………………………

4. Druhy podmětů /vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný/

Teta vaří………………….Zpíváme písničky……………….

Hlásili to v rozhlase. Hrají Prodanou něvestu……………………

5. Druhy VV

Kdo šetří, má za tři…………………………………….

Šel tam, kam ho nohy nesly………………………………………..

Kdybych chtěl, dokážu to…………………………………………….

Znám muže, který je velmi moudrý…………………………………..

 

Úkoly na úterý 23. 6. 2020

Opakování

1. Věta jednočlenná – má pouze část přísudkovou /Stýská se mi. Prší. Sněží./

2.Věta dvojčlenná – má podmět i přísudek. /Pes štěká. Štěká./

3. Větný ekvivalent /Petře! Pěkný den. Zajímavé. Stop!/

4. Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, František Ladislav Čelakovský, Jiří Žáček, Eduard Petiška, Karel IV. ,Jaroslav Seifert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

+é.