Projektový den-environmentální výuka

Ve čtvrtek 28. dubna jsme s dětmi opět zavítali v rámci projektového dne do Kurovického lomu – čekal nás celodenní pobyt s odborným lektorem.  Děti se nejdříve seznámily s prostředím  lomu, který je unikátní přírodní památkou (dříve se zde těžil vápenec). Proběhla skupinová ukázka života včel ve včelíně a pobyt v bio poli včelstva. Během

Výtvarné tvořivé dopoledne

V úterý 5. dubna jsme využili špatného počasí a celé dopoledne děti tvořily různé výrobky s velikonoční tematikou. Děti pracovaly ve smíšených skupinkách Veverek i Zajíčků, cílem bylo také posílení mezitřídních vztahů mezi dětmi. Čtyři skupinky se vystřídaly na různých stanovištích po celém prostoru školky. Bylo využito většinou přírodních...

Vítání jara

V pondělí 4. dubna jsme den po Smrtné neděli přivítali jaro. V průběhu celého týdne jsme si připomínali jarní tradice a zvyklosti, které se uchovaly v různých částech Moravy. V naší oblasti  jaro vítají mladé dívky obchůzkou s májkem, v jiných částech se chodí s Morenou. Naše děti si zkusily s  pomocí paní učitelky vyrobit

Byli jsme v divadle

Ve středu 30. března se nám po dvouleté pomlce podařilo vyjet autobusem do zlínského divadla Malá Scéna na pohádkové představení Kosí bratři. Děti tak mohly prožít společně s ptačími kamarády několik veselých příběhů. Odměnou hercům byl závěrečný potlesk a úsměv na dětských tvářích v celém hledišti (viz fotogalerie).