Projektový den

Ve čtvrtek 22. září proběhl v naší mateřské škole projektový den. Ve spolupráci s odborným lektorem jsme se s dětmi v obou třídách zaměřili pomocí pohybových her na upevňování přátelských vztahů, rozvoj komunikace, řešení krizových situací a skupinové práce spojené s adaptací nových dětí. Počasí se vydařilo, proto jsme část aktivit mohli...

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin – změna

Oznamujeme, že provoz mateřské školy bude v době letních prázdnin přerušen od 18. 7. 2022 do 24. 8. 2022. Provoz MŠ Mysločovice bude znovu zahájen ve čtvrtek 25. 8. 2022. POZOR ZMĚNA – V pátek 26. 8. 2022 bude z technických důvodů provoz školky zajištěn jen dopoledne do 12 hodin. Poměrná částka školného v červenci bude

Slavnostní pasování

„Pasuji tě touto dýkou z ocele, aby se ti do školy kráčelo vesele. Vstaň a podej mi svou pravici, od září budeš ve školní lavici.“ Těmito slovy byli 22. června 2022 pasování na školáky naši milí předškoláci. Kromě pasovaných dětí byli k tomuto slavnostnímu aktu do obřadní síně obecního úřadu v Mysločovicích pozváni také jejich

Pohádkový les

Ve středu 1. června se vydaly naše děti do Pohádkového lesa, který pro ně připravili žáci devátého ročníku společně se svými třídními – paní učitelkou Mezlovou a panem učitelem Měrkou. A jak už to v pohádkových lesích bývá, nechyběli skřítci, čerti, víly, čarodějnice a jiné postavičky ze známých pohádek či večerníčků. Děti plnily různé...