Znovuotevření mateřské školy

Dne 8. 4. 2021 nám byly v odpoledních hodinách poskytnuty informace ke znovuotevření mateřské školy. Zákonní zástupci byli ohledně této situace bezprostředně informováni pomocí mailů, ještě téhož dne byla svolána na 17.30 hodin on-line třídní schůzka pro rodiče dětí. Schůzka se konala výhradně pro zákonné zástupce dětí, které plní povinné...

Masopustní karneval

V pondělí 15. února se konal v naší školce „Masopustní karneval“. Třídy Zajíčků a Veverek si oblékly kostýmy pohádkových bytostí či jiných postaviček a zvířátek. Společně jsme si  zasportovali a plnili různé úkoly, odměnou všem dětem byl Balonkový klaun. Den se vydařil a všechny děti si ho užily, máme tak za sebou další část projektu