Podzimní tvořivé odpoledne

Ve čtvrtek 30. září se uskutečnilo po roční covidové pomlce naše tradiční „Podzimní tvořivé odpoledne rodičů s dětmi“. Rodiče si s dětmi mohli vytvořit přírodní závěsy na dveře s využitím větviček, listů, šípků a jiných přírodnin. Akce se uskutečnila v naší školní zahradě, počasí nám velmi přálo, a tak si všichni toto slunné...

Čteme dětem – 1. čtení

Ve čtvrtek 30. září dopoledne jsme zahájili v rámci rozvoje komunikačních dovedností dětí jednu z dílčích celoročních aktivit s názvem „Čteme dětem“. S využitím externích čtenářů při předčítání dětem tak chceme prohlubovat u dětí předčtenářskou gramotnost. K prvnímu předčítání byla pozvána Mgr. Michaela Doleželová, která našim...

Projektový den v Kurovickém lomu

Ve čtvrtek 16. září proběhl v naší školce Projektový den – environmentální výuka s využitím regionálních zdrojů. Děti se nejdříve seznámily s blízkým prostředím Kurovického lomu, který je také přírodní památkou v unikátní ekologické lokalitě. Pomocí prožitkového učení smyslovým vnímáním pak proběhla apiterapie ve včelíně s ukázkou života...

Zahájení nového školního roku v MŠ

Vážení rodiče, zde jsou stručné pokyny k novému školnímu roku 2021-2022 v naší mateřské škole. Příchod dětí 6.15 – 7.55 hodin. Rodičům je vstup povolen  s ochranou dýchacích cest, rodiče musí své děti předat do třídy paní učitelce osobně. Děti ochranu dýchacích cest mít nemusí, nebudou testovány. Je žádoucí, aby rodiče pobývali ve...

Prosba a poděkování

VÁŽENÍ RODIČE, KAŽDÝ ROK OD VÁS DOSTÁVÁME SPOUSTU KRÁSNÝCH KVĚTIN ČI DÁREČKŮ A VELMI SI TOHO VÁŽÍME. MINULÝ TÝDEN JIŽNÍ MORAVU POSTIHLA ŽIVELNÁ KATASTROFA A BĚHEM CHVÍLE ZMĚNILA ŽIVOTY MNOHA LIDÍ. BUDEME RÁDY, KDYŽ MÍSTO POZORNOSTÍ PRO NÁS POŠLETE PENÍZE POTŘEBNÝM. Děkujeme  Vám za spolupráci a přejeme všem krásné prázdniny.

Ukončení projektu „Se Sokolem do života“

I přestože byl tento rok velmi náročný z důvodu pandemie, naše děti se celoročně účastnily projektu „Se Sokolem do života“ aneb „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Cílem projektu bylo zdokonalit u dětí hrubou motoriku formou pohybových her  a cvičení v interiéru i exteriéru. Děti cvičily a plnily jednotlivé...

Dětským srdíčkům

V úterý 15. 6. jsme v naší školce zhlédli muzikálové představení. Pan Břetislav Vojkůvka (tenorista a operní pěvec) děti zaujal nejen zpěvem, ale také svým uměleckým projevem a poutavým vyprávěním o zvířátkách doplněným krásnými obrázky. Všechny děti se zapojily do pohybových aktivit a mohly si vyzkoušet účinkování při vystoupení. Pěkný...

Projektový den

V průběhu celého měsíce se děti z naší MŠ v rámci řízených i námětových činnosti seznamovaly s živou přírodou prostřednictvím projektu „Zvířátka – přátelé a pomocníci člověka“ – environmentální vzdělávání. Získávaly vědomosti o sounáležitosti člověka a zvířátek. Přímým pozorováním i kontaktem získávaly znalosti o...