Malý hasič – ukázka IZS

Taktéž čtvrtek 6. června byl netradiční, přijeli k nám členové Hasičského záchranného sboru ČR. Velitel zlínské čety pan Sladký a jeho kolegové dětem ukázali hasičskou výstroj včetně pomůcek, vybavení hasičského auta s cisternou. Každý si mohl vyzkoušet žáruvzdorný oblek, helmu, práci se speciálními nůžkami apod. Velitel holešovské stanice pan...

Malý zdravotník – ukázka IZS

Ve středu 5. června k nám zavítal tým zdravotníků z Kroměřížské nemocnice, který během dopoledne dětem předvedl, jak vypadá práce paní doktorky, zdravotní sestry i řidiče sanitky. Děti si vyzkoušely práci s fonendoskopem, infúzí, oblékly si lékařský plášť, učily se obvazovat zranění, prohlédly si vybavení sanitky. Na oplátku děti ukázaly, co se...

Pohádkový les

V pátek 31. května děti oslavily svůj svátek návštěvou Pohádkového lesa, který pro ně připravili žáci devátého ročníku pod dohledem svých třídních učitelů. V areálu školní zahrady, obecního hřiště i výletiště tak naši Zajíčci a Veverky za doprovodu pohádkového Shreka mohli soutěžit v jízdě na koloběžce či odrážedle, v házení míčem a šiškou na...

Besídka a pasování budoucích školáků

Ve čtvrtek 23. května se konala v odpoledních hodinách v sále hasičské zbrojnice Besídka spojená se Slavnostním pasováním předškoláků. Nejdříve maminky, tatínkové, babičky i dědečkové zhlédli hudebně pohybová pásma mladších dětí – Zvířátek a pak starších dětí – Mravenečků. Odměnou pro všechny účinkující byla pochvala i  velký...

Dopravní školička – návštěva dopravního hřiště

Ve středu 22. května jsme se vypravili autobusem s oběma třídami na návštěvu dopravního hřiště v Otrokovicích, kde nás již čekaly lektorky paní Dolinová a Pavelková. Zajíčci i Veverky se nejdříve  seznámili se základními pravidly bezpečnosti a pak je čekalo celé dopoledne jízd na kolech, koloběžkách i odrážedlech s využitím světelných semaforů...

Návštěva předškoláků v základní škole

21. květen byl pro naše předškoláky velkým dnem. Budoucí prvňáčci šli na návštěvu do místní základní školy. Viděli, jak probíhá výuka českého jazyka v první třídě, společně se zapojili při práci u interaktivní tabule, o přestávce pozdravili své starší kamarády, prohlédli si školní družinu, jídelnu i tělocvičnu. Po prázdninách tak mohou jít do...