Čteme a vyprávíme dětem – návštěva muzea

V rámci celoroční dílčí aktivity „Čteme a vyprávíme dětem“ jsme s dětmi 25. března navštívili muzeum v Sazovicích. Paní kronikářka Mgr. Věra Nejezová dětem vyprávěla, jak se dříve slavili Velikonoce. Ke sváteční atmosféře přispěla krásně vyzdobená světnice včetně velikonočního obřadního pečiva – jidášků, mazance, beránka a...

Jarní aktivity

Před Smrtnou nedělí jsme se s dětmi rozloučili se zimou – z pečiva jsme vyrobili Mořenu, kterou jsme utopili v potoce a jaro jsme přivítali lidovými říkadly u májíčku. Konečně se oteplilo a mohli jsme vyrazit do přírody pozorovat květiny, hmyz a ptáky vracející se z teplých krajin. Ve velikonočním týdnu si děti zkusily zaset

Ekologický slabikář – koncert pro děti

20. března k nám zavítal pan Mgr. Ivan Urbánek hudebník a bývalý pedagog se svým programem zaměřeným na ekologii. Za doprovodu harmoniky a ukulele si s dětmi zazpíval písničky o  přírodě a zvířátkách, společně si zahráli pohybové hry na třídění odpadu a jak se  správně chovat v přírodě.  Cílem tohoto výchovného koncertu bylo uvědomění si

Masopustní karneval

V pondělí 5. února se konal Masopustní karneval. V sále hasičské zbrojnice se sešli kouzelníci, princezny, malí řemeslníci a spousta pohádkových či filmových postaviček. Ve spolupráci s Agenturou Jana jsme pro děti připravili zábavné dopoledne, kde je čekalo spousta her, tančení, zpívání a sportování. Masopustní karneval se vydařil i díky...

Čteme a vyprávíme dětem

V rámci celoroční dílčí aktivity Čteme a vyprávíme dětem, ve které se zaměřujeme na upevnění verbální komunikace dětí a předčtenářské gramotnosti, nás v pátek 2. února navštívil profesionální hasič pan Haderka. Tatínek jednoho z našich chlapců poutavou formou děti seznámil se svým řemeslem a názorně předvedl hasičskou výzbroj. Děti se zatajeným...