Dopravní výchova

Dne 8. 11. 2022 žáci 4. ročníků navštívili Dopravní hřiště v Otrokovicích. Nejdříve na žáky čekala teoretická část, v níž je paní lektorka seznámila s pravidly silničního provozu, jednotlivými značkami a předpisy, které je nutné dodržovat. V praktické části si žáci vyzkoušeli a procvičili své znalosti v terénu. Na chvíli se stali jak chodci...