Recitační soutěž

Dne 15. 2. 2024 se uskutečnilo školní kolo Recitační soutěže pro I. stupeň. Recitovalo se ve dvou kategoriích a všichni recitující předvedli obdivuhodné výkony. Na třetím místě se v kategorii 2. a 3. tříd umístil Matyáš Mayer (2. A). Druhé místo obsadila Kristýna Dana Zbořilová (3. A). A výhercem první kategorie byl Šimon Švach (3. B).

Dopravní výchova

Dne 8. 11. 2022 žáci 4. ročníků navštívili Dopravní hřiště v Otrokovicích. Nejdříve na žáky čekala teoretická část, v níž je paní lektorka seznámila s pravidly silničního provozu, jednotlivými značkami a předpisy, které je nutné dodržovat. V praktické části si žáci vyzkoušeli a procvičili své znalosti v terénu. Na chvíli se stali jak chodci...