Adaptační pobyt třídy 5. A

Ve dnech 19. až 22. září se třída 5. A zúčastnila adaptačního pobytu na Hájence Semetín. Během adaptačního pobytu se děti naučily vzájemné spolupráci, respektu a komunikaci. Pro děti byl připraven velmi pestrý a zajímavý program, který si užily i přes nepříznivé počasí. Závěrem našeho adaptačního pobytu bylo opékání špekáčků. U ohniště si děti...