S novým školním rokem jsme opět zahájili  dílčí celoroční aktivitu s názvem „Čteme a vyprávíme dětem“, která je zaměřena na rozvoj a posílení verbální komunikace dětí. Během září a října nás navštívili tři externí čtenáři: praktikantka slečna Adéla Patáková a dědeček s babičkou Dvořákovi. Děti si poslechly podzimní pohádkové příběhy, o kterých si pak všichni společně vyprávěli. Nechyběla ani sladká odměna z kouzelného košíčku v podobě hrušek. V rámci této aktivity jsme dále s dětmi ze třídy Veverek nacvičili pohádku „O veliké řepě“. Její dramatizaci pak na konci října Veverky předvedly malým Zajíčkům, kteří pro ně na oplátku vyrobili dárek v podobě papírových řep.