!!! Pokud někdo nemá přístup k učebnici a pracovnímu sešitu Čj, mrkněte na učebnice online.


Skype

 • Pro usnadnění komunikace si prosím zkuste nainstalovat do počítačů (chytrých telefonů) klienta služby Skype.
 • Založte si Skype účet – jednoduchý návod pro PC verzi máte zde.
 • Mé Skypové jméno: live:.cid.45be9fcfd6f99547
 • Pokud nemáte možnost používat webkameru nebo mikrofon, nic se neděje. Pořád můžete používat chat a poslouchat/sledovat mě. Rád bych tohle použil k dovysvětlení učiva a řešení vašich dotazů.

Rozvrh on-line výukyUčivo 23. 6. 2020

Opakování – Slova a jejich význam (slovesa)

Publikováno 22. 6. 2020 ve 20:10


Učivo 22. 6. 2020

Opakování – Slova a jejich význam (přídavná jména)

Publikováno 21. 6. 2020 ve 12:10Učivo 19. 6. 2020

Opakování – Slova a jejich význam (podstatná jména)

Publikováno 18. 6. 2020 ve 20:15


Učivo 18. 6. 2020

Procvičování pravopisu – skloňování podstatných jmen

Publikováno 17. 6. 2020 ve 21:00


Učivo 17. 6. 2020

Procvičování pravopisu

Publikováno 16. 6. 2020 v 19:50


Učivo 16. 6. 2020

Větné členy – procvičování

 • Na webu Umíme česky procvičujte rozpoznávání větných členů ve větách. Cvičení má 291 vět, vyřešte 10 z nich, pokud narazíte na nějaký problémový příklad, poznačte si jej a společně si ho vysvětlíme během středeční on-line hodiny.
 • Připomínám nutnost odevzdání sešitů ke kontrole (mluvnice, literatura) do 18. 6. 2020.

Publikováno 15. 6. 2020 ve 21:20


Učivo 15. 6. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Literatura – porozumění textu

Publikováno 14. 6. 2020 ve 21:50Učivo 12. 6. 2020

Kontrolní úkol č. 13

 • Dnes vás čeká poslední kontrolní úkol z Čj:
  • Pokuste se ve třinácti větách shrnou své pocity z uzavření školy a distanční výuky.
   • (Co se vám na stávajícím stavu líbí/nelíbí a proč? Jak vám šla domácí příprava? Co byste chtěli zlepšit? Co vám chybí/nechybí …)
  • Úkol můžete odevzdat v elektronické podobě (textový dokument, fotka) i osobně napsaný na papíře.
  • Termín odevzdání je do 16. 6. 2020, 15:00 hod.

Publikováno 11. 6. 2020 ve 20:40


Učivo 11. 6. 2020

Větné členy – procvičování

 • Stáhněte si tento dokument a pracujte dle zadání.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu.

Publikováno 10. 6. 2020 ve 22:20


Učivo 10. 6. 2020

Větné členy – procvičování

 • Zkontrolujte si včerejší práci (odkaz).
 • Na webu Umíme česky procvičujte rozpoznávání větných členů ve větách. Cvičení má 25 vět, vyřešte minimálně 10 z nich, pokud narazíte na nějaký problémový příklad, poznačte si jej a společně si ho vysvětlíme během čtvrteční on-line hodiny.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu.

Publikováno 9. 6. 2020 ve 21:20


Učivo 9. 6. 2020

Doplněk – procvičování

 • Do mluvnického sešitu si napište věty z tohoto zadání, vyznačte v nich základní skladební dvojice a podtrhněte doplňky. (Kdo má možnost, může si zadání vytisknout a nalepit.) V průběhu středeční on-line hodiny cvičení společně zkontrolujeme.

Publikováno 8. 6. 2020 ve 21:30


Učivo 8. 6. 2020

Literatura – porozumění textu

 • Vyřešte on-line cvičení zaměřené na čtení s porozuměním. Do literárního sešitu si zezadu poznačte název textu a skutečný počet chyb, které jste při řešení udělali.

Publikováno 7. 6. 2020 ve 21:50Učivo 4. a 5. 6. 2020

Kontrolní úkol č. 12

 • Na začátku uzavření školy jste dostali v rámci slohu za úkol vypracovat cvičení 16 ze strany 138 v učebnici (odkaz na původní zadání práce). Jeden z bodů zadání (d) je vytvoření vlastní charakteristiky, kterou jsem měl v plánu hodnotit jako slohovou práci po vašem návratu do školy. Jelikož se blíží závěr školního roku, je načase tento úkol dokončit.
 • Shrnutí zadání kontrolního úkolu č. 12:
  • Učebnice, strana 138/16 – vypracujte celé.
   • Bod d – vytvoření vlastní charakteristiky – minimální rozsah je 120 slov. Vlastní charakteristiku můžete napsat na počítači v textovém editoru (preferuji), nebo ručně na papír.
   • Hotový úkol můžete posílat e-mailem (výsledek bodů a, b, c vyfotíte) nebo odevzdat osobně, pokud dorazíte v příštím týdnu do školy.
   • Termín odevzdání je tentokrát do 11. 6. 2020.
   • V případě nejasností pište (e-mail/Skype).
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 11:00 – osvěžíme si charakteristiku a probereme rozdělení do skupin pro návrat do školy.

Publikováno 3. 6. 2020 ve 22:50


Učivo 3. 6. 2020

Větné členy – opakování

 • V pracovním sešitě (1. díl) vypracujte tato cvičení:
  • Strana 32, cvičení 1.
  • Strana 32, cvičení 2.
  • Strana 32, cvičení 3.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 11:00.

Publikováno 3. 6. 2020 v 8:10


Učivo 2. 6. 2020

Mluvnice – Doplněk

 • Do mluvnického sešitu si opište tento zápis (kdo má možnost, může tisknout a lepit).
 • Na třetí stránce máte krátké cvičení, které se pokuste vyřešit.

Publikováno 1. 6. 2020 ve 21:10


Učivo 1. 6. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Procvičování pravopisu

Publikováno 31. 5. 2020 v 18:50Učivo 29. 5. 2020

Kontrolní úkol č. 11

Publikováno 28. 5. 2020 ve 20:45


Učivo 28. 5. 2020

Literatura – porozumění textu

 • Vyřešte on-line cvičení zaměřené na čtení s porozuměním. Do literárního sešitu si zezadu poznačte název textu a skutečný počet chyb, které jste při řešení udělali.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 11:00.

Publikováno 27. 5. 2020 ve 21:50


Učivo 27. 5. 2020

Příslovečné určení – procvičování

 • Z učebnice vypracujte do sešitu tato cvičení:
  • strana 91, cvičení 3 – vypište slova zapsaná kurzívou a určete druh PU.
  • strana 93, test č. 19, otázky 1 až 8 – napište číslo otázky a písmeno odpovědi.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 11:00.

Publikováno 26. 5. 2020 ve 21:10


Učivo 26. 5. 2020

Příslovečné určení – procvičování

 • Zkontrolujte si včerejší práci (odkaz).
 • V pracovním sešitě (1. díl) vypracujte cvičení 3 a 4 na straně 30.

Publikováno 26. 5. 2020 v 6:30


Učivo 25. 5. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Příslovečné určení – podtypy PU způsobu

 • Do sešitu si napište nadpis: Příslovečná určení zřetele, původce děje, prostředku a společenstva.
 • Ze strany 90 v učebnici si do sešitu překreslete tabulku se shrnutím těchto příslovečných určení.
 • V učebnici na straně 91 si pročtěte modrý rámeček s podrobnějším popisem zmíněných PU.
 • Do sešitu vypracujte cvičení 1 ze strany 91 (učebnice) – stačí vypsat slova napsaná kurzívou a určit u nich PU.

Publikováno 24. 5. 2020 v 16:10Učivo 22. 5. 2020

Kontrolní úkol č. 10

 • Vzhledem k náloži úkolů, která vás čeká a vynechání čtvrteční on-line výuky je zadání 10. kontrolního úkolu shodné se čtvrtečním procvičováním. Kdo chce, může si stáhnout nové zadání, kdo máte zadání ze včerejška, jen na něj napište 10. kontrolní úkol a podepište se.
 • Termín odevzdání je do 26. 5. 2020, 12:00 hod.

Publikováno 21. 5. 2020 v 19:45


Učivo 21. 5. 2020

Větné členy – procvičování

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování (odkaz).
 • Stáhněte si tento dokument a pracujte dle zadání.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 11:00. Dnešní on-lina výuka se ruší z důvodu přípravy techniky pro vyučování na prvním stupni.

Publikováno 20. 5. 2020 ve 22:30


Učivo 20. 5. 2020

Příslovečné určení – procvičování

 • Stáhněte si tento dokument a pracujte dle zadání.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 11:00.

Publikováno 19. 5. 2020 v 19:55


Učivo 19. 5. 2020

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování (odkaz).

Procvičování pravopisu

 • Vyřešte následující on-line cvičení, do sešitu si napište název cvičení a slova, ve kterých jste chybovali.

Publikováno 18. 5. 2020 v 17:10


Učivo 18. 5. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Příslovečné určení příčiny, účelu, podmínky a přípustky

 • V učebnici si na straně 89 pročtěte modrý rámeček, který vás seznámí s novými druhy PU.
 • Do sešitu vypracujte cvičení 1. ze strany 89 v učebnici.
  • Neopisujte celé věty. Z každé věty stačí vypsat dané PU (psáno kurzívou) a určit jeho druh (příčina, účel, podmínka, přípustka).

Publikováno 17. 5. 2020 v 19:05Učivo 15. 5. 2020

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování (odkaz).

Kontrolní úkol č. 9

Publikováno 14. 5. 2020 v 18:40


Učivo 14. 5. 2020

Větné členy – procvičování

On-line výuka

 • Proběhne dle rozvrhu od 11:00, zaměříme se na chyby v kontrolním úkolu č. 8 a podíváme se na grafický rozbor věty jednoduché.

Publikováno 13. 5. 2020 v 19:20


Učivo 13. 5. 2020

Příslovečné určení způsobu a míry

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování (odkaz).
 • V učebnici si na straně 88 zopakujte učivo o PU způsobu a podívejte se na PU míry, které je pro vás nové. (modrý rámeček).
 • Zkuste vyřešit toto cvičení.

Procvičování pravopisu

On-line výuka

 • Proběhne dle rozvrhu od 11:00, zaměříme se na chyby v kontrolním úkolu č. 7 a podíváme se na příslovečná určení.

Publikováno 12. 5. 2020 v 15:40


Učivo 12. 5. 2020

Příslovečné určení času a místa

 • V učebnici si na straně 86 zopakujte učivo o PU místa a času (modrý rámeček).
 • Ze strany 87 vypracujte cvičení 2 (nahoře) – doplňte do vět vhodná PU místa nebo času.

Procvičování pravopisu

Publikováno 11. 5. 2020 v 19:55


Učivo 11. 5. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Mluvnice – Příslovečné určení

 • Do mluvnického sešitu si opište tento zápis (kdo má možnost, může tisknout a lepit).
 • Do mluvnického sešitu si překreslete tabulku „Druhy příslovečných určení“ ze strany 86 (v učebnici).

Publikováno 10. 5. 2020 v 17:05Učivo 7. 5. 2020

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování (odkaz).
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 11:00.

Kontrolní úkol č. 8

Publikováno 7. 5. 2020 v 7:10


Učivo 6. 5. 2020

Přívlastek – procvičování

 • Do mluvnického sešitu vypracujte tato cvičení:
 • On-line hodina začne dle rozvrhu v 11:00.

Publikováno 6. 5. 2020 v 6:15


Učivo 5. 5. 2020

Sloh – Pozvánka

Otevřete si učebnici na straně 141 a:

 • Přečtěte si v modrých rámečcích, co to pozvánka je, jaký má účel a co má obsahovat.
 • Cvičení 1 a) a b) – prohlédněte si pozvánky a zamyslete se, kterým skupinám lidí jsou určené.
 • Cvičení 2 – popřemýšlejte, co pozvánce chybí a co by se na ni mělo doplnit.
 • Pozvánce se budeme společně věnovat v části středeční on-line hodiny.

Publikováno 4. 5. 2020 ve 21:25


Učivo 4. 5. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Mluvnice – Přívlastek

 • Do mluvnického sešitu si opište tento zápis (kdo má možnost, může tisknout a lepit).
 • V pracovním sešitě (1. díl) vypracujte cvičení 9 na straně 31.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu (středa a čtvrtek od 11:00).

Publikováno 3. 5. 2020 ve 20:05Učivo 30. 4. 2020

Kontrolní úkol č. 7

Publikováno 29. 4. 2020 ve 20:15


Učivo 29. 4. 2020

Mluvnice – Přívlastek

 • Do mluvnického sešitu si opište tento zápis (kdo má možnost, může tisknout a lepit).
 • V pracovním sešitě (1. díl) vypracujte cvičení 8 na straně 31.

Výuka přes Skype

 • Přibližně v 11:00 (středa 29. 4. 2020) začnu ve skupině 7.A_čeština skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se. Asi 30 minut se budeme věnovat přívlastkům a pátému kontrolnímu úkolu.

Publikováno 28. 4. 2020 v 17:10


Učivo 28. 4. 2020

Mluvnice – Přívlastek

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování dle tohoto řešení.
 • V pracovním sešitě (1. díl) vypracujte cvičení 6 a) na straně 31.

Publikováno 27. 4. 2020 v 19:40


Učivo 27. 4. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Mluvnice – Přívlastek

 • Do sešitu vypracujte tato cvičení:
  • Učebnice, strana 94/3.
  • Učebnice, strana 95/5 a), b)pouze prvních pět výrazů použijte v krátkých větách.
 • On-line výuka proběhne ve středu a ve čtvrtek od 11:00.

Publikováno 26. 4. 2020 ve 21:10Učivo 24. 4. 2020

Kontrolní úkol č. 6

 • Na samostatný papír vypracujte:
  • Učebnice, strana 140/3 – celé cvičení.
  • Určete všechny větné členy v této větě: Žáci rozuměli novému učivu z češtiny.
 • Termín odevzdání je do 28. 4. 2020, 12:00.

Publikováno 23. 4. 2020 ve 20:10


Učivo 23. 4. 2020

Mluvnice – Přívlastek

Výuka přes Skype

 • Přibližně v 11:00 (čtvrtek 23. 4. 2020) začnu ve skupině 7.A_čeština skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se. Asi 30 minut se budeme věnovat přívlastkům.

Publikováno 22. 4. 2020 ve 21:45


Učivo 22. 4. 2020

Mluvnice – Předmět

Výuka přes Skype

 • Přibližně v 11:00 (středa 22. 4. 2020) začnu ve skupině 7.A_čeština skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se. Asi 30 minut se budeme věnovat předmětům a rozebereme si kontrolní úkol č. 4.

Publikováno 21. 4. 2020 ve 21:10


Učivo 21. 4. 2020

Sloh – Životopis

 • Učebnice, strana 140/3 – celé cvičení:
  • Vypracujte na samostatný papír.
  • Bude součástí kontrolního úkolu č. 6, kompletní zadání dostanete v pátek.

Publikováno 20. 4. 2020 ve 22:20


Učivo 20. 4. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Mluvnice – Předmět

 • Do sešitu si napište velký nadpis: Rozvíjející větné členy.
 • Pokračujte zápisem: Předmět (kdo má možnost, může tisknout a lepit).
 • V pracovním sešitě (1. díl) vypracujte tato cvičení:
  • Strana 30/1.
  • Strana 30/2.
 • On-line výuka proběhne ve středu a ve čtvrtek od 11:00.

Publikováno 19. 4. 2020 v 17:15Učivo 17. 4. 2020

Kontrolní úkol č. 5

Publikováno 16. 4. 2020 ve 23:15


Učivo 16. 4. 2020

Mluvnice – Shoda přísudku s podmětem

 • V pracovním sešitě (1. díl) vypracujte tato cvičení a následně si je zkontrolujte podle klíče:
  • Strana 29/modrý rámeček.
  • Strana 29/1.
  • Strana 29/2.
  • Strana 29/3.

Výuka přes Skype

 • Přibližně v 11:00 (čtvrtek 16. 4. 2020) začnu ve skupině 7.A_čeština skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se. Asi 30 minut se budeme věnovat shodě přísudku s podmětem a rozebereme si kontrolní úkol č. 3.

Publikováno 15. 4. 2020 ve 23:10


Učivo 15. 4. 2020

Mluvnice – Shoda přísudku s podmětem

Publikováno 15. 4. 2020 v 7:45


Učivo 14. 4. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Sloh – Životopis

 • Pokračujeme s životopisem, opište si tento zápis (můžete i tisknout a lepit).
  • Kdo má sešit u mě, tak zatím nic nepíše.
 • On-line výuka proběhne ve čtvrtek 16. 4. od 11:00.

Publikováno 13. 4. 2020 v 11:00Učivo 8. 4. 2020

Kontrolní úkol č. 4

 • Učebnice, strana 139/1 – a, b, c
 • Učebnice, strana 78/Jazykový rozbor (body 1 až 3):
  1. Určete základní skladební dvojici.
  2. Kterým slovním je vyjádřen podmět?
  3. Určete mluvnické kategorie podstatných jmen.
 • Zadání vypracujte na samostatný papír. Termín odevzdání je do 14. 4. 2020, 12:00.

Výuka přes Skype

 • Přibližně v 11:00 (středa 8. 4. 2020) začnu ve skupině 7.A_čeština skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se. Asi 30 minut se budeme věnovat životopisu a dostanete nápovědu ke kontrolnímu úkolu.

Publikováno 7. 4. 2020 v 19:30Učivo na týden 6. 4. až 10. 4. 2020


Učivo na týden 30. 3. až 3. 4. 2020


Učivo na týden 23. až 27. 3. 2020


Učivo na týden 16. až 20. 3. 2020


Učivo na období 11. až 13. 3. 2020


Četba v sedmém ročníku

 • U zadání četby proběhne úprava.