On-line výuka

Skype – návod na připojení najdete zde.


Učivo 23. 6. 2020

Téma 42 – Odraz světla, zákon odrazu světla

 • V učebnici si pročtěte strany 160 až 163.
 • Podívejte se na krátké video, které vysvětluje odraz světla.

Publikováno 23. 6. 2020 v 7:40Učivo 19. 6. 2020

Publikováno 18. 6. 2020 ve 21:00


Učivo 16. 6. 2020

Téma 41 – Stín

 • V učebnici si pročtěte strany 157 až 159.
 • Podívejte se na krátké video ukazující rozdíl mezi plným stínem a polostínem.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu.
 • Průběžně můžete ke kontrole nosit složky s tématy (do 18. 6. 2020).

Publikováno 15. 6. 2020 ve 21:10Učivo 12. 6. 2020

Téma 40 – Měsíční fáze

 • V učebnici si pročtěte strany 155 a 156.
 • Projděte si téma č. 40 a nakreslete si do něj obrázky:
  • Obr. 3. 7 ze strany 156 (pod text „Měsíční fáze:„).
  • Obr. 3.8 ze strany 156 (do zbylého prostoru tématu).
 • Podívejte se na krátké video vysvětlující putování Měsíce po obloze.

Publikováno 11. 6. 2020 ve 20:25


Učivo 9. 6. 2020

Téma 39 – Přímočaré šíření světla

 • V učebnici si pročtěte strany 152 až 154.
 • Pročtěte si téma 39.
 • Odpovězte na otázky 1 a 2 a úkoly 1 a 2 ze strany 154 (učebnice, modrý rámeček).
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu.

Publikováno 8. 6. 2020 ve 22:00Učivo 5. 5. 2020

Kontrolní úkol č. 5

Publikováno 4. 6. 2020 v 17:30


Učivo 2. 6. 2020

 • Zkontrolujte si řešení příkladů z minulého týdne (odkaz).

Světelné jevy

Téma 38 – Světelné zdroje, rychlost světla

Publikováno 2. 6. 2020 v 8:40Učivo 29. 5. 2020

Atmosférický tlak – opakování

Publikováno 28. 5. 2020 v 19:10


Učivo 26. 5. 2020

Téma 37 – Tlak plynu v uzavřené nádobě, manometr

 • V učebnici si pročtěte strany 143 až 147.
 • Projděte si téma 37.
 • Podívejte se na krátká videa ukazující podtlak v praxi:
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu (7. B od 10:00, 7. A od 11:00).

Publikováno 25. 5. 2020 ve 22:10Učivo 22. 5. 2020

 • Zkontrolujte si řešení příkladů z úterý (odkaz).

Kontrolní úkol č. 4

Publikováno 20. 5. 2020 v 16:50


Učivo 19. 5. 2020

Téma 36 – Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

 • V učebnici si pročtěte strany 140 a 141.
 • Projděte si téma 36 a doplňte do něj chybějící značku hustoty.
 • Do tématu 36 si nakreslete obr. 2.57 ze strany 141.
 • Na straně 142 (modrý rámeček) zkuste odpovědět na otázky 1, 2, 3, 4 a vyřešte úkoly 1 a 3 a).

On-line výuka

 • Proběhne dle rozvrhu: 7. B od 10:00, 7. A od 11:00.
 • V průběhu hodiny se společně podíváme na zadanou práci.

Publikováno 18. 5. 2020 v 10:40Učivo 15. 5. 2020

Téma 35 – Změny atmosférického tlaku

 • Zkontrolujte si řešení příkladů 3 a 6 ze strany 138 (odkaz).
 • V učebnici si pročtěte strany 138 a 139.
 • Projděte si téma 35.
 • Zkuste odpovědět na otázky 1 a 3 z modrého rámečku na straně 139 a úkol 4 ze strany 140.

Publikováno 14. 5. 2020 ve 20:10


Učivo 12. 5. 2020

Téma 34 – Měření atmosférického tlaku

 • V učebnici si pročtěte strany 133 až 137.
 • Projděte si téma 34 a doplňte do něj chybějící značky hustoty.
 • Zkuste vyřešit příklady 3 a 6 ze strany 138 (modrý rámeček).

On-line výuka

 • Proběhne dle rozvrhu: 7. B od 10:00, 7. A od 11:00.
 • V průběhu hodiny se společně podíváme na zadanou práci.

Publikováno 11. 5. 2020 ve 21:00Učivo 5. 5. 2020

Mechanické vlastnosti plynů

Téma 32 – Co už víme o plynech?

 • Pročtěte krátké zopakování vlastností plynů v učebnici na straně 130 a v tématu 32.
 • Odpovězte na otázky a vyřešte úlohy z modrého rámečku na straně 130.

Téma 33 – Atmosféra Země, atmosférický tlak

On-line výuka

 • Proběhne dle rozvrhu: 7. B od 10:00, 7. A od 11:00.
 • V průběhu hodiny splníme většinu zadaných úkolů.

Publikováno 4. 5. 2020 ve 21:00Učivo 28. 4. 2020

Téma 31 – Plování nestejnorodých těles

 • V učebnici si pročtěte strany 126 a 127.
 • Projděte si téma 31 a do volného prostoru si nakreslete obrázek 2.40 ze strany 127.
 • Zkuste odpovědět na otázky 1, 2 a 3 ze strany 127.

On-line výuka

 • Přibližně v 11:00 zahájím ve skupině Fyzika_7. ročník skupinový hovor. Společně si projdeme téma 31.

Publikováno 27. 4. 2020 ve 20:30


Učivo 24. 4. 2020

Kontrolní úkol č. 3

 • Soubor se zadáním kontrolního úkolu.
 • Úkol můžete opsat/vytisknout a vyplnit ručně, nebo vypracovat v textovém editoru. Kdo si vytiskl, hotovou práci scanuje/fotí, kdo řešil úkol elektronicky, posílá zpět textový dokument.
 • Řešení odesílejte ve stejném režimu jako předchozí kontrolní úkoly.
 • Hotovou práci si založte do euro složky.
 • Termín odevzdání k průběžné kontrole je do 28. 4. 2020, 12:00.

On-line výuka

 • Přibližně v 11:00 zahájím ve skupině Fyzika_7. ročník skupinový hovor. Společně si projdeme řešení příkladu z úterý, případně si dovysvětlíme to, co vám není jasné.

Publikováno 23. 4. 2020 v 18:20


Učivo 21. 4. 2020

Téma 30 – Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině

 • Řešení příkladů k procvičení z minulé hodiny.
 • V učebnici si pročtěte strany 123 až 125.
 • Projděte si téma 30 a doplňte si do něj:
  • Značky pro hustotu kapaliny a hustotu látky tělesa.
  • Pod první odstavec si narýsujte tabulku ze strany 124.
  • Pod druhý odstavec si nakreslete obrázek 2.37 ze strany 124.
 • Zkuste vyřešit příklad č. 7 ze strany 125.

On-line výuka

 • Přibližně v 11:00 zahájím ve skupině Fyzika_7. ročník skupinový hovor. Společně si projdeme téma 30 a podíváme se na řešení příkladů z minulé hodiny.

Publikováno 20. 4. 2020 ve 22:15Učivo 17. 4. 2020

Téma 28 – Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

 • V tématu 28 si opravte drobnou chybu v zápisu, kde v poslední větě vypadlo „v kapalině“, viz obrázek. Celá věta má tedy znít takto: Větší vztlaková síla působí na těleso v kapalině o větší hustotě.
 • Zkuste vyřešit úkol č. 7 ze strany 118. Nápovědou vám může být obrázek 2.22 ze strany 115 a skládání sil opačného směru.

Téma 29 – Archimedův zákon

 • V učebnici přečíst strany 118 až 120.
 • Pročíst téma 29.
 • V tématu 29 si do vzorečků doplňte značku hustoty a nakreslete obrázky porovnávající vztlakovou a gravitační sílu působící na kapalinu, jejíž objem je stejný jako objem ponořené části tělesa – 120/obr. 2.32 a) a b).
 • Podívejte se na krátké video vysvětlující Archimedův zákon.
 • Zkuste vyřešit příklad č. 4 ze strany 122.

Kontrolní úkol č. 2

 • V EŽK máte zapsané body, v průběhu dneška vám rozešlu opravené práce.

On-line výuka

 • Přibližně v 11:00 zahájím ve skupině Fyzika_7. ročník skupinový hovor. Společně si projdeme témata 28 a 29 a podíváme se na chyby v kontrolním úkolu č. 2.

Publikováno 17. 4. 2020 v 8:20


Učivo 14. 4. 2020

Nezapomeňte na odevzdání kontrolních úkolů!

Téma 28 – Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

 • V učebnici přečíst strany 115 a 116.
 • Pročíst téma 28.
 • Do tématu 28 nakreslit tyto obrázky:
  • 115/2.21 – zjednodušeně (ruku klidně vynechte).
  • 115/2.22
 • On-line výuka proběhne v pátek 17. 4. od 11:00. Společně projdeme témata 28 a 29.

Publikováno 13. 4. 2020 v 10:40Učivo 7. 4. 2020

 • Řešení příkladů z pátku (3. 4. 2020)
 • V EŽK máte zapsané známky z kontrolního úkolu č. 1. Kdo chcete poslat zpět opravenou práci, ozvěte se (email, Skype).
 • Kdo v EŽK vidí zapsané N, tak mi práci neodevzdal (nepřišla mi). Do pátku (10. 4.) máte ještě možnost práci poslat, jinak přepisuji N na 0 b. V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat (email, Skype).

Kontrolní úkol č. 2

 • Soubor se zadáním kontrolního úkolu.
 • Úkol můžete opsat/vytisknout a vyplnit ručně, nebo vypracovat v textovém editoru. Kdo si vytiskl, hotovou práci scanuje/fotí, kdo řešil úkol elektronicky, posílá zpět textový dokument.
 • Řešení odesílejte ve stejném režimu jako kontrolní úkol č. 1.
 • Hotovou práci si založte do euro složky.
 • Termín odevzdání k průběžné kontrole je do 14. 4. 2020, 12:00.

On-line výuka

 • Přibližně v 11:00 zahájím ve skupině Fyzika_7. ročník skupinový hovor. Společně si projdeme řešení příkladů z pátku, případně si dovysvětlíme to, co vám není jasné. Doba hovoru bude maximálně 30 minut, takže oběd stihnete.

Publikováno 6. 4. 2020 ve 21:00Učivo 3. 4. 2020

Hydrostatický tlak – řešení úloh

 • Učebnice, strana 114/4.
 • Učebnice, strana 114/5.
 • Učebnice, strana 114/6 a).

On-line výuka

 • Přibližně v 9:45 zahájím ve skupině Fyzika_7. ročník skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se (nově příchozí postupně do skupiny přidávám). Asi 30 minut se budeme věnovat účinkům gravitační síly Země na kapalinu a hydrostatickému tlaku.

Publikováno 2. 4. 2020 ve 22:40


Učivo 31. 3. 2020

Téma 27 – Hydrostatický tlak

 • V učebnici přečíst strany 110 až 112.
 • Pročíst téma 27.
 • Doplnit chybějící značky pro hustotu (nápověda v učebnici na straně 110).
 • Zvýraznit důležité informace (značka hydrostatického tlaku, vzoreček, řádky označené vykřičníkem).
 • Podívejte se na krátké video věnované Hydrostatickému paradoxu.

Konzultace a výuka přes Skype

 • Pokud potřebujete s něčím poradit, jsem k zastižení na Skypu, návod na připojení najdete zde.
 • V pátek si vyzkoušíme on-line výuku (společně A a B). Účast je dobrovolná, zároveň však doporučená :-). Čas upřesním v průběhu čtvrtka.

Nezapomeňte na odevzdání kontrolních úkolů!

Publikováno 30. 3. 2020 ve 22:45


Učivo 27. 3. 2020

Řešení příkladů účinky gravitační síly Země na kapalinu.

Kontrolní úkol č. 1

 • Soubor se zadáním kontrolního úkolu.
 • Úkol můžete opsat/vytisknout a vyplnit ručně, nebo vypracovat v textovém editoru. Kdo si vytiskl, hotovou práci scanuje/fotí, kdo řešil úkol elektronicky, posílá zpět textový dokument.
 • Řešení odesílejte ve stejném režimu jako úkol z úterý.
 • Hotovou práci si založte do euro složky.
 • Termín odevzdání k průběžné kontrole je do 31. 3. 2020, 12:00.

Publikováno 26. 3. 2020 v 21:50


Učivo 24. 3. 2020

Řešení příkladu z tématu 26

Účinky gravitační síly Země na kapalinu – příklady k řešení

 • Příklady vypočítejte.
 • Hotová řešení naskenujte / vyfoťte a odešlete jako přílohu emailu na adresu merkap@zsmysl.cz
 • Do předmětu napište: fyzika 7_kontrola 1.
 • Nezapomeňte se v emailu podepsat.
 • Nejzazší termín odevzdání – 26. 3. 2020, 22:00.

Učivo 20. 3. 2020

Řešení příkladů – hydraulická zařízení

Téma 26 – Účinky gravitační síly země na kapalinu

 • V učebnici přečíst strany 105 až 108.
 • Pročíst téma 26 a doplnit do něj značky fyzikální veličiny hustota (Příklad k řešení, vzoreček).
 • Připomenou si, co je to hustota:
 • V tématu 26 zkusit vyřešit zadaný příklad (nápověda v učebnici na straně 107).

Učivo 17. 3. 2020

Řešení pracovního listu – Pascalův zákon a hydraulická zařízení

Příklady k procvičení učiva – hydraulická zařízení


Učivo na období 11. až 13. 3. 2020

Pracovní list – Pascalův zákon a Hydraulická zařízení


Fyzika 7 – zápisy