!!! Pokud někdo nemá přístup k učebnici Čj, mrkněte na učebnice online.


Skype

 • Pro usnadnění komunikace si prosím zkuste nainstalovat do počítačů (chytrých telefonů) klienta služby Skype.
 • Založte si Skype účet – jednoduchý návod pro PC verzi máte zde.
 • Mé Skypové jméno: live:.cid.45be9fcfd6f99547
 • Pokud nemáte možnost používat webkameru nebo mikrofon, nic se neděje. Pořád můžete používat chat a poslouchat/sledovat mě. Rád bych tohle použil k dovysvětlení učiva a řešení vašich dotazů.


Učivo 23. 6. 2020

Skladba – psaní čárky v souvětí – speciální případy

Publikováno 22. 6. 2020 ve 20:15


Učivo 22. 6. 2020

Skladba – psaní čárky v souvětí s vloženou vedlejší větou

Publikováno 21. 6. 2020 ve 12:20Učivo 19. 6. 2020

Skladba – psaní čárky v souvětí s více větami

Publikováno 18. 6. 2020 ve 20:20


Učivo 18. 6. 2020

Skladba – psaní čárky v souvětí souřadném

Publikováno 17. 6. 2020 ve 20:45


Učivo 17. 6. 2020

Skladba – psaní čárky v souvětí podřadném

Publikováno 16. 6. 2020 v 19:55


Učivo 16. 6. 2020

Procvičování pravopisu – hledání chyb v textu

 • Na webu Umíme česky procvičujte pravopis – v jednotlivých cvičeních vyhledejte chyby:
 • Připomínám nutnost odevzdání sešitů ke kontrole (mluvnice, literatura) do 18. 6. 2020.

Publikováno 15. 6. 2020 ve 21:35


Učivo 15. 6. 2020

Literatura – porozumění textu

Publikováno 14. 6. 2020 ve 21:50Učivo 12. 6. 2020

Kontrolní úkol č. 13

 • Dnes vás čeká poslední kontrolní úkol z Čj:
  • Pokuste se ve třinácti větách shrnou své pocity z uzavření školy a distanční výuky.
   • (Co se vám na stávajícím stavu líbí/nelíbí a proč? Jak vám šla domácí příprava? Co byste chtěli zlepšit? Co vám chybí/nechybí …)
  • Úkol můžete odevzdat v elektronické podobě (textový dokument, fotka) i osobně napsaný na papíře.
  • Termín odevzdání je do 16. 6. 2020, 15:00 hod.

Publikováno 11. 6. 2020 ve 20:40


Učivo 11. 6. 2020

Slovesný vid – procvičování

 • Stáhněte si tento dokument a pracujte dle zadání.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu.

Publikováno 10. 6. 2020 ve 22:30


Učivo 10. 6. 2020

Slovesný vid

Publikováno 9. 6. 2020 ve 21:40


Učivo 9. 6. 2020

 • Řešení cvičení 90/8 (odkaz).

Procvičování pravopisu

Na webu Umíme česky vyřešte následující mluvené diktáty (pracujte přímo v internetovém prohlížeči):

Publikováno 8. 6. 2020 ve 22:40


Učivo 8. 6. 2020

Literatura – porozumění textu

Publikováno 7. 6. 2020 ve 22:00Učivo 5. 6. 2020

Kontrolní úkol č. 12

Publikováno 4. 6. 2020 v 16:10


Učivo 4. 6. 2020

Skloňování jmen přejatých – Antická jména

 • Zkontrolujte si včerejší práci (odkaz).
 • Na straně 93 v učebnici si pročtěte modrý rámeček.
 • Do sešitu si napište nadpis Antická jména.
 • Do sešitu vypracujte cvičení 2 ze strany 93 – stačí vypsat náležité tvary slov v závorkách.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 10:00.

Publikováno 4. 6. 2020 v 8:30


Učivo 3. 6. 2020

Skloňování jmen přejatých – Vlastní jména přejatá

 • Zkontrolujte si včerejší práci (odkaz).
 • Do sešitu vypracujte cvičení 2 a 3 ze strany 91 – u dvojky stačí vypsat náležité tvary slov v závorkách.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 10:00.

Publikováno 3. 6. 2020 v 8:30


Učivo 2. 6. 2020

Skloňování jmen přejatých – Vlastní jména přejatá

 • Na straně 91 si pročtěte modrý rámeček.
 • Do sešitu si napište nadpis Vlastní jména přejatá.
 • Do sešitu vypracujte cvičení 1 ze strany 91 – stačí vypsat náležité tvary slov v závorkách.

Publikováno 1. 6. 2020 ve 20:50


Učivo 1. 6. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Jazykové prostředky

Publikováno 31. 5. 2020 v 18:30


Učivo 29. 5. 2020

Kontrolní úkol č. 11

Publikováno 28. 5. 2020 ve 20:50


Učivo 28. 5. 2020

Skloňování jmen přejatých – Obecná jména latinského a řeckého původu (rod ženský)

 • Zkontrolujte si řešení včerejšího cvičení (odkaz).
 • Na straně 90 si pročtěte modré rámečky.
 • Do sešitu vypracujte cvičení 8 ze strany 90 – stačí vypsat náležité tvary slov v závorkách.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 10:00.

Publikováno 28. 5. 2020 v 7:45


Učivo 27. 5. 2020

Skloňování jmen přejatých – Obecná jména latinského a řeckého původu (rod střední)

 • Zkontrolujte si řešení včerejšího cvičení (odkaz).
 • Na straně 89 si pročtěte modrý rámeček.
 • Do sešitu vypracujte cvičení 6 ze strany 89 – stačí vypsat náležité tvary slov v závorkách.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 10:00.

Publikováno 26. 5. 2020 ve 20:55


Učivo 26. 5. 2020

Skloňování jmen přejatých – Obecná jména latinského a řeckého původu (rod mužský)

 • Zkontrolujte si cvičení 1 ze strany 88 (odkaz).
 • Na straně 88 v učebnici si pročtěte modrý rámeček věnovaný obecným jménům latinského a řeckého původu.
 • Do sešitu vypracujte cvičení 3 ze strany 88 – stačí vypsat náležité tvary slov v závorkách.

Publikováno 25. 5. 2020 ve 20:25


Učivo 25. 5. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Procvičování pravopisu

 • Pod tímto odkazem najdete připravený zvukový diktát (pravopisně.cz), který napíšete do sešitu a následně si jej zkontrolujete podle řešení.

Publikováno 24. 5. 2020 v 15:50Učivo 22. 5. 2020

Kontrolní úkol č. 10

Publikováno 21. 5. 2020 ve 20:20


Učivo 21. 5. 2020

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování (odkaz).

Skloňování jmen přejatých

 • Do sešitu si napište nadpis Skloňování jmen přejatých a podnadpis Obecná jména přejatá.
 • V učebnici na straně 88 si pročtěte horní modrý rámeček.
 • Vypracujte cvičení 1 ze strany 88.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 10:00. Dnešní on-lina výuka se ruší z důvodu přípravy techniky pro vyučování na prvním stupni.

Publikováno 20. 5. 2020 ve 20:00


Učivo 20. 5. 2020

Skloňování vlastních jmen – procvičování

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování (odkaz).
 • Podívejte se v učebnici na straně 86 do červeného rámečku a vypracujte cvičení 7. (86/7 – stačí vypsat správné tvary jmen).
 • Ze strany 87 vypracujte cvičení 4. (87/4 – stačí vypsat správné tvary vlastních jmen).
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 10:00.

Publikováno 19. 5. 2020 v 19:20


Učivo 19. 5. 2020

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování (odkaz).

Skloňování vlastních jmen – Zeměpisná jména a jména svátků

 • Na straně 86 (učebnice) si pročtěte modrý rámeček.
 • Do sešitu si napište podnadpis „Zeměpisná jména a jména svátků„.
 • Do sešitu vypracujte tato cvičení:
  • Učebnice, strana 86/1.
  • Učebnice, strana 87/2.

Publikováno 18. 5. 2020 v 17:15


Učivo 18. 5. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Skloňování vlastních jmen – Osobní jména

 • Na straně 85 (učebnice) si pročtěte modrý rámeček.
 • Do sešitu si napište nadpis „Skloňování vlastních jmen – Osobní jména„.
 • Do sešitu vypracujte tato cvičení:
  • Učebnice, strana 85/1.
  • Učebnice, strana 85/2.

Publikováno 17. 5. 2020 v 19:00Učivo 15. 5. 2020

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování (odkaz).

Kontrolní úkol č. 9

Publikováno 14. 5. 2020 v 19:00


Učivo 14. 5. 2020

Částice a citoslovce

Publikováno 13. 5. 2020 ve 20:05


Učivo 13. 5. 2020

Spojky

Publikováno 12. 5. 2020 v 15:50


Učivo 12. 5. 2020

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování (odkaz).

Předložky

Procvičování pravopisu

Publikováno 11. 5. 2020 ve 20:35


Učivo 11. 5. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Příslovce

Publikováno 10. 5. 2020 v 17:15Učivo 7. 5. 2020

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování (odkaz).
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 10:00.

Kontrolní úkol č. 8

Publikováno 7. 5. 2020 v 6:40


Učivo 6. 5. 2020

 • Zkontrolujte si včerejší cvičení a cvičení 81/4 (odkaz).
 • Stáhněte si tento soubor a pracujte dle zadání.
 • On-line výuka proběhne dle rozvrhu od 10:00.

Publikováno 6. 5. 2020 v 6:30


Učivo 5. 5. 2020

Publikováno 5. 5. 2020 v 7:05


Učivo 4. 5. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání kontrolního úkolu.

Slovesa

Publikováno 3. 5. 2020 ve 20:15Učivo 30. 4. 2020

Kontrolní úkol č. 7

Publikováno 29. 4. 2020 ve 20:20


Učivo 29. 4. 2020

Slovesa

Výuka přes Skype

 • Přibližně v 10:00 začnu ve skupině Čeština 8. třída skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se. Podíváme se na pátý kontrolní úkol, dokončíme číslovky a mrkneme na tvary zájmena jenž ze cvičení 79/6.

Publikováno 28. 4. 2020 ve 20:10


Učivo 28. 4. 2020

Číslovky

 • Zkontrolujte si včerejší procvičování dle tohoto řešení.
 • Do sešitu vypracujte tato cvičení:
  • Učebnice, strana 80/4 – nápovědu ke skloňování najdete pod včerejším odkazem na web Pravopisně.cz.
  • Učebnice, strana 80/6 – pouze najděte a vypište číslovky.

Publikováno 27. 4. 2020 v 19:50


Učivo 27. 4. 2020

Nezapomeňte na odevzdání kontrolního úkolu.

Číslovky

 • Zopakujte si učivo o číslovkách v krátkém shrnutí na webu Pravopisně.cz.
 • Učebnice, strana 79/2 – vypracujte do sešitu.
 • On-line výuka proběhne ve středu a ve čtvrtek od 10:00.

Publikováno 26. 4. 2020 ve 21:00Učivo 24. 4. 2020

Kontrolní úkol č. 6

Publikováno 23. 4. 2020 ve 21:10


Učivo 23. 4. 2020

Mluvnice

Výuka přes Skype

 • Přibližně v 10:00 začnu ve skupině Čeština 8. třída skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se. Podíváme se na nahrazování zájmena který tvary zájmena jenž.

Publikováno 23. 4. 2020 v 7:50


Učivo 22. 4. 2020

Mluvnice

Výuka přes Skype

 • Přibližně v 10:00 (středa 22. 4. 2020) začnu ve skupině Čeština 8. třída skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se. Rozebereme si kontrolní úkol č. 4, cvičení z pondělí a některé pravopisné zajímavosti.

Publikováno 21. 4. 2020 ve 20:50


Učivo 21. 4. 2020

Změna termínů on-line výuky v tomto týdnu

 • On-line výuka proběhne ve středu a ve čtvrtek od 10:00 (= úterý přesouváme na středu).

Zájmena

 • Zopakujte si učivo o zájmenech v krátkém shrnutí na webu Pravopisně.cz.
 • Do mluvnického sešitu vypracujte tato cvičení:
  • Učebnice, strana 78/1 – z vět vypište zájmena a určete jejich druh.
  • Učebnice, strana 78/3 – doplňte tvary zájmen já a ty. (Nemusíte opisovat celé, jen postupně napište správné tvary daných zájmen.)

Publikováno 20. 4. 2020 ve 22:40


Učivo 20. 4. 2020

Nezapomeňte na odevzdání kontrolního úkolu.

Přídavná jména – procvičování

 • Do mluvnického sešitu vypracujte tato cvičení:
  • Učebnice, strana 76/3 a), b) – doplňte pravopis (kdo má možnost, může si cvičení vytisknout a nalepit: část A, část B).
  • Učebnice, strana 76/5 – věty převeďte do množného čísla.
  • Učebnice, strana 77/6 a) – neopisujte celé! Vypište jen přídavná jména v závorkách a napište ke každému druhý a třetí stupeň.
 • On-line výuka proběhne v úterý a ve čtvrtek od 10:00.

Publikováno 19. 4. 2020 v 18:05Učivo 17. 4. 2020

Kontrolní úkol č. 5

 • Na samostatný papír vypracujte cvičení:
  • Učebnice, strana 138/1 – a, b, c, d, e.
  • Učebnice, strana 75/8 a) – správně doplňte pravopis.
  • Termín odevzdání je do 21. 4. 2020, 12:00 hod.

Publikováno 16. 4. 2020 ve 23:20


Učivo 16. 4. 2020

Sloh – Publicistické útvary

 • Do slohových sešitů si přepište tento zápis (kdo má možnost tisku, může vytisknout a nalepit).
 • Přečtěte si krátký rozhovor s literární postavou Harpagonem. Změřte se na stavbu rozhovoru – úvod, vlastní rozhovor, závěr.
 • Učebnice, strana 138/1 – a, b, c, d, e.
  • Vypracujte na samostatný papír.
  • Bude se součástí kontrolního úkolu č. 5, kompletní zadání dostanete v pátek.

Výuka přes Skype

 • Přibližně v 10:00 (čtvrtek 16. 4. 2020) začnu ve skupině Čeština 8. třída skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se. Rozebereme si kontrolní úkol č. 3 a začneme s přídavnými jmény.

Publikováno 16. 4. 2020 v 7:20


Učivo 15. 4. 2020

Literatura

 • Do literárních sešitů si přepište tento zápis (kdo má možnost tisku, může vytisknout a nalepit).
 • Ukázky k tématu:

Publikováno 14. 4. 2020 ve 22:10


Učivo 14. 4. 2020

Podstatná jména konkrétní a abstraktní

 • Na této stránce si zopakujte dělení podstatných jmen na konkrétní a abstraktní.
 • Vyřešte jednoduchý on-line test. Do sešitu si zapiště název cvičení a dosažený počet chyb.

Přídavná jména

 • Na této stránce si projděte shrnutí učiva o přídavných jménech.
 • Vyřešte jednoduchý on-line test. Do sešitu si zapište název cvičení a dosažený počet bodů.
 • Učebnice, strana 76/1 a) – Z prvních tří vět (třetí věta končí slovem telata) vypište přídavná jména a určete u nich druh, pád, číslo, rod a vzor.

On-line výuka proběhne ve čtvrtek 16. 4. od 10:00.

Publikováno 13. 4. 2020 ve 14:00Učivo 8. 4. 2020

Řešení úloh z předchozích hodin.

Kontrolní úkol č. 4

 • Učebnice, strana 74/4 – nemusíte opisovat celé věty, stačí napsat správné tvary slov v závorkách.
 • Učebnice, strana 75/9 – do vět doplňte ve správném tvaru slova z nabídky a dle vlastní fantazie odpovězte na otázky. Napište celé.
 • Termín odevzdání je do 14. 4. 2020, 12:00 hod.

Výuka přes Skype

 • Přibližně v 10:00 (středa 8. 4. 2020) začnu ve skupině Čeština 8. třída skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se. Rozebereme si spolu předchozí úlohy a některé záludnosti u podstatných jmen.

Publikováno 7. 4. 2020 ve 20:00


Učivo 7. 4. 2020

Nezapomeňte na termín odevzdání 3. kontrolního úkolu.

Skloňování podstatných jmen

 • Učebnice, strana 75/6
  • Neopisujte to celé! Do sešitu si pouze napište slova ze závorek ve spisovném tvaru.
 • Učebnice, strana 75/7a
  • Do sešitu napište věty se správnými tvary podstatných jmen.

Výuka přes Skype

 • Proběhne ve středu (8. 4.) od 10:00. Společně rozebereme práci zadanou ve čtvrtek a dnes.

Publikováno 6. 4. 2020 ve 21:10


Učivo 6. 4. 2020

Koncovky podstatných jmen – procvičování pravopisu

Vyřešte on-line cvičení, do sešitu si napište název cvičení a počet dosažených chyb.

Publikováno 5. 4. 2020 v 18:20Učivo 3. 4. 2020

Kontrolní úkol č. 3

Na samostatný papír vypracujte uvedená cvičení:

 • Učebnice, strana 73/4 (zadáno už 31. 3. 2020).
 • Učebnice, strana 73/2. (Odkaz ke stažení. Můžete si vytisknout a řešit rovnou do zadání.)
 • Učebnice, strana 73/5. Vypište podtržená slova, určete u nich slovní druhy a napište ke každému slovu jedno synonymum.
 • Termín odevzdání je do 7. 4. 2020, 12:00 hod.

Publikováno 2. 4. 2020 ve 20:50


Učivo 2. 4. 2020

Pravopis velkých písmen

 • Vyřešte on-line cvičení jedna a dva. Do sešitu si napište název cvičení a výsledný počet chyb.

Podstatná jména

 • Učebnice, strana 74/2 – do mluvnického sešitu narýsujte tabulku a dle zadání vypracujte, nezapomeňte na životnost. (Kdo má možnost, může si cvičení okopírovat a nalepit.)
 • Na této stránce si zopakujte, co to jsou podstatná jména pomnožná, hromadná a látková.

Výuka přes Skype

 • Přibližně v 10:30 (čtvrtek 2. 4. 2020) začnu ve skupině Čeština 8. třída skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se. Rozebereme si spolu kontrolní úkol č. 1 (velká písmena).

Publikováno 1. 4. 2020 v 19:00


Učivo 1. 4. 2020

Literatura

!!! Ve čtvrtek (2. 4.) se přibližně v 10:30 potkáme na Skypu, probereme si velká písmena (kontrolní úkol č. 1).

Publikováno 1. 4. 2020 v 9:00


Učivo 31. 3. 2020

Slovní druhy

 • Zkontrolujte si úkol z pondělí (73/3) dle tohoto řešení.
 • Učebnice, strana 73/4 – vypracovat na samostatný papír.
  • Ke každému slovu vymyslete dvě věty tak, aby bylo dané slovo v každé větě jiným slovním druhem.
  • Tento úkol bude součástí kontrolního úkolu č. 3. Kompletní zadání dostanete v pátek.
 • On-line procvičování slovních druhů – vyřešte minimálně tři pexesa.

Výuka přes Skype

 • Přibližně v 10:30 (úterý 31. 3. 2020) začnu ve skupině Čeština 8. třída skupinový hovor, takže kdo máte možnost, připojte se. Asi 30 minut se budeme věnovat slovním druhům, případně vašim dotazům a připomínkám.

Nezapomeňte na odevzdání kontrolních úkolů!

Publikováno 30. 3. 2020 v 22:10


Učivo 30. 3. 2020

!!! V úterý (31. 3.) si vyzkoušíme on-line výuku přes Skype. V 10:30 zahájím hromadný hovor ve skupině Čeština 8. třída a společně se podíváme na aktuální učivo. Průběžně jsem na Skypu k dispozici pro individuální dotazy.

Slovní druhy

 • Do mluvnického sešitu si napište velký nadpis: Slovní druhy.
 • Učebnice, strana 73 – do sešitu přepsat červený rámeček.
 • Učebnice, strana 73/3 – Určete slovní druhy. Cvičení vypracovat do sešitu. (Žáci s PO si mohou cvičení naskenovat, vytisknout a nalepit.)

Odevzdání kontrolních úkolů

 • Připomínám termín odevzdání kontrolního úkolu č. 2. Kdo ještě neposlal kontrolní úkol č. 1, má výjimečně stále možnost k nápravě.

Publikováno 29. 3. 2020 v 13:30Učivo 27. 3. 2020

Možné řešení pondělního úkolu (J. Matoušková)

Kontrolní úkol č. 2

 • Učebnice, strana 69/3 – najděte si význam jednotlivých slov (nemusíte vypisovat) a uvedená slova smysluplně použijte ve větách (ty už napište).
 • Cvičení vypracujte na samostatný papír s nadpisem Kontrolní úkol č. 2 a založte do euro složky k úkolu č. 1.
 • K tomuto cvičení připojte úkol z 26. 3. – učebnice 133/7 a), b), c).
 • Nezapomeňte vypracované úkoly odeslat k průběžné kontrole (do 31. 3. 2020, 12:00).

Procvičování pravopisu přejatých slov

Publikováno 26. 3. 2020 v 17:41


Učivo 26. 3. 2020

Sloh – úvaha

 • Učebnice, strana 133/7na papír vypracovat tyto body:
  1. Bod a) Přečíst úvahu a napsat v několika větách názor na tuto emoci.
  2. Bod b) V textu najděte řečnickou otázku a zapište ji.
  3. Bod c) Zjistěte a zapiště všechny smrtelné hříchy.
 • !!! Toto cvičení bude součástí kontrolního úkolu č. 2, kompletní zadání dostanete v pátek :-).

Chválím vás za zaslání řešení pondělního úkolu, sešlo se mi 27 prací, takže jsem příjemně překvapen :-). V průběhu pátku vám dám vědět zjištěné nedostatky.

Konzultace přes Skype – někteří z vás se už úspěšně připojili, takže pokud budete mít s něčím problém, nebudete chápat některé zadání, ozvěte se. On-line výuku si vyzkoušíme v příštím týdnu, včas vám dám vědět.

Publikováno 25. 3. 2020 v 18:50


Učivo 25. 3. 2020

Odevzdání kontrolního úkolu č. 1

 • Vzhledem k délce trvání uzavření školy dodržte prosím nové pokyny pro odevzdání kontrolních úkolů (informace máte v EŽK).
 • Pro připomenutí: do pátku 27. 3. 2020 do 12:00 odeslat řešení jako scan/foto na můj školní mail (originály mi dáte po návratu do školy), nebo osobně vhodit do školní poštovní schránky, případně poslat poštou na adresu školy.

Literatura

 • Do literárních sešitů zapsat tento zápis (kdo má možnost tisku, může vytisknout a nalepit). Pokračujte za zápis baroka.
 • Přečíst si krátkou ukázku ze Ztraceného ráje.
 • Porozumění textu: vyřešit on-line cvičení. Do literárního sešitu si zezadu poznačte název textu a napište skutečný počet chyb, které jste při řešení udělali.

Publikováno 24. 3. 2020 v 15:40


Učivo 24. 3. 2020

Pravopis a výslovnost přejatých slov

 1. Přečtěte si článek věnovaný pravopisu
 2. Přečtěte si modré rámečky v učebnici na straně 69 a 70.
 3. Vyřešte on-line cvičení Pravopis ve slovech cizího původu, do sešitu napište název cvičení a skutečný počet chyb, které jste udělali.

Učivo 23. 3. 2020

Pravopis přejatých slov

 • Učebnice strana 67 – přečíst modrý rámeček.
 • Učebnice strana 67/3 – vypracovat do sešitu (google vám s významem slov poradí).
  • Hotové cvičení naskenujte / vyfoťte a pošlete jako přílohu emailu na adresu merkap@zsmysl.cz
  • Do předmětu napište Čj8_význam slov.
  • Nejzazší termín odevzdání – 24. 3. 2020, 22:00 hod.


Učivo 20. 3. 2020

Řešení úkolu z 16. 3. 2020 – učebnice 66/8a)

Procvičování pravopisu: shoda přísudku s podmětem (Vyřešte on-line test, do mluvnického sešitu si zezadu napište název testu a skutečný počet chyb, které jste udělali.)

Kontrolní úkol č. 1: učebnice 66/9

 • Žáci s PO si mohou cvičení naskenovat, vytisknout a velká písmena zakroužkovat. Ostatní cvičení přepisují na samostatný papír.
 • Hotovou práci založte do euro složky. (Postupně k ní budete přidávat další kontrolní úkoly z Čj.)

Učivo 19. 3. 2020

Sloh – pokračovat v práci na přípravě mluveného projevu, pro úplnost připomínám zadání:

 • Připravit si souvislý mluvený projev na jedno z uvedených témat.
 • Délka projevu min. 60 s, max. 90 s.
 • Dodržet stavbu slohového útvaru = ať je poznat úvod, stať a závěr.
 • Témata mluvených projevů:
  • Já a škola.
  • Můj sen.
  • Čeho se nejvíc bojím.

Učivo 18. 3. 2020

Literatura – porozumění textu: vyřešit on-line cvičení zaměřená na čtení s porozuměním. Do literárního sešitu si zezadu poznačte názvy textů a ke každému napište skutečný počet chyb, které jste při řešení udělali.


Učivo 17. 3. 2020

Procvičování pravopisu velkých písmenvyřešte on-line cvičení na stránkách pravopisně.cz:

Cvičení 1

Cvičení 2


Učivo 16. 3. 2020

Procvičování pravopisu – učebnice strana 66, cvičení 8 a) = přepsat do sešitu.

Přehled pravopisu velkých písmen lze nalézt v pracovním sešitě (příloha – strany I a II).

Podrobněji k pravopisu velkých písmen zde.Učivo na období 11. až 13. 3. 2020

Mluvnice

Procvičování pravopisu – cvičení v pracovním sešitě:

 • strana 7, modrý rámeček, úkoly 1 a 2
 • strana 7, cvičení č. 1
 • strana 7, cvičení č. 2

Přehled pravidel psaní S/Z/VZ

Procvičování pravopisu – cvičení v učebnici:

 • Strana 65, cvičení 1:
  • Část a) byla zadána za DÚ (napsat do sešitu).
  • Udělat část b) (přepsat do sešitu).

Sloh

Učebnice, strana 133, cvičení 6, body a), b), c).

 • Cvičení vypracovat do slohového sešitu.
 • Aktivní žáci mohou úvahu napsat na počítači (textový dokument) a odeslat jako přílohu na můj školní mail. Povedené práce budou ohodnoceny pěknou známkou. Termín odevzdání do 16. 1. 2020.

 Četba v 8. ročníku

četba8

Zápis v ČD

Zápis ČD
Dobrovolný zápis divadelního představení

 • Název představení,
 • Vystupující postavy,
 • O čem bylo (krátce 5 – 10 vět),
 • Mé dojmy (min. 5 vět).

Odevzdat spolu s první knihou.