Postup do celorepublikového finále DSMC 2023!

Vybojovali jsme postup do celorepublikového finále Dopravní soutěže mladých cyklistů! Obě naše družstva (mladších i starších žáků) prošla úspěšně oblastním, okresním i krajským kolem této náročné a bezesporu pro děti užitečné soutěže. Zadarmo to nebylo, je za tím spousta a spousta času věnovaného jak teoretické přípravě (testy z pravidel...

Úspěchy v Dopravní soutěži mladých cyklistů

Jarní měsíce jsou na naší škole už tradičně spjaty s Dopravní soutěží mladých cyklistů (DSMC). Po absolvování školního kola postupují dvě nejlepší dívky a dva nejlepší chlapci ve dvou kategoriích do oblastního kola v Otrokovicích. Tady ke dvěma disciplínám ze školního kola (testy z pravidel silničního provozu a jízda zručnosti) přibývá...

Okresní kolo Biologické olympiády

V okresním kole náročné Biologické olympiády na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně nás vzorně reprezentoval Vojta Bělíček ze 7. B třídy, který se umístil v silné konkurenci žáků i z víceletých gymnázií na skvělém 9. místě z celkem 33 účastníků. Poděkování patří i Emě Hubíkové ze 6. A třídy, která si také nevedla špatně. Foto

Drobné změny v rozvrhu hodin

Vážení rodiče, z důvodu rozvázání pracovního poměru dohodou končí k 30. 4. 2023 na naší škole paní učitelkaMgr. Jana Stará. Z toho důvodu dochází od 1. 5. 2023 ve třídách, kde doposud vyučovala, ke změnám vyučujících a v některých případech i k drobným změnám v rozvrhu hodin. Se změnami byli pedagogové seznámeni, žáky se změnami seznámí třídní...