Rozvrh on-line výuky od 4. 5. 2020

Vážení rodiče, níže naleznete rozvrhy on-line výuky pro žáky druhého stupně. Výuka podle tohoto rozvrhu bude zahájena v pondělí 4. 5. 2020. Každému vyučujícímu je třeba se nahlásit na jeho Skypový účet. Ten naleznete během dneška a zítřka na nástěnce učitelů pod jménem vyučujícího, který Vaše dítě vyučuje. U řady z Vás již výuka probíhá

Zavedení on-line výuky – žádost o zpětnou vazbu

Vážení rodiče, od 13. 3. 2020 neprobíhá výuka na školách běžným způsobem. Od této doby byl nastartován na naší škole systém výuky na dálku, na který jste si Vy a Vaše děti snad již dokázali zvyknout. Nemáte to jednoduché, a i proto Vám moc děkujeme za dosavadní přístup a pomoc se vzděláváním Vašich dětí. I ve škole

Změna organizace zápisu k povinné školní docházce

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo dne 18. 3.  2020 „Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k...

Podrobné informace k zadávání úkolů pro žáky

Vážení rodiče, od středy máte na internetových stránkách školy www.zsmysl.cz v sekci „Základní škola“ v podsekci „Nástěnky učitelů“ zadané úkoly pro Vaše děti od jednotlivých učitelů tak, jak bylo na počátku vyhlášení přerušení vzdělávání deklarováno (internetové stránky, systém Komens v elektronické žákovské knížce). Na prvním stupni Vám...