Informace o dotazníku pro rodiče

Vážení rodiče, prosíme Vás o zpětnou vazbu k předchozímu období vzdělávání na dálku od 11. 3. 2020 do 26. 6. 2020 formou dotazníku,  který včetně průvodního dopisu naleznete v přijatých zprávách v systému „Komens“ v elektronické žákovské knížce. Budeme vděčni za Vaše připomínky, náměty a doporučení. Dotazník je anonymní a...

Ukončení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, na základě „Mimořádného opatření“ vydaného Ministerstvem zdravotnictví s účinností od 22. 6. 2020 je podle bodu 1g) umožněno převzetí vysvědčení žáků ve škole při neomezeném počtu žáků ve třídě (není třeba vytvářet skupiny po 15 žácích). Z tohoto důvodu se vydávání vysvědčení pro všechny žáky školy uskuteční dle původního...

Časový harmonogram výuky pro žáky druhého stupně

Vážení rodiče, zasíláme Vám časový harmonogram konzultací jednotlivých tříd. Rozdělení do skupin provedou třídní učitelé, kteří s ním rovněž seznámí Vás i Vaše děti. Rozpis je rozdělen na dvě části. V první části (8. 6. – 12. 6. 2020) přichází žáci 9. ročníků do školy ve středu a ve čtvrtek (v pondělí koná většina z

Informace ohledně návratu žáků druhého stupně do škol od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás informovali o vzdělávacích aktivitách žáků druhého stupně od pondělí 8. 6. 2020. Při stanovení vzdělávacích aktivit jsme vycházeli z upraveného dokumentu MŠMT s názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který je vyvěšen na internetových stránkách školy...

Sběr papíru

Vážení rodiče, po množících se dotazech ohledně možného uspořádání sběru papíru ještě v tomto školním roce Vám chceme sdělit, že sběr papíru se uskuteční v pondělí dne 8. 6. 2020 od rána do odpoledních 17:00 hodin. Bude probíhat následujícím způsobem: Sběr je možné přivézt na běžné místo k tomu určené (u vchodu do nové přístavby).

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 – Aktualizace k 27. 5.

Vážení rodiče, včera ve středu 27. 5. 2020 vydalo MŠMT aktualizovanou přílohu dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.  Celou aktualizovanou přílohu včetně žlutě vyznačených změn oproti předchozímu dokumentu naleznete zde. Z výše uvedeného dokumentu vyplývá především následující...