Možný výpadek internetu ve středu 27. 5.

Vážení rodiče, přeposíláme Vám zprávu od společnosti INTERNEXT, která zabezpečuje internetové připojení v obci Mysločovice včetně naší školy: Vážení zákazníci, ve středu 27. května 2020 v čase mezi 10:00 a 16:00 může dojít k plánovaným výpadkům internetového připojení ve vašem domě nebo objektu. Případné výpadky nastanou z důvodu...

Informace ohledně návratu žáků prvního stupně do škol od 25. 5.

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás informovali o způsobu výuky pro první stupeň od 25. 5. 2020. Dle zájmu budou otevřeny skupiny po jednotlivých třídách (jedna třída – jedna skupina) pod vedením třídních učitelů s těmito výjimkami: Třídy IV. A a IV. B vytvoří jednu společnou skupinu pod vedením paní učitelky Dřímalové III. ročník vytvoří...

Rozvrh hodin pro žáky prvního stupně platný od 25. 5.

Každý den budou čtyři vyučovací hodiny (výuka od 7:20 do 11:00 hodin) Dopoledne vedou třídy třídní učitelé (viz přehled v rozvrhu hodin jednotlivých tříd) Ve všech třídách budou probíhat 2. a 3. vyučující hodiny přes Skype online i pro děti vzdělávající se z domu (účast na nich je pro děti dobrovolná). Stejně bude probíhat první hodinu

Dotazník ohledně návratu Vašeho dítěte do výuky ve škole od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, jistě jste zaznamenali, že v rámci rozvolnění některých vládních opatření nastává od 25. 5. 2020 možnost návratu žáků 1. stupně (žáci 1. – 5. ročníků) do základních škol. Z harmonogramu vydaného MŠMT dále plyne, že návrat žáků 1. stupně je podmíněn povinností podepsat čestné prohlášení a seznámení, které naleznete rovněž v...

Organizace předškolního vzdělávání a další souvislosti se znovuotevřením mateřské školy

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Před příchodem do MŠ Doma před odchodem do MŠ zákonný zástupce změří dítěti tělesnou teplotu a zkontrolujte zda nejeví příznaky respiračních onemocnění. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy Při...

Informace ohledně hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, z důvodu aktuální situace, která započala 11. 3. 2020, nemůžeme ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 použít pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválených školskou radou na začátku tohoto školního roku. Způsob hodnocení nařizuje Vyhláška ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí...

Nabídka konzultací k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků

Vážení rodiče, jistě jste zaznamenali, že v rámci rozvolnění některých vládních opatření nastává od 11. 5. 2020 možnost návratu žáků 9. ročníků do základních škol. Z harmonogramu vydaného MŠMT dále plyne, že návrat žáků 9. ročníků je výhradně určen pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a je podmíněn povinností podepsat čestné...